ต้น จักรกฤษณ์

Instagram ดารา @juckkritamarat

ต้น จักรกฤษณ์

จักรกฤษณ์ อํามะรัตน์

@juckkritamarat

อินสตาแกรมของ ต้น จักรกฤษณ์

1,121

Posts

25,075

Followers
🙏🏻 ขอขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะครับ ติดต่องาน : คุณเอ็ม 0814288777 🙂 ขอบคุณครับ
รูปภาพและวีดีโอของ ต้น จักรกฤษณ์

764 | 3 days ago | 34

มีเด็กมารอแฮปปี้เบิร์ดเดย์.. @superwin ขอบคุณวินเจี๊ยบมีศีลด้วยนะครับ..น่ารักที่สุด..

1,388 | 4 days ago | 110

ขอบคุณสำหรับทุกความรู้สึกดีๆและสำหรับทุกการดูแลและให้โอกาสที่ทำให้ผมได้มีวันนี้นะครับ #ช่อง3 #ช่องone31 #กองละครจิตสังหาร #thailandonly🎬 ถึงอายุจะทะลุ 50 แล้วก็ได้เป่าเค้กวันเกิดก็ทำให้รู้สึกดีใจทุกครั้ง..

476 | 6 days ago | 23

🙏🏻 ด้วยกฎหมายของบ้านเมืองในขณะนั้นมีความล้าสมัยอย่างมาก เนื่องจากใช้มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๑ และยังไม่เคยมีการชำระขึ้นใหม่ให้เหมาะสมกับยุคสมัย จนทำให้ต่างชาตินำมาใช้เป็นข้ออ้างในการเอาเปรียบไทยเรื่องการทำสนธิสัญญาเกี่ยวกับการขึ้นศาลตัดสินคดีที่ไม่ให้ชาวต่างชาติขึ้นศาลไทย โดยตั้งศาลกงสุลพิจารณาคดีคนในบังคับต่างชาติเอง แม้ว่าจะมีคดีความกับชาวไทยก็ตาม ดังนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างประมวลกฎหมายอาญาขึ้นใหม่เพื่อให้ทันสมัยทัดเทียมกับอารยประเทศ ขึ้นในปี พ.ศ.๒๔๔๐ และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายแห่งแรกของประเทศไทยขึ้นด้วยเพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับสร้างนักกฎหมายที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาประเทศสืบไป ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๕๑ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯให้ตรากฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.๑๒๗ อันเป็นลักษณะกฎหมายอาญาฉบับแรกที่นำขึ้นมาใช้ อีกทั้งยังโปรดเกล้าฯ ให้มีการตั้งกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง เพื่อพิจารณาทำกฎหมายประมวลอาญาแผ่นดินและการพาณิชย์ ประมวลกฎหมายที่ว่าด้วยพิจารณาความแพ่ง และพระธรรมนูญแห่งศาลยุติธรรม แต่ยังไม่ทันสำเร็จดีก็สิ้นรัชกาลเสียก่อน เมื่อสร้างประมวลกฎหมายขึ้นมาใช้แล้ว บทลงโทษแบบจารีตดั้งเดิมจึงถูกยกเลิกไปโดยสิ้นเชิงในรัชกาลของพระองค์เอง เพราะมีกฎหมายใหม่เป็นบทลงโทษ ที่เป็นหลักการพิจารณาที่ดีและทันสมัยกว่าเดิมด้วย #ใต้ร่มพระบารมี #๒๓ตุลาคม #ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ #แผ่นดินไทย

369 | 16 days ago | 9

🙏🏻 บางส่วนของเรื่องราวในรัชกาลที่ ๙ จากดร.สุเมธ ตันติเวชกุล พระองค์ไม่ทรงปริพระโอษฐ์บ่นอะไรเลย..พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทั้งหลายต่างมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของพวกเราประชาชนชาวไทย ทั้งด้านการเกษตร การศึกษา การแพทย์และสาธารณสุข ฯลฯ ล้วนแล้วแต่เป็นเหตุผลให้พระองค์ต้องเสด็จประพาสภูมิภาคต่างๆ เสมอ “เมื่อสมัยเกือบ ๗๐ ปีก่อน ต้องบอกว่าลำบากมาก ไม่มีความสะดวกทั้งเรื่องถนน การสื่อสาร ไฟฟ้า ประปา ไม่มีอะไรเลย การเข้าไปยังพื้นที่ห่างไกลความเจริญนั้น กลางวันว่าลำบากแล้ว ลองคิดถึงกลางคืนสิครับ ผมบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่าย ซึ่งทั้งหมดนี้พระองค์ไม่ทรงปริพระโอษฐ์บ่นอะไรเลยแม้แต่น้อย ขณะที่เสด็จฯ แปรพระราชฐานได้ทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ของประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จและกราบบังคมทูลถึงปัญหาต่างๆ ซึ่งพระองค์รับฟังเอง และทรงเข้าไปแก้ปัญหาด้วยพระองค์เองโดยไม่เคยวางเฉย” เวลาทรงแก้ปัญหาอะไร มักตั้งอยู่บนพื้นฐานของธรรมชาติ ไม่ใช่เทคโนโลยีล้ำสมัย พระองค์ทรงแก้ปัญหาด้วยวิธีเรียบง่ายและทรงปัญญา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” #ใต้ร่มพระบารมี #เรารักในหลวง

425 | 16 days ago | 9

🙏🏻 อย่างน้อย..ก็ยังถือได้ว่า..พอจะมีบุญกับเขาบ้างที่ได้เกิดมาบนแผ่นดินที่มีในหลวง..ผมจำวันนั้นได้ไม่ลืม..เป็นช่วงบ่ายขณะขับรถจากสระบุรีเข้ากรุงเทพ..น้ำตาไหลพรากตลอดทาง..ราวกับบางส่วนของชีวิตได้พังทลายลง..คิดถึงในหลวง.. #ใต้ร่มพระบารมี #เรารักในหลวง

366 | 16 days ago | 5

🙏🏻 ในการทรงงานพระองค์ทรงเริ่มต้นจากสิ่งที่จำเป็นของประชาชนที่สุดก่อน ได้แก่ งานด้านสาธารณสุข,สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน,ให้ความรู้วิชาการและเทคโนโลยี เน้นปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ราษฎรนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังพระบรมราโชวาท เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๗ ความตอนหนึ่งว่า “ การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พื้นฐานที่มั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไป หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญ ยกเศรษฐกิจขึ้นให้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้องด้วย ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่าง ๆ ขึ้น ซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุด ดังเห็นได้ที่อารยประเทศกำลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในเวลานี้ “ #ใต้ร่มพระบารมี #เรารักในหลวง

