นนท์ อัมระนันทน์

Instagram ดารา @nondham

นนท์ อัมระนันทน์

@nondham

อินสตาแกรมของ นนท์ อัมระนันทน์

1,341

Posts

5,023

Followers
♦️Coach at Golfing Ground Performance Center ⛳️ Book your lesson, call 087-478-2626
รูปภาพและวีดีโอของ นนท์ อัมระนันทน์

11 | 906 days ago | 0

Whether you are delivering the club from an inside out or outside in path, if you are moving your body closer to the ball during the swing, a shank is definitely a possibility. ⠀ ⠀ So what can we do to stop shanking? 🧐⠀ ⠀ From my experience in 6 years of coaching, I prefer to take care of the connectivity between the arms and torso first (from set up and throughout the swing), so that the arms are not moving closer to the ball independently of the upper body. In this case, since the takeaway (first move from the golf posture) the hands and arms are moving in front of the body VS around to the side. To fix this, I let my student feel like he’s passing a football to his right. That’s how your left bicep should connect to the left pectoral during the takeaway phase. ⚽️ ⠀ During the downswing if you focus on keeping the trail elbow bent, like doing a bicep curl 💪 and pointing roughly toward your seam line you will be able to get rid of early extension - the other culprit of the dreaded shank! ⠀ ⠀ Notice how I haven’t even touched the lower body and my student here has already rotated his hips out of the way as a by product of working on upper body and bicep connectivity. 🎯 ⠀ That’s where the magic happens. When you give 1 instruction that makes the rest of the swing ticks. 🍾🔥🎉⠀ ⠀ #smashfactor #golfstudio #bypronondh #mentalgolfcoach #beginnergolfer #golfswing #bangkok #thailand #kiatthadagolfrange #obclubekamai #lakewoodcountryclub #supercoach54 #vision54

18 | 908 days ago | 0

Adding lateral shift & unloading the right arm through the impact zone VS during the start of the downswing (such a common problem) Notice how the club head slowly cruises to the finish. This indicates efficient transfer of power into the clubhead 🔥 @ilteor9 Well done brahhhh🤩 #smashfactor #golfstudio #bypronondh #mentalgolfcoach #beginnergolfer #golfswing #bangkok #thailand #kiatthadagolfrange #obclubekamai #lakewoodcountryclub #supercoach54 #vision54

21 | 908 days ago | 1

Making the backswing more compact, reducing excessive side bend at the top and through the impact zone with more connectivity between both arms and the torso. All that great stuff that promotes smoother rotation and flow 👌👌👌 #smashfactor #golfstudio #bypronondh #mentalgolfcoach #beginnergolfer #golfswing #bangkok #thailand #kiatthadagolfrange #obclubekamai #lakewoodcountryclub #supercoach54 #vision54 @phutawan_tan Keep up the great work 💪💪💪

30 | 908 days ago | 5

Syncing up trail arm and body turn. All day baby 🔥🔥🔥 #smashfactor #golfstudio #bypronondh #mentalgolfcoach #beginnergolfer #golfswing #bangkok #thailand #kiatthadagolfrange #obclubekamai #lakewoodcountryclub #supercoach54 #vision54 @kiatthadagolf

23 | 909 days ago | 0

Smasheddd 🔥🔥🔥 #smashfactor #golfstudio #bypronondh #mentalgolfcoach #beginnergolfer #golfswing #bangkok #thailand #kiatthadagolfrange #obclubekamai #lakewoodcountryclub #supercoach54 #vision54

11 | 912 days ago | 0

🍾 No more hanging back⠀ ⠀ 💥 Many times hanging back can be caused by insufficient weight shift to the trail side during the takeaway phase. Here we are intentionally trying to feel like Henrik Stenson’s takeaway - getting the pressure shift to the trail side as early as we can to trigger lateral move towards the downswing later in the backswing. Notice how the pressure shift now looks more linear (shifting through steadily to the lead side, from the top of the backswing all the way through to the finish). ⠀ ⠀ #smashfactor #golfstudio #bypronondh #mentalgolfcoach #beginnergolfer #golfswing #bangkok #thailand #kiatthadagolfrange #obclubekamai #lakewoodcountryclub #supercoach54 #vision54 @thaio87

15 | 913 days ago | 0

Getting better everyday ✌️✌️✌️Working on keeping the right elbow flexion longer... getting there! @carolinevandlik #smashfactor #golfstudio #bypronondh #mentalgolfcoach #beginnergolfer #golfswing #bangkok #thailand #kiatthadagolfrange #obclubekamai #lakewoodcountryclub #supercoach54 #vision54

8 | 914 days ago | 0

Learning ball above feet adjustments. Choke down, open face (still needs more of that) and swing flatter. #smashfactor #golfstudio #bypronondh #mentalgolfcoach #beginnergolfer #golfswing #bangkok #thailand #kiatthadagolfrange #obclubekamai #lakewoodcountryclub #supercoach54 #vision54 @jamkachornkiat #สอนกอล์ฟ #เรียนกอล์ฟ

34 | 914 days ago | 1

Always awesome when my coaching job turns into a cheerleading role 😝 Great day with @jamkachornkiat. First time on the golf course in years and absolutely kicked ass ✌️💥🎉😎 #smashfactor #golfstudio #bypronondh #mentalgolfcoach #beginnergolfer #golfswing #bangkok #thailand #kiatthadagolfrange #obclubekamai #lakewoodcountryclub #supercoach54 #vision54 #thinkbox #playbox #memorybox @lynnpia54 #สอนกอล์ฟ #เรียนกอล์ฟ

72 | 914 days ago | 2

Matching up the right arm with the pivot = more consistent ball flight patterns #smashfactor #golfstudio #bypronondh #mentalgolfcoach #beginnergolfer #golfswing #bangkok #thailand #kiatthadagolfrange #obclubekamai #lakewoodcountryclub #supercoach54 #vision54

34 | 916 days ago | 2

Turning smoothly all the way to the finish👌👌👌 #smashfactor #golfstudio #bypronondh #mentalgolfcoach #beginnergolfer #golfswing #bangkok #thailand #kiatthadagolfrange #obclubekamai #lakewoodcountryclub #supercoach54 #vision54 @carolinevandlik

16 | 916 days ago | 1

Putting the Ps together, you get mad control and fairly straight balls 🤟 #smashfactor #golfstudio #bypronondh

31 | 918 days ago | 0

Today’s session goal 🥅 is to move the low point forward. One of the ways we can do that is by getting the upper body more rotated through the impact zone. From super stuck with extremely closed upper body at impact to super smashed with much improved impact alignments. #smashfactor #golfstudio #bypronondh #kiatthadagolfrange #lakewoodcountryclub #rama3drivingrange #obclubekamai

34 | 920 days ago | 0

Oops! Yu did it again!!! 🎶 Big congratulations to Yuki once more 💪💪💪 #smashfactor #golfstudio #bypronondh #singhaisfjuniorgolf #kiatthadagolfrange #lakewoodcoubtryclub #rama3drivingrange

22 | 921 days ago | 0

We are feeling it today! Delaying the trail arm extension till the last millisecond with more rotation and right bend through the impact zone. #smashfactor #golfstudio #byprondh

14 | 921 days ago | 1

You came a long, long way! Keep it up bro 💪💪💪 @phutawan_tan #itsaprocess #smashfactor #golfstudio #bypronondh #rama3drivingrange

14 | 921 days ago | 1

Working the magic of the right elbow. Promotes more rotation, synchronization between the arms and the torso and club face control. The consistency is real. #smashfactor #golfstudio #bypronondh

14 | 923 days ago | 0

Putting everything together #smashfactor #golfstudio #bypronondh @carlovandam

16 | 923 days ago | 0

Loading the right side better with more centered hips. You need a few inches of lateral move in the downswing so if your hips are excessively too far target side (e.g. over your left heel) you would not be able to shift pressure towards the target in transition and downswing causing reverse pressure shift towards the right side and flipping the club which will result in a massive hook #smashfactor #golfstudio #bypronondh @thaio87

28 | 923 days ago | 0

57 | 924 days ago | 0

Welcome back to Smash Factor! #gettingbackintoit👊 #sathu20drivingrange

25 | 924 days ago | 0

Learning how to pivot and rotate better 💥 #smashfactor #golfstudio #bypronondh #kiatthada @ilteor9

19 | 924 days ago | 0

Splitting the fairway with his pull cut the second time out on the golf course ever 🤟 After less than 20 lessons in from complete beginner he said he wanna turn pro! @thaio87 #nowyougotwitness #areyouupforthechallenge

20 | 927 days ago | 0

91 | 982 days ago | 3

Fun times with my No. 1 girls 💋💋💋

13 | 983 days ago | 0

Result after working on an anti-reverse spine drill and better hip turn to promote more consistency and reduce those right misses. Well done! 💪💪💪 #smashfactor #golfstudio #bypronondh #mentalgolfcoach #beginnergolfer #golfswing #bangkok #thailand #kiatthadagolfrange #obclubekamai #lakewoodcountryclub #supercoach54 #vision54 @phutawan_tan

5 | 984 days ago | 4

Getting deeeep and swingin’ nicely. No more outside in!!! 👌👌👌 #smashfactor #golfstudio #bypronondh #mentalgolfcoach #beginnergolfer #golfswing #bangkok #thailand #kiatthadagolfrange #obclubekamai #lakewoodcountryclub #supercoach54 #vision54 @piyatidaa

12 | 984 days ago | 0

Cleaning up the arm structure with a smart ball. This promotes better rotation of the elbows throughout the swing and also syncs up the arms with the upper body turn for more centered strikes. #smashfactor #golfstudio #bypronondh #mentalgolfcoach #beginnergolfer #golfswing #bangkok #thailand #kiatthadagolfrange #obclubekamai #lakewoodcountryclub #supercoach54 #vision54 @waritball