488 | 16 days ago | 8

🙏🏻 พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์พระองค์แรกของโลกที่ได้รับสิทธิบัตรทางด้านผลงานประดิษฐ์ “กังหันชัยพัฒนา” เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ปัจจุบันมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองค์มากกว่า ๓,๐๐๐ โครงการที่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรชาวไทยดีขึ้น โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา นั้นเกิดขึ้นจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน ๓๒,๘๖๖.๗๓ บาท ที่ได้มาจากการขายหนังสือดนตรีและการขายนมวัว #ใต้ร่มพระบารมี #เรารักในหลวง

329 | 16 days ago | 5

🙏🏻 พระองค์ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่า "สมเด็จพระภัทรมหาราช" หมายความว่า "พระมหากษัตริย์ผู้ประเสริฐยิ่ง" ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ มีการถวายใหม่ว่า "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช" และ "พระภูมิพลมหาราช" อนุโลมตามธรรมเนียมเช่นเดียวกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงได้รับพระราชสมัญญาว่า "พระปิยมหาราช" ประชาชนทั่วไปนิยมเรียกพระองค์ว่า "ในหลวง" ซึ่งคาดว่าย่อมาจาก "ใน (พระบรมมหาราชวัง) หลวง" หรืออาจออกเสียงเพี้ยนมาจากคำว่า "นายหลวง" ซึ่งแปลว่า "เจ้านายผู้เป็นใหญ่" #ใต้ร่มพระบารมี #เรารักในหลวง

499 | 16 days ago | 11

🙏🏻 เอาจริงๆนะ..นึกอิจฉาสองคนในรูปนี้เล็กน้อย.. #ใต้ร่มพระบารมี #เรารักในหลวง

334 | 16 days ago | 7

🙏🏻 วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๙๙ เวลา ๑๔:๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จฯ ยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หลังจากทรงเจริญพระเกศา โดยสมเด็จพระราชชนนีทรงจรดพระกรรไกรบิดเปลื้องพระเกศาเป็นปฐมฤกษ์แล้ว ทรงเครื่องเศวตพัสตรีทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสัมพุทธพรรณี และพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงรับผ้าไตรจากสมเด็จพระราชชนนีแล้วทรงเข้าบรรพชาอุปสมบทในท่ามกลางสังฆสมาคม ซึ่งมีสมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธาน เมื่อเสร็จพิธีแล้วพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงได้รับสมญานามจากพระราชอุปัชฌาจารย์ ว่า “ภูมิพโล” ในระหว่างที่ทรงดำรงสมณเพศ ทรงรับประเคนผ้าไตรจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และทรงรับไทยธรรมจากสมเด็จพระบรมราชชนนี ตามลำดับ จากนั้น พระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทำทัฬหิกรรม ณ พระพุทธรัตนสถาน ในพระบรมมหาราชวัง โดยมีสมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ สมเด็จพระสังฆราช เป็นพระอุปัชฌาย์ และพระศาสนโศภน (จวน อุฏฺฐายี) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ จากนั้นทรงประกอบพิธีตามขัตติยราชประเพณี แล้วเสด็จฯ ไปประทับ ณ พระตำหนักปั้นหย่า วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร #ใต้ร่มพระบารมี #เรารักในหลวง

335 | 16 days ago | 2

🙏🏻 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นพระโอรสองค์ที่สามในสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ (สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในกาลต่อมา) และหม่อมสังวาลย์ มหิดล ณ อยุธยา (สกุลเดิม ตะละภัฎ, สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในกาลต่อมา) มีพระนามเมื่อแรกประสูติอันปรากฏในสูติบัตรว่า "เบบี สงขลา" : Baby Songkla ต่อมาคือ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลเดช เมื่อได้รับพระราชทานนาม มีพระเชษฐภคินีและสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช สองพระองค์ คือ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงออกพระนามเรียกพระองค์เป็นการลำลองว่า “เล็ก” #ใต้ร่มพระบารมี #เรารักในหลวง

348 | 16 days ago | 8

🙏🏻 รู้หรือไม่ว่า..ในหลวง เกิดจากคำที่ชาวเหนือใช้เรียกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่า "นายหลวง" ภายหลังจึงเปลี่ยนเป็น ในหลวง พระองค์ทรงเชี่ยวชาญถึง ๖ ภาษา คือ ไทย ละติน ฝรั่งเศส อังกฤษ เยอรมัน และ สเปน อาชีพของในหลวง เมื่อผู้แทนพระองค์ไปติดต่อเอกสารสำคัญใดๆทรงโปรดให้กรอกในช่อง อาชีพ ของพระองค์ว่า "ทำราชการ" ในหลวงทรงพระเนตรเทียมข้างขวา เป็นผลจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่เมืองโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์ รถพระที่นั่งชนกับรถบรรทุกอย่างแรง ทำให้เศษกระจกเข้าพระเนตรข้างขวา ตอนนั้นมีอายุเพียง ๒๐ พรรษา และทรงใช้พระเนตรข้างซ้ายข้างเดียว ในการทำงานบำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชนชาวไทยมาตลอดกว่า ๖๐ ปี ครั้งหนึ่งหนังสือพิมพ์อเมริกันลงข่าวลือเกี่ยวกับในหลวงว่า แซกโซโฟนที่ทรงอยู่เป็นประจำนั้นเป็นแซกโซโฟนที่ทำด้วยทองคำเนื้อแท้บริสุทธิ์ ซึ่งได้มีพระราชดำรัสว่า "อันนี้ไม่จริงเลย สมมติว่าจริงก็จะหนักมาก ยกไม่ไหวหรอก" ปีหนึ่งๆ ในหลวงทรงเบิกดินสอแค่ ๑๒ แท่ง ใช้เดือนละแท่ง จนกระทั่งกุด หัวใจทรงเต้นไม่ปรกติ ในหลวงเคยประชวรหนักจนหัวใจเต้นไม่ปกติ เนื่องจากติดเชื้อไมโครพลาสม่า ขณะขึ้นเยี่ยมราษฎรที่อำเภอสะเมิงติดต่อกันหลายปี และรู้หรือไม่ว่า ในหลวงเป็นคนประดิษฐ์รูปแบบฟอนต์ภาษาในคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้อย่าง ฟอนต์จิตรลดา ฟอนต์ภูพิงค์.. #ใต้ร่มพระบารมี #เรารักในหลวง

885 | 24 days ago | 13

วันนี้มาเข้าฉากกับลูกพี่ครับ @santanoom ครับ..ระวังสุขภาพกันด้วยนะครับทุกคน..ฝนตกทั้งวันแน่.. #thailandonly🎬

714 | 26 days ago | 9

วันก่อนคุณสาวพาผมมาชมงาน #อร่อยล้นฟ้าไม่ต้องบินก็ฟินได้ ครับ..เมนูมีไม่เยอะแต่อร่อยทุกจานครับ #รักคุณเท่าฟ้า ถ้าเที่ยงนี้ใครมีโอกาสก็เชิญนะครับ..เอ่อ..ข้าวมันไก่ดีมากครับ.. #thailandonly🎬

661 | 42 days ago | 32

ตอนเด็กๆผมชอบชอลิ้วเฮียงและบรรดามือกระบี่พิมาตอีกมากมายหลายคน #thailandonly🎬 และไม่ว่าโลกเราจะเปลี่ยนไปแค่ไหนก็ตาม..เสน่ห์แห่งลวดลายฝ่ามือสะท้านยุทธภพก็ยังคงได้รับความนิยมอย่างไม่เสื่อมคลาย..แต่ผมไม่ได้เกี่ยวอะไรกับจอมยุทธ์ทั้งหลายนะครับ..แค่เกล้ามวยผมสำหรับละครเรื่องใหม่เท่านั้น.. #ภูตแม่น้ำโขง 🎬 #ละครช่อง3

903 | 43 days ago | 39

ใครเห็นรูปนี้ขอให้เฮงๆปังๆมีโชคถูกรางวัลกันนะครับ.. @thailandonly🎬

318 | 43 days ago | 17

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด..ทางมูลนิธิปอเต็กตึ้งเลยต้องงดเทศกาลทิ้งกระจาดนะครับ..แต่ก็ปรับเปลี่ยนเป็นการนำเครื่องอุปโภคบริโภคไปแจกจ่ายให้พี่พี่น้องประชาชนตามชุมชนต่างๆแทน.. #ร่วมด้วยช่วยกัน🎬 นะครับ.. #thailandonly🎬

291 | 61 days ago | 53

อิอิ..แกงเขียวหวานหมูครับท่านผู้ชม..เชิญนะครับ..เค้ามีหลายเมนู IG : @joe_1405 #ครัวบ้านจารย์โจ้ #thailandonly🎬 อร่อยมากขอบอก..ผมจัดกับเส้นขนมจีนและสปาเก็ตตี้รวมถึงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาแล้ว..สุดครับ..

353 | 78 days ago | 11

🙏🏻 ฑีฆายุกา โหตุ มหาราชินี..ขอพระองค์จงทรงพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน #วันแม่แห่งชาติ #thailandonly🎬 วันนี้ดีนะครับ..เป็นวันแม่ด้วย..วันพระด้วย..ใครยังไม่ได้บอกรักแม่..ยังไม่ได้กอดแม่..ก็อย่าช้านะครับ..ส่วนใครที่วันนี้ไม่ได้อยู่กับคุณแม่แล้ว..ก็ขอนึกถึงแต่ในสิ่งที่ดีและน้อมจิตส่งให้แม่นะครับ..และสุดท้ายนี้..ผมขอส่งกำลังใจให้กับคุณแม่ทุกคน..ขอให้คุณแม่ทุกคนจงมีแต่ความสุขตลอดไป..

778 | 83 days ago | 32

ผมว่ามันเข้ากันอย่างที่สุด @oilthana ขอบคุณสำหรับน้ำพริกรสแซ่บนะครับหัวหน้าออย..พริกคั่ว”จงสู้”นี้ลงตัวมากกับสายข้าวไข่เจียวและผัดผัก..หรือเมนูแกงจืดกับต้มยำ..ใครสนใจอยากชิมก็เชิญนะครับ..อย่างที่บอกครับ..ซื้อกับผมไม่ได้ครับต้องไปขอซื้อกับคุณออยธนา.. @thailandonly🎬

525 | 99 days ago | 21

พระพุทธไตรรัตนนายกที่วัดพนัญเชิงเป็นพระพุทธรูปปั้นปางมารวิชัยที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีชวด พ.ศ. ๑๘๖๗ ก่อนที่จะมีการสร้างกรุงศรีอยุธยาถึง ๒๖ ปี

548 | 118 days ago | 12

ผมเชื่อว่า..ไม่มีใดเรื่องบังเอิญ..ทุกเรื่องราวทุกสิ่งอย่างล้วนแล้วแต่มีที่ไปที่มา..และในสังสารวัฏนี้เมื่อถึงเวลาเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้วก็จะเวียนมาเกิดซ้ำอีก..ด้วยผลบุญกุศลทั้งหลายนี้ขอจงเป็นพลวปัจจัยให้คณะเราและพวกเราทุกคนได้พบแต่สิ่งที่ดีมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดกาลและนานเทอญ.. #thailandonly🎬 ขอบคุณ @emma_usanee น้องเอ็มกับน้องก้อย @badkoy และน้องๆทุกคนด้วยนะครับที่ช่วยจัดเตรียมและดูแลทุกอย่างเป็นอย่างดี..ขอบคุณครับ..

885 | 121 days ago | 30

ความสุขเล็กๆของมีศีลกะลุงต้น..

591 | 136 days ago | 22

โรงเรียนใกล้จะเปิดเทอมแล้วครับ..พวกเราก็เลยนำแอลกอฮอล์มาบริจาคให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดและโรงเรียนสอนคนตาบอด..ที่นี่นอกจากจะมีคนตาบอดแล้วยังมีน้องเด็กตัวเล็กๆที่ตามองไม่เห็นด้วย..ช่วงโควิดนี่ตาดีว่าลำบากแล้วตาบอดลำบากกว่า.. #thailandonly🎬 #ร่วมด้วยช่วยกัน🎬

1,198 | 149 days ago | 31

ขับรถพาเด็กไปเที่ยวห้าง #thailandonly🎬 เด็กอารมณ์ดีได้เจอแอร์ห้าง..

492 | 159 days ago | 18

ไข่ต้มหน้าพร้อมมาก..555..เวลาพามาหาหมอทีไรจะตื่นเต้นทุกที..ไม่ชอบทุกอย่างโดยเฉพาะ 🐶 ตัวอื่น.. #shihtzu #tomdowtoon

975 | 164 days ago | 33

น้องฝ้าย @themixupbkk ส่งขนมปังกระเทียมครีมชีสมาให้ชิม..และรูปนี้ลงหลังจากที่ผมกับสาวชิมไปเรียบร้อยแล้ว..ต้องขอบอกว่า..อร่อยมากกกกกก..ใครสนใจก็เข้าไปเยี่ยมชมได้ที่ fb : The Mix-Up นะครับ..