18 | 984 days ago | 0

First time ever hitting a golf ball. Gotta give it up to the cheerleaders 😝🎉 #smashfactor #golfstudio #bypronondh #mentalgolfcoach #beginnergolfer #golfswing #bangkok #thailand #kiatthadagolfrange #obclubekamai #lakewoodcountryclub #supercoach54 #vision54

52 | 988 days ago | 4

Happy birthday my little girl 🎂🎁🎈🎉 I wish you only the finest things in life!!! I believe in you and I know you can accomplish anything you put your mind to. I love you to the sun and back! 🍒 @onumaviss #happybirthday #birthdaygirl #love #happiness

20 | 990 days ago | 0

Second lesson in from complete beginner... not too shabby at all. Here we are trying to fix an extreme out to in path. More work to be done but getting much better! #smashfactor #golfstudio #bypronondh #mentalgolfcoach #beginnergolfer #golfswing #bangkok #thailand #kiatthadagolfrange #obclubekamai #lakewoodcountryclub #supercoach54 #vision54

12 | 990 days ago | 0

Sometimes I make fun of my student 😂😂😂 when she pitches crossed leg better than with normal stance. This is no coincidence though as it promotes more stable lower body and better upper body rotation. 🌈🌈🌈 #smashfactor #golfstudio #bypronondh #mentalgolfcoach #beginnergolfer #golfswing #bangkok #thailand #kiatthadagolfrange #obclubekamai #lakewoodcountryclub #supercoach54 #vision54

11 | 990 days ago | 0

Better everyday @tooncud41 #smashfactor #golfstudio #bypronondh #mentalgolfcoach #beginnergolfer #golfswing #bangkok #thailand #kiatthadagolfrange #obclubekamai #lakewoodcountryclub #supercoach54 #vision54

16 | 991 days ago | 0

Working better hip turn back and through. #smashfactor #golfstudio #bypronondh #mentalgolfcoach #beginnergolfer #golfswing #bangkok #thailand #kiatthadagolfrange #obclubekamai #lakewoodcountryclub #supercoach54 #vision54

15 | 991 days ago | 0

Left pocket exit. Great for controlled pitch shots. Well done little man ✌️#smashfactor #golfstudio #bypronondh #mentalgolfcoach #beginnergolfer #golfswing #bangkok #thailand #kiatthadagolfrange #obclubekamai #lakewoodcountryclub #supercoach54 #vision54

14 | 991 days ago | 0

One of my favourite drill for short game. To stabilize the lower body and engage the upper body. #smashfactor #golfstudio #bypronondh #mentalgolfcoach #golfer #golfswing #bangkok #thailand #kiatthadagolfrange #obclubekamai #lakewoodcountryclub #supercoach54 #vision54

21 | 992 days ago | 0

Anti- spinning out drill. This is one of my favourite drill to promote better right foot action and lateral movement in the swing. Only our second lesson and already much improved! #superstoked #hardworkingtsudent #smashfactor #golfstudio #bypronondh #mentalgolfcoach #beginnergolfer #golfswing #bangkok #thailand #kiatthadagolfrange #obclubekamai #lakewoodcountryclub #supercoach54 #vision54 #mentalbeforemechanics #allstar @360dgolf

17 | 992 days ago | 0

Working on more rotation + longer right arm structure in the follow through. #smashfactor #golfstudio #bypronondh #mentalgolfcoach #beginnergolfer #golfswing #bangkok #thailand #kiatthadagolfrange #obclubekamai #lakewoodcountryclub #supercoach54 #vision54 #mentalbeforemechanics

18 | 994 days ago | 1

Tuning up the set up with the hips forward to promote better lateral move in the backswing and downswing 👌🌈⛳️ #smashfactor #golfstudio #bypronondh #mentalgolfcoach #golfswing #bangkok #thailand #kiatthadagolfrange #obclubekamai #lakewoodcountryclub #supercoach54 #vision54campus

14 | 997 days ago | 1

First tee at Bangkok Golf Club ✌️✌️✌️ Grateful to be doing what I love with good friends/students @rosabibix @kaz.gram and Dom! 💕⛳️ #smashfactor #golfstudio #bypronondh

19 | 997 days ago | 0

Smashing some cut fade drives 🎯🎯🎯#smashfactor #golfstudio #bypronondh #vision54 #bangkokgolfclub #supercoach54

56 | 1003 days ago | 2

Great dinner with the fam at Peppe’s. Every dish was cooked to perfection 💓👌🎉

26 | 1005 days ago | 4

I actually switched to wine from beer to lose some dad bod fat... but it’s just to damn hot today... so I guess this is it 😂 #progress #smashing #body #beer #wine #chillllll