676 | 166 days ago | 17

เมื่อช่วงเช้าวันนี้ผมมาเป็นตัวแทนให้กับคุณ เชิดเกียรติ กุลภพสิริ เพื่อส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ให้กับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งจำนวน 2,520 ขวด..เพื่อนำไปแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนตามชุมชนต่างๆในเขตกรุงเทพและพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ครับ #thailandonly🎬 #ป่อเต็กตึ๊ง ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงสำหรับความมีน้ำใจของคุณเชิดเกียรตินะครับ..ในยามที่ทั่วทุกย่อมหญ้าได้รับความลำบากนี้แผ่นดินเรายังมี”คนดีที่เสียสละอีกมากดังประโยคที่ว่า”คนไทยไม่ทิ้งกัน” เพราะฉะนั้นของพวกเราทุกร่วมแรงร่วมใจดูแลซึ่งกันและฟันฝ่าอุปสรรคในครั้งนี้ไปด้วยกัน #ร่วมด้วยช่วยกัน🎬 อ้อ..ผมขอนำเสนอนิดนึงครับ..แอลกอฮอล์เจ้านี้เค้าใช้ดีมากครับ..กลิ่นหอมและมีส่วนผลมที่ช่วยลดความแห้งกร้านหลังการใช้และไม่เหนียวเนอะ..อิอิ..ของเค้าดีจริงเลยต้องขอบอกต่อนะครับ..ถ้าใครสนใจก็เชิญได้นะครับ Line ID : yingrak91011 ขอบคุณครับ..

668 | 182 days ago | 19

ร่วมด้วยช่วยกันนะครับ.. #ปอเต็กตึ้ง จากสถานการณ์ที่พวกเราทุกคนกำลังเผชิญอยู่ในตอนี้..คาดว่าจะอีกนาน..เพราะฉนั้นช่วงเวลาที่สำคัญนี้ไม่มีอะไรจะดีไปกว่า..แบ่งปัน..มีมากช่วยมากมีน้อยช่วยน้อย..ถ้าไม่มีก็ขอเป็นกำลังใจให้กันและกัน.. # thailandonly🎬 รักษาสุขภาพนะวัยรุ่นทุกท่าน..

819 | 187 days ago | 60

ร่วมด้วยช่วยกันนะครับ #ปอเต็กตึ๊ง คนละนิดละหน่อย..ทุกวันนี้มันอยู่ยากขึ้น..แต่เราก็ต้องพยายามปรับตัว..อะไรจะขาดไปบ้างก็ไม่เป็นไร..ขออย่าขาดกำลังใจและลมหายใจเป็นพอ..ขอเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนครับ.. #thailandonly🎬

489 | 189 days ago | 15

ท่าโฉลงคัมแบ็ค.. #working🎬 โบราณท่านว่า..รอบสองจะฮากว่ารอบแรก.. #thaillandonly🎬 เชิญทุกท่านนะขอรับ..

435 | 191 days ago | 46

ในรูปนี้ยังทำไม่เสร็จนะครับ..แต่ผมเห็นสีสันของหอมเจียวสวยดีก็เลยยกมาถ่ายรูปก่อน..ข้างใต้หอมเจียวนี้เป็นกากหมูที่เจียวเอาน้ำมันออกโดยพิถีพิถันเรื่องระดับของความกรอบ..ตามมาด้วยกระเทียมเจียวกับพริกแห้งทอด..ก่อนจะนำทุกส่วนผสมไปคลุกเคล้ากับน้ำตาลทรายและเกลือให้เข้ากันในกะทะที่เปิดไฟอ่อน..นี่ไม่ใช่ครั้งแรกของคุณสุตา @suta_i นะครับ..เค้ามีความโปรในการทำน้ำพริกกากหมูเป็นอย่างมาก #โคตรอร่อย🎬 ไม่อยากจะโม้..คิวสั่งจองยาวเยียด..อิอิ..

929 | 191 days ago | 35

มิติของตัวละครกระถินกับเสือกาจและทุกตัวละครในเลือดรักทรนงมาจากฝีมือของผู้ชายเสื้อลายคนนี้..ขอบคุณสำหรับทุกฉากนะครับพี่แมน @9manmay3 เป็นอีกหนึ่งของการทำงานที่ประทับใจมาก.. #working🎬 #thailandonly🎬 ขอบคุณพี่นก @jariya.anfone ที่ให้ผมได้มีโอกาสทำงานที่ดีเช่นนี้..ขอบคุณครับ..

843 | 195 days ago | 79

ภาระกิจอย่างหนึ่งในช่วงวันหยุดยาวของผมคือการอาบน้ำให้ไข่ต้มไข่ดาวไข่ตุ๋น #tomdowtoon

756 | 218 days ago | 49

ร่วมด้วยช่วยกันนะครับ..วันนี้นำทีมโดยน้องเอ็ม @emma_usanee กับน้องก้อย @badkoy เรานำถุงมือและแอลกอฮอล์พร้อมด้วยขนมมาช่วยกันที่โรงพยาบาลศิริราชครับ.. #thailandonly🎬 #save ตัวเอง🎬 ขอบคุณเกรท @great_rider10 ขอบคุณน้องใหม่ @mangda_1 ด้วยนะครับที่มาร่วมภาระกิจนี้ด้วยกัน..ยามนี้ถึงแม้เราจะลำบากกันทั่ว..แต่ต้องไม่ทิ้งกันนะครับ..ถึงจะเล็กๆน้อยๆแต่อะไรที่ช่วยกันได้ก็ช่วยกันนะครับ..

552 | 219 days ago | 15

ทีแรกกะว่าจะเอาเรื้อหมูติดมาด้วย..แต่ตื่นเช้าจัดเลยไม่มีเวลาเตรียม..เพราะแถวนี้แดดจัดมาก..เหมาะจะนำเนื้อหมูมาตากทำเนื้อแดดเดียวมากครับ.. #working🎬 #thailandonly🎬 จะได้เก็บไว้ทานตอนอยู่บ้านหลายๆวัน..#saveตัวเอง🎬 ไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อตัวคุณเองและคนที่คุณรัก..ช่วยกันนะครับ..

155 | 238 days ago | 2

จะกินแค่ไหน ก็ไม่ต้องห่วง แค่มีวีต้าสูตรใหม่ วีต้าพรุนพลัสกรีนคอฟฟี่บีน มีใยอาหารสูงถึง 10,000 มก. ช่วยกระตุ้นการขับถ่าย โล่ง สบายท้อง #วีต้า #วีต้าพรุนพลัสกรีนคอฟฟี่บีน #กินให้สุดแล้วหยุดที่วีต้า

938 | 242 days ago | 12

วันนี้เราทำงานกันบนเครื่องบิน #working🎬 #thailandonly🎬 เที่ยวบินนี้จะพาผู้โดยสารทุกท่านตรงสู่เม็ดมะม่วงหิมพาน..เฮ้ย..ป่าหิมพานต์..อิอิ..จะไหวมั๊ยเนี่ย..

643 | 244 days ago | 57

ผมนั่งเล่นเกมส์นานไปหน่อย..เจ้าสองตัวนี่เลยเข้ามาตาม..ไข่ดาวกะไข่ต้มชอบเข้ามาวิ่งเล่นในห้องน้ำ.. #tomdowtoon #shihtzu

274 | 250 days ago | 7

เมื่อนานมาแล้วผมมาภูหินร้องกล้า..ก็ไม่ได้มาเที่ยวชมทุ่งดอกกระดาษ..เพิ่งได้มาครั้งนี้เป็นครั้งแรก..ที่ทุ่งดอกกระดาษแห่งนี้เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้า #thailandonly🎬 ผมก็เลยเก็บภาพสวยๆของดอกกระดาษมาฝากพวกเราทุกคนนะครับ..

870 | 250 days ago | 56

เช้าวันนี้ผมได้มีโอกาสมาร่วมพิธีอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุเข้าไปประทับในองค์พระมหาเจดีย์ที่วัดป่าภูทับเบิก..ผมจึงขอน้อมนำผลบุญกุศลทั้งหลายที่บังเกิดนี้เผื่อแผ่ไปยังพวกเราทุกคนและครอบครัวด้วยนะครับ..ขอให้พวกเราทุกคนได้รับแต่สิ่งที่ดีและมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไป..ขอบคุณน้องเอ็ม @emma_usanee ที่ชวนมาด้วยกัน..ไม่งั้นอดแน่.. #thailandonly🎬

719 | 251 days ago | 29

คุณเอ็ม @emma_usanee มาทำบุญใหญ่ออกโรงทานในงานมุทิตาพระอาจารย์..ผมกับสาวและน้องๆก็เลยโชคดีได้เกาะบุญมากราบพระอาจารย์..#thailandonly🎬

823 | 254 days ago | 22

สวัสดีตอนเช้า.. # working🎬 วันนี้ไม่มีแดด..แต่ขออย่ามีเม็ดฝน #thailandonly🎬 #พิภพหิมพานต์

116 | 258 days ago | 9

วันนี้บอกเลยว่า..จุก.. @sushi_hana_thailand เชิญนะครับ..

159 | 258 days ago | 15

เย็นวันนี้ผมมานำเสนอเมนูแสนอร่อยครับ..Valentine’s Bento ที่ Sushihana สาขาบางนา.. @sushi_hana_thailand ควรจะลองเป็นอย่างยิ่ง..ดีมากขอบอก..

281 | 258 days ago | 15

ก่อนจะนำเสนอชุดเบนโตะมีด้งมายั่วน้ำลายยามบ่ายครับ..ที่เห็นเป็นบูลฟินโทโร่คือด้งแบบซูชิที่สายปลาดิบทั้งหลายไม่ควรพลาด..ส่วนมินิด้งที่เห็นเป็นหัวกุ้งนั้นสำหรับคนที่ไม่ชอบความดิบเพราะเนื้อปลาจะถูกเบิร์นจนผิวนอกเกือบสุก..จะได้ไหม้หอมๆบางๆ..และอีกจานจะเป็นหนวดปลาหมึกซอสไข่เค็มสูตรลับเฉพาะที่ซูชิฮานะสาขาบางนาเท่านั้น.. @sushi_hana_thailand เชิญนะครับ..แวะมาชิมกัน.. @thailandonly🎬

767 | 264 days ago | 28

ทีแรกว่าจะไม่กิน..

130 | 264 days ago | 10

เป็น aquarium ที่ไม่ได้ติดทะเลแต่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมมาก..เอ่อ..สายเนื้อต้องชอบเพราะแถวนี้หอมกลิ่นเนื้อย่างตลอดเวลา..

742 | 264 days ago | 34

อากาศดีจัง..

967 | 268 days ago | 47

เวลาถ่ายฉากขับรถมันก็จะวุ่นๆหน่อย #working🎬 #thailandonly🎬 เต่วันนี้อากาศดี..เหมาะจะนำเนื้อหรือหมูออกมาตากเป็นเนื้อแดดเดียว..ร้อนชิบ..

1,219 | 288 days ago | 21

มื้อเช้าวันนี้ไม่ธรรมดา..กระเพราไก่ไข่ดาวกับอากาศอุณหภูมิ 19 องศา #working🎬 #พิภพหิมพานต์ #thaillandonly🎬 ถ้าได้อากาศแบบนี้ทุกวันก็ดี..เฮ้อ..

532 | 289 days ago | 11

นี่คือบรรดานักแสดงที่หลงป่าด้วยกัน..เกือบจะทุกฉากที่เราต้องทำงานด้วยกัน..กินด้วยกัน..นอนด้วยกัน..ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกัน #พิภพหิมพานต์ #working🎬 #thailandonly🎬 และยังคงจะต้องเป็นเช่นนี้ไปอีกหลายคิว #ธรรมดาอยู่ไม่ได้🎬

1,096 | 289 days ago | 45

ตอนเด็กได้เคยอ่านเรื่อง”นิทานเวตาล”วันนี้โชคดีได้เจอตัวจริงแล้ว..เวตาล #working🎬#thailandonly🎬 #พิภพหิมพานต์

465 | 289 days ago | 25

เอ่อ..ใครเห็นอย่างที่ผมเห็นบ้าง #thailandonly🎬 ลองซูมดู..ไม่เชื่อน่าลบหลู่.. #working🎬 #พิภพหิมพานต์

288 | 289 days ago | 8

วันนี้คุณต๊ะเป็นผู้กำกับ #working🎬 ผู้อยู่เบื้องหลังซีนอารมณ์ทั้งหลาย #thailandonly🎬 @ta_warit #พิภพหิมพานต์ #ธรรมดาอยู่ไม่ได้🎬

192 | 290 days ago | 25

ถ้าเที่ยงนี้ยังตกลงกันไม่ได้ว่าจะทานอะไรกันดี..ก็เชิญที่ซูชิฮานะได้นะครับ.. #sushihana @sushi_hana_thailand มันล้ำมากบอกเลย.. #thailandonly🎬

247 | 294 days ago | 12

ก่อนเข้าฉาก..นักแสดงต้องพร้อม..พร๊อมพร้อม.. #working🎬 #บ้านไกลเวลาน้อย🎬 ไม่โปรจริงทำไม่ได้นะคร๊าบ..พูดเลย..555.. #thailandonly🎬

311 | 295 days ago | 32

กองถ่ายละครพิภพหิมพานคิวนี้มาถ่ายกันถึงอำเภอทองผาภูมิ #working🎬 และนี่คือคลิปบางส่วนในการนั่งรถไปยังโลเคชั่นของพวกเรา.. #working🎬 ยังกะนั่งโรเลอร์โคสเตอร์..555..หนุกมาก..