41 | 1011 days ago | 0

Let the good times roll 🌈🌈🌈 Diving deeper into mastering Vision54. #mentalgolfcoach #nondh54 #smashfactor #golfstudio #bypronondh #mentalgolfcoach #beginnergolfer #golfswing #bangkok #thailand #kiatthadagolfrange #obclubekamai #lakewoodcountryclub #supercoach54 #vision54 @joysawitri

27 | 1011 days ago | 3

Driving well, throwing darts 🎯 and making putts today. Awesome day playing with my students, Joy and EJ! @joysawitri ⛳️⛳️⛳️ #smashfactor #golfstudio #bypronondh #mentalgolfcoach #beginnergolfer #golfswing #bangkok #thailand #kiatthadagolfrange #obclubekamai #lakewoodcountryclub #supercoach54 #vision54

15 | 1014 days ago | 0

Carlo getting the taste of smash factor 🎉🎉🎉 Working on proper set up & backswing while loosing up that super tight grip! #smashfactor #golfstudio #bypronondh #mentalgolfcoach #beginnergolfer #golfswing #bangkok #thailand #kiatthadagolfrange #obclubekamai #lakewoodcountryclub #supercoach54 #vision54 @carlovandam

45 | 1016 days ago | 2

Always on an adventure. #kanchanaburi #trip #lake #vacay #dadbodtransformation #keepmoving

47 | 1017 days ago | 0

Being silly is for the thirties. If you’re in yo thirties put ya hands in the air ✌️✌️✌️#vacaymode #kanjanaburi @onumaviss

38 | 1017 days ago | 0

Listening to the sound of nature #supercoach54 #onvacay 👋👋👋

32 | 1018 days ago | 0

Happy Valentine’s day to these beautiful people 💕 Always have a great time with you guys! @rosabibix #valentinesday #vision54 #oncourse #golflesson #smashfactor #golfstudio #bypronondh #mentalgolfcoach #beginnergolfer #golfswing #bangkok #thailand #kiatthadagolfrange #obclubekamai #lakewoodcountryclub #supercoach54

122 | 1018 days ago | 5

Good excuse for a cheat day! Happy Valentine’s day y’all ❤️❤️❤️ #valentinesday2021 @onumaviss

23 | 1019 days ago | 0

2nd hour from complete beginner❗️I’m actually impressed with his consistency of hitting the sweet spot, after learning the fundamentals, such as stance, posture and grip. Those all helps in making a solid contact during pre-swing. However, during the swing it’s all about focusing on BTT today. Simple yet extremely effective things like balance, tempo and tension awareness which everyone from beginners to pros can do to play better golf and most of all enjoy it more as it takes the focus away from the result and instead focuses entirely on the process. #smashfactor #golfstudio #bypronondh #mentalgolfcoach #beginnergolfer #golfswing #bangkok #thailand #kiatthadagolfrange #obclubekamai #lakewoodcountryclub #supercoach54 #vision54 @rekorinfinity

20 | 1020 days ago | 1

Rosa smashing it before enjoying her second time on the course 🌈⛳️🌟#supercoach54 #vision54 #smash #factor #golf #studiobypronondh @rosabibix

17 | 1020 days ago | 0

Ellie starting to hit bombs 💣 #beginner #smash #factor #golf #studiobypronondh #supercoach54 #juniorgolfers @elliecherin elliecherin @laurenkim576 @sooin_koco

14 | 1020 days ago | 1

Lauren hitting a lil stinger @laurenkim576 @elliecherin 🐝 #beginner #smash #factor #golf #studio #bypronondh @sooin_koco #supercoach54 #vison54

18 | 1020 days ago | 1

One of my harder working students @joysawitri 💪💪💪 Delighted to see your progress. Only 20 lessons in from beginner + many practice sessions by herself. Keep it up! 🌈⛳️⭐️ #smashfactor #golfstudio #bypronondh #supercoach54 #vision54

50 | 1022 days ago | 1

Fun round with the boys ✌️🌈 @c_jabulani @laurensjjvd

66 | 1024 days ago | 3

⠀ When your student/friend suddenly says... man what happened to you?! You are in such good shape when we first met... a challenge is bound to happen. ⠀ ⠀ 2 week getting in shape contest starts today! Guy on left needs to bulk up.⠀ Guy on right needs to cut.⠀ This is day 1.⠀ Will post day 14 in 2 weeks.⠀ ⠀ Laters 👋 Now we got some casual diet, fasting and working out to do! ⠀ ⠀ #smashfactor #golfstudio #bypronondh #getinshape #14daychallenge ⠀

36 | 1024 days ago | 0

A lot of Vision54 on course lessons lately... it’s the way to enjoy golf.. and once you learn and practice it enough, you would never ever wanna go back to the Not54!!! #supercoach54 @lynnpia54 @mcheara