227 | 300 days ago | 50

จำได้ว่า..วันนั้นไปกองโดยที่ไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรในฉากแบบนี้..#มือปราบข้าวสารเสก 6 มกราคมนี้ ทาง #ช่อง3 #ช่อง3กด33 #thaillandonly🎬

496 | 301 days ago | 7

คำว่า”พวก”มาจากคำว่า..เพื่อนฝูงพี่น้อง..ไว้วางใจ..เกรงใจและให้เกียรติ.. #thailandonly🎬 เรื่องแบบนี้ในชีวิตคนเรามันสำคัญนะครับ..รวมกันเราอยู่..แยกกันอยู่มันจะเหงา..คนจะขึ้นที่สูงต้องใช้บันไดไม่ก็ใช้ลิฟต์..ราตรีสวัสดิ์ครับท่านผู้ชม..

638 | 302 days ago | 68

มากมายหลายเรื่องราวในชีวิตที่ปะปนกันไป..ทุกข์บ้างสุขก็เป็นไปตามวิถีชีวิต..สำคัญเลยคือต้องเข้มแข็งและอดทน..แม้เวลาจะผ่านไปเร็วเช่นเดิม..แต่ก็ขอให้ทำทุกวินาทีให้มีค่ามีความหมายต่อตนเองและคนที่สำคัญในชีวิต..ขอขอบคุณทุกโอกาสและทุกกำลังใจที่มีให้กันเสมอมา..สวัสดีปีใหม่ครับ #thailandonly🎬 ขอให้พวกเรามีความสุขและได้รับแต่สิ่งที่ดีนะครับ..

728 | 303 days ago | 55

เรื่องมีอยู่ว่า..ตอนสามทุ่มกว่าๆสาวอยากทานขนมปังมนต์นมสด..ผมก็ขับรถพาไป..พอไปถึงร้านเค้าปิด..ผมก็เลยวนรถรอบเสาชิงช้าเพื่อจะกลับบ้าน..ขณะวนรถก็เห็นว่า..คืนนี้วัดสุทัศน์เปิดไฟสว่างและสามารถมองเข้าไปเห็นองค์พระในพระอุโบสถได้..ก็ตกลงกันว่าจะเข้าไปกราบพระ..เพราะเรายังไม่เคยไปกราบพระที่วัดนี้เลย..พอพ้นประตูวัดเข้าไปก็ได้พบกับพระรูปหนึ่งยืนอยู่..ผมก็ตรงเข้าไปถามท่านว่า..ขึ้นไปกราบพระได้มั๊ยครับ..ท่านก็ถามว่า..เคยมารึเปล่า..ผมก็บอกท่านว่า..นี่เป็นครั้งแรกของผมเลยครับ..ท่านก็ถามว่า..แล้วมากันกี่คน..ผมก็บอกว่า..มากันสองคนครับ..ท่านก็ยิ้มแล้วเมตตาว่า..งั้นตามมาจะพาขึ้นไปกราบ..จากนั้นผมกับสาวก็เดินตามท่านขึ้นไป..ระหว่างที่ท่านพาเดินชมบริเวณภายในพระอุโบสถนั้นท่านก็เมตตาเล่าเรื่องความเป็นของวัดสุทัศน์ให้ฟัง..สำหรับผมแล้วค่ำคืนนี้ช่างเต็มไปด้วยเรื่องราวดีๆที่เป็นสิริมงคลกับตัวเองอย่างมาก..เป็นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ดีเหลือเกิน..ก่อนกราบลาท่านยังเอ่ยด้วยว่า..ถ้าจะบวชเมื่อไหร่ก็ให้มาบอกนะ..ผมรู้สึกเป็นบุญเหลือเกินที่ท่านเมตตา..ในปีใหม่นี้ผมก็ขอถือโอกาสน้อมนำและเผื่อแผ่ความเป็นสิริมงคลนี้ไปยังพวกเราทุกคนพร้อมด้วยครอบครัวให้ได้รับแต่สิ่งที่ดีและมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไป..สวัสดีปีใหม่ครับ # thailandonly🎬

128 | 306 days ago | 7

มาแล้วละครเย็น ดูแล้วเย็นจิต สนุกสนาน ขำขัน โรแม๊นซ์ อิ่มใจ 🔫นายตำรวจมือปราบมีความสามารถพิเศษในการเห็นผี ส่วนนางเอกเป็นจิตแพทย์เชื่อว่าเรื่องผีคือเรื่องของวิทยาศาสตร์ เมื่อจิตแพทย์ถูกฆ่าวิญญาณล่องลอยไร้ญาติขาดมิตร พระเอกสงสารจีงพามาให้กุมารที่บ้านรับเป็นพี่เลี้ยงดูแล เรื่องวุ่นวายเข้าไปใหญ่เมื่อหมอจิตแพทย์ไม่เชื่อว่าตัวเองตายแล้ว ฆาตกรก็ยังลอยนวลอยู่ งานนี้คุณหมอในคราบผีชั่วคราวจึงจำเป็นต้องร่วมมือกับหน่วยมือปราบตามจับฆาตกรในหัวข้อ "คดีผีบอก" สนุกแน่ ฝากติดตามด้วยนะค้า 6 มค.63 19.00 น. #มือปราบข้าวสารเสก #เป็นผีไม่ยากเทรนได้🤣🤣 #thailandonly🎬

551 | 326 days ago | 23

เช้าวันนี้ผมนำบุญมาฝากพวกเราทุกคนนะครับ..ตอนเด็กๆผมเห็นรูปพระองค์นี้แล้วก็คิดว่า..ถ้าโตขึ้นก็อยากไปเห็นองค์จริงสักครั้ง.. Japanonly🎬 พระพุทธรูปไดบุตสึ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปอมิตาภะองค์ใหญ่ที่หล่อจากโละบรอนซ์และถูกนำไปประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง..ถือเป็นสัญลักษณ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดอย่างหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น..พระพุทธรูปองค์นี้สูง 13.35 เมตรและน้ำหนักหนักประมาณ 93 ตัน เป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่เป็นอันดับสองในญี่ปุ่น รองจากพระพุทธรูปแห่งวัดโทได จังหวัดนาระ.. วัดโคโตกุ หรือ โคโตกูอิง (ญี่ปุ่น: 高徳院 โรมาจิ: Kōtoku-in แปลว่าที่พักอันมีความดีอันสูงส่ง) เป็นวัดพุทธในเมืองคามากูระ จังหวัดคานางาวะ..ตามประวัติของพระพุทธรูปไดบุตสึนี้อาจย้อนหลังไปถึงปี พ.ศ. 1795 (ค.ศ. 1252) ในสมัยคามากูระ..จากบันทึกของทางวัดได้บอกว่า..มีการสร้างพระพุทธรูปบรอนซ์ขึ้นแต่ไม่เป็นที่แน่ชัดว่าจะเป็นพระพุทธรูปองค์ที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้หรือไม่และตามบันทึกนั้น..พระพุทธรูปถูกสร้างขึ้นในโบสถ์ไม้..แต่ตัวอาคารโบสถ์ได้พังทลายลงเนื่องจากถูกคลื่นสึนามิซัดซึ่งน่าจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งในสมัยมูโรมาจิ ปลายศตววรษที่ 15 แต่พระพุทธรูปกลับยังคงอยู่..ซึ่งนับว่าเป็นเหตุอัศจรรย์ทีเดียว..ไว้พวกเรามีโอกาสมาเยี่ยมชมก็เชิญนะครับ..

236 | 327 days ago | 4

อิอิ.. #japanonly🎬

526 | 327 days ago | 6

ถึงนิวยอร์คแล้วววว..เย้.. #japanonly🎬 เดินฝ่าลมฝนมาตั้งไกล..พอมาถึง..วันพีชปิดซะงั้น 😖 เรื่องมันเศร้า..

162 | 328 days ago | 9

จัดว่าเป็นเมืองที่น่ามาพักผ่อนอีกแห่งหนึ่ง..ออกจะดู slow life มากไปสักนิดแต่ก็เหมาะกับการมาซึมซับบรรยากาศที่ดีและอากาศที่เย็นสบาย.. #japanonly🎬 ใครว่างก็เชิญนะครับ.. ขอบคุณ @mangda_1 น้องใหม่สำหรับคลิปสวยๆนะครับ..ขอบคุณครับ..

1,331 | 329 days ago | 31

มื้อเที่ยงวันนี้เป็นราเมง#japanonly🎬 กำลังลดน้ำตาลอยู่พอดี..อิอิ..

324 | 329 days ago | 19

ว่ากันว่า..ที่นี่คือบ่อน้ำพุร้อนที่ดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่น..ใครว่างก็เชิญนะครับ.. #japanonly อากาศเย็นกำลังดีเชียว..หิมะแรกของเมืองนี้..

535 | 329 days ago | 13

คิดถึงในหลวง.. #วันพ่อแห่งชาติ🙏🏻 thailandonly🎬 พระองค์ทรงเป็นพ่อพระสำหรับปวงชนขาวไทยตลอดไป..

1,029 | 330 days ago | 44

เป็นเมืองระหว่างทางไป Gunma ที่ต้องขอบอกว่า..มันเยี่ยมมาก..ทั้งบรรยากาศและอาหารตามรายทาง..โดยเฉพาะไส้กรอก.. #japanonly

902 | 330 days ago | 32

ขนมขึ้นชื่อที่เมืองนี้คือมันหวาน.. #japanonly🎬

1,100 | 331 days ago | 52

ปุบปับทัวร์..

236 | 370 days ago | 60

ส่งตรงจากเชียงใหม่..ขอบคุณครับ..ลุงต้นรักหนูนะลูก.. #มีศีล

508 | 372 days ago | 17

โดยส่วนตัวแล้ว..ในวันวาระที่พิเศษนี้ผมชอบที่จะนำเกร็ดความรู้ประวัติศาสตร์และเรื่องราวบางส่วนมาลง..เพื่อให้ผู้ที่อ่านได้ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้..ที่องค์พระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่ ๕ ท่านได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อแผ่นดินและพสกนิกรชาวสยามไว้มากล้นเพียงใด.. “ครั้งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น..ได้มีการประมาณว่า..สยามประเทศนั้นมีคนที่เป็นทาสจำนวนกว่าหนึ่งในสามของพลเมืองของประเทศทั้งหมด..ด้วยเพราะเหตุที่ว่า..เมื่อพ่อแม่เป็นทาสแล้วลูกที่เกิดจากพ่อแม่ที่เป็นทาสก็ย่อมตกเป็นทาสด้วยเช่นกัน..และคนที่เป็นทาสนั้นหากต้องการจะพ้นจากความเป็นทาสก็จะต้องไปหาเงินมาจ่ายให้กับผู้ที่เป็นนายตนเพื่อไถ่ถอนตัวเอง..หาไม่แล้วก็จะต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิตเพราะตามกฎหมายถือว่ายังมีค่าตัวอยู่ ในกาลต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศ "พระราชบัญญัติพิกัดเกษียณลูกทาสลูกไทย" เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๑๗ ทรงโปรดให้มีการแก้พิกัดค่าตัวทาสใหม่..โดยให้ลดค่าตัวทาสลงตั้งแต่อายุ ๘ ขวบ จนกระทั่งหมดค่าตัวเมื่ออายุได้ ๒๐ ปี เมื่ออายุได้ ๒๑ ปี ผู้นั้นก็จะเป็นอิสระ..มีผลกับทาสที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๑๑ เป็นต้นมา..และห้ามมิให้มีการซื้อขายบุคคลชาย-หญิงที่มีอายุมากกว่า ๒๐ ปีมาเป็นทาสอีก และเมื่อถึง พ.ศ. ๒๔๔๘ สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่ ๕ ได้ทรงออก "พระราชบัญญัติเลิกทาส ร.ศ. ๑๒๔" เพื่อให้ลูกทาสทุกคนได้รับความเป็นไทแก่ตนเมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๔๘ ส่วนผู้ที่เป็นทาสประเภทอื่นที่มิใช่ทาสในเรือนเบี้ยนี้ทรงกำหนดให้ลดค่าตัวเดือนละ ๔ บาท นับตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๔๔๘ เป็นต้นไป..และนอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติป้องกันมิให้คนที่ได้รับความเป็นไทแล้วกลับไปเป็นทาสตามเดิมอีก..และเมื่อทาสจะเปลี่ยนเจ้าเงินใหม่ก็ออกกฎห้ามมิให้ทาสขึ้นค่าตัว” และนอกจากเรื่องการเลิกทาสนี้แล้วในกาลต่อมา..ยังมีการให้เลิกไพร่อีกด้วยนะครับ..ใครที่สนใจเรื่องราวในวิกิพีเดียมีข้อมูลที่ลงรายละเอียดไว้ไม่มากแต่ก็พอทำให้เราได้ทราบความเป็นไปเป็นมาของบริบทประเทศเราได้.. #thailandonly🎬

479 | 376 days ago | 0

ขอแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวด้วยครับ

815 | 382 days ago | 31

ไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปสักแค่ไหน..พระองค์ยังทรงเป็นในหลวงของเราตลอดไป..