31 | 1028 days ago | 1

Easily the best course I’ve ever took. Highly recommended for all golf coaches out there. Here I’m applying the mental game principles without any swing thoughts. Swinging freely but surely #supercoach54 @lynnpia54 #smashfactor #golfstudio #bypronondh

18 | 1029 days ago | 0

I lost the bet to this kid 🤣@20williamaoh08 #smashfactor #golfstudio #bypronondh

22 | 1029 days ago | 0

Smookeedd 🌟🌟🌟 #smashfactor #golfstudio #bypronondh #driver #golfswing #oncourse #lesson #roundlesson #vision54 #supercoach54 @gunthai @pratana

15 | 1029 days ago | 0

Smasheeddd 🤩🤩🤩 #smashfactor #golfstudio #bypronondh #vision54 #keepthefocustothefinish #supercoach54 @pratana @gunthai

54 | 1035 days ago | 0

Strong hat game 💯😎 #gottastayintheshade #nomoreredears 🤣

14 | 1035 days ago | 0

Smashing it today! 🌈💯⛳️🌟#smashfactor #golfstudio #bypronondh #oncourse #vision54 #learnhowtoplaygolf #shotmakingmasterclass

12 | 1035 days ago | 0

Smashing the driver #smashfactor #golfstudio #bypronondh #roundlesson

62 | 1036 days ago | 2

Selfie once in awhile 😛 #smashfactor #golfstudio #bypronondh #golfcoach #with #buckethat

54 | 1073 days ago | 2

คาเฟ่ ดี มีนา... What a creative name and biggest cafe ever!!!

93 | 1073 days ago | 12

Always love sunsettin’ with you 😁❤️🌈 #loey #vacay #lovebirds #coupleofinstagram #winterisbetterupnorth #10degreescelcius @onumaviss

63 | 1073 days ago | 2

ถ้าล็อคดาวน์อีกที ขอทํางานที่นี่เลยละกัน #copywriter #inspired #by #buffalo #buffalowings #andbeer

59 | 1075 days ago | 0

แก๊งคุดคู้ @synthzz @piyapat777 #loey #cootcoo #skootergangforlife

10 | 1078 days ago | 0

Launching a lofted pitch with better set up and technique to get the right angle of attack. @joysawitri

6 | 1080 days ago | 0

Adding left bend in the backswing & arm depth in transition. The result was rather “satisfying” #smashfactor #golfstudio #bypronondh @g.e.may

20 | 1080 days ago | 2

Waking up the right side. Gaining right knee flexion, right bend and shallowing out in the downswing. @top_juthaporn #smashfactor #golfstudio #bypronondh

13 | 1083 days ago | 0

Great swingin’ gf 🤓🤓🤓 Only 5 hours in from complete beginner. It’s been 2 years since we been together but I rarely teach her 🤪🤪🤪#smashfactor #golfstudio #bypronondh

94 | 1084 days ago | 0

ขอ 3 ร่าง! ช่วงนี้รับทั้งงาน copywriter และเป็นโค้ชสอนกอล์ฟ อีกร่างขอเอาไว้หลับปุ๋ยๆๆ 😅 #golfcoach #copywriter #sleepingbeauty

6 | 1084 days ago | 0

FIRST THINGS FIRST! Getting the basics correct, such as set up and takeaway can go a long way for beginners 🌈⛳️⭐️ #smashfactor #golfstudio #bypronondh

9 | 1084 days ago | 0

Learning to get shallow in transition with heavy clubs and hands feel 👌Better ball flight, no more slice ⛳️⛳️⛳️ #smashfactor #golfstudio #bypronondh

40 | 1087 days ago | 4

Baobei Class of 2020! Thanks to all the good friendships and wonderful memories. Really feel like we’ve been together for years!!! #theorginal #holysheetcrew

15 | 1095 days ago | 0

Khun Ton getting tuned up with better set up and backswing adjustments to improve balance points and get better loading into the right side. Some more work to be done to get the glutes to fire more explosively. #smashfactor #golfstudio #bypronondh @pawut_ton

12 | 1097 days ago | 0

Yo yo slow-mos for better wrist conditions in transition and through impact. 🌈⛳️⭐️ #smashfactor #golfstudio #bypronondh

20 | 1097 days ago | 0

Activating the glutes before swinging with hip trust exercises and ball throw drills Result is much more controlled finish without spinning out too much. 🌈⛳️⭐️ #smashfactor #golfstudio #bypronondh @joysawitri

11 | 1102 days ago | 0

Welcome George to Smash Factor! Cleaning up the set up/ switching to extended shafts that matches his 6’2” height/ improving sequence by firing the glutes first 🌈⛳️⭐️ #smashfactor #golfstudio #bypronondh @g.e.may

10 | 1102 days ago | 2

After hip thrust exercises to fire up the glutes, Vincenzo can now extend more explosively on the downswing towards a better finish. Super well done! @vincenzoryo @propete_r #smashfactor #golfstudio #bypronondh

18 | 1103 days ago | 0

Working on downswing tilts for more right bend through impact. Much more solid strikes. 🌈🌈🌈 #smashfactor #golfstudio #bypronondh @pratana @kiatthadagolf

11 | 1105 days ago | 0

Working on pointing the left elbow toward the body more on the follow through and finish 👌👌👌 #smashfactor #golfstudio #bypronondh

64 | 1109 days ago | 7

นอนเยอะๆลูก จะได้โตไวๆ 💗💗💗 #ทาสแมว

13 | 1109 days ago | 1

Getting the swing path more right the correct way... proper transition + deeper hand path in the backswing. 🌈⛳️⭐️ #smashfactor #golfstudio #bypronondh @joysawitri

9 | 1109 days ago | 0

Neo smashin’ some drives 🌈⛳️⭐️ #smashfactor #golfstudio #bypronondh #kiatthadadrivingrange

117 | 1110 days ago | 8

Welcome Kino to our family. Now we are officially cat people. #scottishfold

16 | 1117 days ago | 0

P’Pam warming up with some controlled pitches. #smashfactor #golftstudio #bypronondh #kiatthada #Obclub

14 | 1117 days ago | 0

Drilling the classic right elbow in front to stop cutting across the ball too much through impact. @gunthai #smashfactor #golfstudio #bypronondh @kiatthadagolf

13 | 1117 days ago | 0

Refer a friend Promotion is back! Get 1 lesson FREE when you refer a friend (who purchases a package of 10 lessons or more). This promotion is available until the end of November 2020 only. #smashfactor #golfstudio #pronondh #kiatthadagolfrange #obclub #bigcekamai #golflesson #bangkok #thailand

9 | 1117 days ago | 0

Lauren getting the feel of more centered turn during the backswing. #smashfactor #golfstudio #bypronondh @elliecherin @sooin_koco

38 | 1119 days ago | 4

New activity during my day off to strengthen those golf muscles. 🌈⛳️⭐️ #smashfactor #golfstudio #bypronondh @hollyjourney @hollywoodxoxo @onumaviss

37 | 1120 days ago | 5

Tidying up the arm structure and turning better and faster. 🌈⛳️⭐️ @nameraiva #smashfactor #golfstudio #bypronondh

23 | 1120 days ago | 3

Only 4th lesson in from complete beginner. Some power in this girl 💪💪💪 @ross_______u @sggolfcoaching #smashfactor #golfstudio #bypronondh

42 | 1120 days ago | 2

Behind the scenes. #smashfactor #golfstudio #bypronondh @ross_______u

71 | 1123 days ago | 0

The more you practice getting less attached to the outcome and the better you get at it... the more peaceful you’ll become. The more you can play. The more you can enjoy. & appreciate the roses around you. Because in the end, you write your own story.

12 | 1124 days ago | 0

Quite impressive indeed for this young gentleman... only 4 lessons in from complete beginner. Well done 🥳🥳🥳@vincenzoryo

29 | 1125 days ago | 0

Cleaning up the right leg action to create more room for the club to swing in the downswing and impact. @smashfactor #golfstudio #bypronondh

14 | 1125 days ago | 0

Before Ellie was getting too much on her toes in the backswing. After drilling it, now staying taller in the backswing for better turn and balance in the backswing. #smashfactor #golfstudio #bypronondh @elliecherin @sooin_koco

10 | 1129 days ago | 0

Working on better P1 posture and transition with the hips first. @tangpws #smashfactor #golfstudio #bypronondh 🌈⛳️⭐️👌

24 | 1129 days ago | 2

Enjoy your sweet spot at Smash Factor Golf Studio. #smashfactor #golfstudio #bypronondh

14 | 1129 days ago | 0

Beginner golf progressing nicely into full swing. Learning to rotate better. #smashfactor #golfstudio #bypronondh

19 | 1131 days ago | 0

Khun Fai’s progress going strong... 25 lessons in from complete beginner. I always love a serious beginner golfer... so dedicated that she even went on to getting a PT to work on her golf fitness 💪💪💪 #smashfactor #golfstudio # bypronondh #blessed #dedicatedstudent

10 | 1131 days ago | 0

สวยครับ 👏👏👏 #smashfactor #golfstudio #bypronondh

13 | 1131 days ago | 0

Neo getting it done 💯 Great work! #smashfactor #golfstudio #bypronondh

23 | 1131 days ago | 0

Some wedge work with the little one ☝️⛳️#smashfactor #golfstudio #bypronondh

49 | 1132 days ago | 2

Knocking some rust off the clubs 😏 #smashfactor #golfstudio #bypronondh #swingyourswing #playthegame #piercingdraw CR: @dunkcv

16 | 1135 days ago | 0

Getting more hand depth in transition 🌈⭐️⛳️ #smashfactor #golfstudio #bypronondh @firstbkny

18 | 1135 days ago | 0

Aris nipping it. Working on backswing depth, transition and getting the club path more right for a draw pattern #smashfactor #golfstudio #bypronondh #allstar #golfcomplex