376 | 383 days ago | 2

🙏🏻 ขอให้ทุกคนปลอดภัย #ฮากิบิส

423 | 384 days ago | 28

555..รักหนูนะลูก.. #มีศีล #working🎬 555..เค๊ารู้กันหมดเลยทีนี้..555..

122 | 386 days ago | 5

สำหรับใครที่โหลดแอปปอเต็กตึ้งมาแล้ว..คลิปนี้จะอธิบายวิธีใช้นะครับ.. #thailandonly🎬 มันดีนะครับบอกเลย..มีเอาไว้แต่ไม่ใช้ดีกว่าจะแล้วไม่มีนะครับ.. #ปอเต็กตึ้ง🎬

137 | 386 days ago | 0

โหลดติดมือถือเอาไว้นะครับ..เป็นอะไรที่ดีจริงๆ #thailandonly🎬 #ปอเต็กตึ้ง🎬 มีแล้วไม่ใช้..ดีกว่า..จะใช้แล้วไม่มี..

314 | 386 days ago | 4

ร่วมด้วยช่วยกันนะครับ.. #thailandonly🎬 #ปอเต็กตึ้ง🎬

345 | 391 days ago | 11

😅 เอาล่ะ..ขอให้ได้ขอให้โดน.. #thailandonly🎬 #working🎬 คนรักครอบครัวเชิญนะครับ..

441 | 391 days ago | 20

ครอบครัวเฮฮา..เมื่อสามีหนีเที่ยวเมียต้องคอยคุมความประพฤติ..สนุกกันละทีนี้ #เฮฮา(เมีย)นาวี จะมาสร้างความสนุกอย่างไม่หยุดทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 19.00 น. เริ่ม 3 ตค.#ช่อง 3 กด 33 #thailandonly🎬 #working🎬 เหมาะมากสำหรับคนรักครอบครัว..เชิญนะครับ..

831 | 404 days ago | 42

ขับรถจากกรุงเทพไม่กี่ชั่วโมง..เราก็จะได้พบกับทัศนียภาพที่มีลมเย็นมาพร้อมอุณหภูมิยี่สิบองศานิดๆ..ช่วงบ่ายแดดจัดยังเย็นขนาดนี้..ตอนกลางคืนจะเย็นขนาดไหน #thailandonly🎬 #เที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู้ #ปุบปับทัวร์🎬 ขอบคุณ @mangda_1 ด้วยครับ..osmo pccket ของน้องใหม่นี่สุดจริงๆ..แบบนี้คงไม่พลาดแน่..

2,997 | 436 days ago | 430

ผมขอขอบคุณทุกกำลังใจ..และขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะครับ.. #ใบไม้ที่ปลิดปลิวep20 #ละครดีดูที่ช่องวัน #thailandonly🎬 #working🎬 ช่วยดูแลนิราแทนผมด้วย #ลุงพล

723 | 439 days ago | 105

ความลับที่ปิดไม่ได้อีกต่อไป #ลุงพลผู้พิทักษ์นิรา #ใบไม้ที่ปลิดปลิว #ใบไม้ที่ปลิดปลิวEP20 วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 21.20 น. ทาง #ช่องวัน31 #ละครดีดูที่ช่องวัน #CHANGE2561 @CHANGE2561 help me #working🎬 #thailandonly🎬

463 | 444 days ago | 6

🙏🏻 ทีฆายุกา โหตุ นาถปรมราชินี

1,209 | 454 days ago | 56

วันหวยออกก็หน้าประมาณนี้ #thailandonly🎬 พี่ไม่ฮา..พี่เครียด 😓เพราะไม่ได้ซื้อ 😅ใครมีเลขดีบอกพี่บ้าง..

357 | 459 days ago | 5

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน #thailandonly🎬 #เรารักในหลวง

643 | 459 days ago | 34

😬 ปิดกล้องแล้ว..เฮ.. #working🇹🇭 ขอบคุณสำหรับทุกความร่วมมือ..เป็นกองถ่ายที่น่ารักมาก..ใบไม้ที่ปลิดปลิว #thailandonly🎬 สนุกกว่าละครก็ทีมงานนี่แหละ..แต่พอเลยเที่ยงคืนมันก็จะอึนๆหน่อย..

2,015 | 461 days ago | 12

ขอให้คู่บ่าวสาวมีความสุขมากๆนะครับ..ยินดีด้วยครับ..

739 | 493 days ago | 19

ผมมาให้กำลังใจน้องชาย..คืนนี้ครับ 10 Fight 10 #thailandonly🇹🇭 หลุยส์ vs. เจสัน..ใครจะอยู่ใครจะไปพวกเรามาเชียร์กัน..แต่ผมเชียร์หลุยส์ครับ

321 | 496 days ago | 7

เชิญพวกเราทุกคนนะครับ #25ปีไม่มีเกรงใจ #thailandonly🎬

440 | 521 days ago | 17

🙏🏻 ขอร่วมแสดงความอาลัยกับการจากไปของรัฐบุรุษ 2 แผ่นดิน..

1,641 | 528 days ago | 136

ระหว่างรอเข้าฉาก.. #working🎬 เจ๊ต้นกะน้องต่อ #thailandonly🎬 #หัวใจศิลา

1,197 | 542 days ago | 9

ผมอยากจะบรรยายความรู้สึกต่างๆออกมาเมื่อได้เห็นภาพนี้..แต่ก็ไม่สามารถที่จะเขียนอะไรออกมาได้..ด้วยเกรงว่าความรู้ในการใช้ภาษาที่ควรและถูกต้องของตนเองนั้นจะมีไม่พอ..แต่ก็อยากจะลงภาพนี้มาก.. #ในหลวงของเรา💛

316 | 542 days ago | 4

ทรงพระเจริญ #ในหลวงของเรา💛

355 | 544 days ago | 8

ทรงพระเจริญ #ในหลวงของเรา💛

483 | 552 days ago | 18

ทีแรกผมไม่รู้ว่าจะเลือกชิ้นไหนดีเพราะชอบไปหมด..พอเห็นองค์นี้แล้วถามเค้าว่าคืออะไร..เค๊าบอกว่า..นี่คือ กุเวรน้อยร้อยล้าน.. #thailandonly🎬 #วิถีไทยสายขลัง🇹🇭 แค่ชื่อก็โดนแล้ว..ใครสนใจเชิญหลังไมค์นะครับ..

1,476 | 555 days ago | 80

จัดว่าเด็ด #thailandonly🎬 #วิถีไทยสายขลัง🇹🇭 ของมันต้องมี..