19 | 1137 days ago | 0

Waking up the “sleepy right leg” gently 💤 according to @sggolfcoaching ✌️✌️✌️ #smashfactor #golfstudio #bypronondh @top_juthaporn

26 | 1137 days ago | 0

Tang smashing it 🌈🍫🍻❤️⛳️ #smashfactor #golfstudio #bypronondh #kiatthadagolfrange @tangpws

23 | 1139 days ago | 1

Navin finishing off his 20 beginner lessons. Ready to hit the golf course. 💪💪💪#notti11 #smashfactor #golfstudio #bypronondh @notti11

13 | 1141 days ago | 0

Working on getting the desired push draw ball flight, maximizing upper body and arm connection with a more tucked elbow structure... good old Ben Hogan’s style. Now he can smash and release the club more #benhogansfivelessons #smashfactor #golfstudio #bypronondh @tooncud41

21 | 1141 days ago | 0

Getting a grasp of how the golf muscle works can make your golf swing function more automatically, effortlessly, repeatable, powerful... all the good stuff you need to enjoy the game. #smashfactor #golfstudio #bypronondh #beginner #golfer #preppingfor9holes

100 | 1144 days ago | 0

Happy 33rd birthday bro 🥂🥳 @nawinu #birthdayboy ✌️✌️✌️

44 | 1149 days ago | 2

P1 (set up) down... Working on P2 (takeaway) squaring up the club face and getting the arms more connected to the upper body. #smashfactor #golfstudio #bypronondh @firstbkny

18 | 1149 days ago | 0

Aris getting it done ✅ in style. #smashfactor #golfstudiobypronondh

49 | 1151 days ago | 0

Sending a baby draw 7 iron 👋 #smashfactor #golfstudio #bypronondh

78 | 1152 days ago | 3

Happy 31st birthday little sis. Wishing you all the best in everything. Love you lots and always. ❤️❤️❤️ #siblingsofinstagram #love #birthdaygirl @nanamranand

13 | 1154 days ago | 0

Learning to get shallow in transition with correct grip, grip pressure and arm structure 🌈⭐️⛳️ #smashfactor #golfstudio #bypronondh @tooncud41

32 | 1154 days ago | 0

Tuning up a compact swing to get ready for the round! @rosabibix ⛳️⛳️⛳️ #smashfactor #golfstudio #bypronondh

14 | 1156 days ago | 0

Getting the basics down in our first lesson today. All about posture, ball position, hand position & holding the grip correctly. Splendid! 🥂 #smashfactor #golfstudio #bypronondh

15 | 1156 days ago | 0

Focusing on set up, reducing the S posture. Abit more work to be done but much better for sure! #iknowimaperfectionist #recovering #vision54 #supercoach54 #smashfactor #golfstudio #bypronondh

13 | 1157 days ago | 0

Focusing on posture today. Great results with much tighter dispersion. Happy student and coach 💪💪💪 #smashfactor #golfstudio #bypronondh @sooin_koco @elliecherin

28 | 1158 days ago | 0

Working on a deeper hip turn + improving transition ⭐️#smashfactor #golfstudio #bypronondh

17 | 1158 days ago | 0

Working on a deeper hand path at the top of the swing. This promotes a more in-to-in swing path VS outside in ⭐️🌈#smashfactor #golfstudio #bypronondh

49 | 1158 days ago | 0

Got to love the grind ⛳️ #smashfactor #golfstudio #bypronondh

58 | 1158 days ago | 4

Having some fun on the rooftop 💪🌈 #smashfactor #golfstudio #bypronondh #saycheese

31 | 1159 days ago | 0

Getting the much needed practice session in after back injury ⭐️⭐️⭐️ #smashfactor #golfstudio #bypronondh

51 | 1160 days ago | 0

Building the swing in a fun + easy way with kids. #smashfactor #golfstudio #bypronondh @42teeoff #golf #kids #bangkok #thailand

26 | 1162 days ago | 0

Khun Fai getting that transition down. Almost ready for the first time on the golf course ⭐️🌈 ⛳️ 💪💪💪 #golf101 #beginnerbasics #smashfacfor #golfstudio #bypronondh #xfactor #torque

22 | 1165 days ago | 0

Saving this young man from old man’s posture + Cleaning up the left hand grip 🧹 & transition. Well done bro 👏👏👏 @tooncud41

41 | 1165 days ago | 0

Came a long way ⭐️Superb job 😎 Cleaning up 🧹 posture & transition 🧹 #smashfactor #golfstudio #bypronondh

16 | 1167 days ago | 0

Getting ready to go on the course for the first time soon!!! ✌️Great progress after 12 hours from complete beginner at Smash Factor Golf Studio. #bypronondh @elliecherin

13 | 1169 days ago | 0

Smashing it ⭐️⭐️⭐️ Enjoying the sweet spot. #smashfactor #golfstudio #bypronondh @notti11

14 | 1169 days ago | 0

Little celebration after a good shot goes a long way 🥳😂👌 #smashfactor #golfstudio #bypronondh @20williamaoh08

26 | 1171 days ago | 0

7 iron, beginner swing, prepping for the course. Adding left bend on the lower body, introducing upper and lower body separation in transition. Huge improvement today, Rosa! @rosabibix #smashfactor #golfstudio #bypronondh

19 | 1175 days ago | 0

Rosa dialing in. Ready to go on the course real soon. Bravo 👏👏👏 @rosabibix #smashfactor #golfstudio #bypronondh

49 | 1176 days ago | 0

ชาวเขา mode #mountainsandme #films #khaoyai #boribotpoolresort

16 | 1176 days ago | 0

Some sick moves from @notti11. That was a tsk at the end as he knew he could have hit it more flushed 😂. I would say that’s pretty impressive for a beginner! #smashfactor #golfstudio #bypronondh #lessthan10lessonsin @notti11

24 | 1179 days ago | 2

P’Top learning how to use ground force to generate more club head speed + improved takeaway, results in 20 yards further with the 7 iron. #smashfactor #golfstudio #bypronondh @top_juthaporn

98 | 1184 days ago | 1

Congratulations Pang and P’Nooh. Hope you guys share a wonderful life together ⭐️🌈🥳 Easy on the fights na krushhhh 😆😆😆 @gapongpang @piyapat777

35 | 1187 days ago | 4

Thank you mum and dad for bring me into this beautiful world ⭐️🌈🌎 @hollywoodxoxo @panidolmai #happy32ndtomyself #birthdayboy🎂

72 | 1189 days ago | 5

Be grateful for everything 🥳

42 | 1189 days ago | 4

Young, wild and free 😁😁😁

150 | 1191 days ago | 6

One of our favourite pics in our uniforms 🌈❤️😍 #airhostess #golfcoach #bangkokairways #flyboutiquefeelunique #smashfactor #golfstudio #bypronondh #enjoyyoursweetspot @onumaviss #baanbystudioroom

14 | 1192 days ago | 0

Jon crushing it. #smashfactor #golfstudio #bypronondh @jmdphillips

16 | 1193 days ago | 0

Navin @notti11 getting a better taste of Smash Factor. #addictedtosweetspot #smashfactor #golfstudio #bypronondh

34 | 1196 days ago | 1

My favourite club. Da driva. Learn how to bomb it past your golf buddies at #smashfactor #golfstudio #bypronondh

50 | 1196 days ago | 5

Practicing that Tiger helicopter finish 🌈🏌🏼‍♀️ #escape #rough #noproblemo #smashfactor #golfstudio #bypronondh

191 | 1196 days ago | 10

Fun times with this crew. @boy_pisanu #lamlukkacountryclub #golflife #bradboy @popezaap

39 | 1200 days ago | 4

Let the ball flight tell the story. #smashfactor #golfstudio #bypronondh

77 | 1204 days ago | 1

Happy Thai Mother’s Day to the most special mum. Love you เท่าจักรวาล #universe #andback #ifthatspossible @hollyjourney ❤️❤️❤️❤️❤️ @hollywoodxoxo

11 | 1205 days ago | 0

Pretty good one handed golfer 👏👏👏🌈 Well done Aris 🎉⛳️ #smashfacfor #golfstudio #bypronondh

14 | 1208 days ago | 0

Getting used to the new moves👌 Well done ⭐️ #smashfactor #golfstudio #bypronondh #powerfade

27 | 1208 days ago | 0

Rosa getting it 🌈⛳️🎉 #smashfactor #golfstudio #bypronondh @rosabibix

32 | 1210 days ago | 0

Yuki’s driver swing. More right foot flare to prevent swaying + getting the right knee to rotate toward the target more during the downswing #smashfactor #golfstudio #bypronondh

20 | 1211 days ago | 7

Beginner basic mini swings. Super solid right there! @rosabibix #smashfactor #golfstudio #bypronondh

16 | 1211 days ago | 0

Love it when I say.... ‘that’s your swing’ #smashfactor #golfstudio #bypronondh

16 | 1211 days ago | 1

William hitting it close🏌🏼‍♀️⛳️🌈 #smashfactor #golfstudio #bypronondh

20 | 1213 days ago | 0

A few swings after using Checkpoint Laser training aid, turning a beginner into a golfer 🏌🏼‍♀️ Eureka moments for both student and coach. #smash #factor #golfstudio #bypronondh

16 | 1213 days ago | 1

Using Laser checkpoint to teach junior beginners slow, controlled, and on plane swing moves. Fantastic training aid. @eyelinegolf @elliecherin #smashfactor #golfstudio #bypronondh

48 | 1213 days ago | 0

Book your golf lesson with coach Nondh now.

25 | 1215 days ago | 0

Widening the swing arc while matching up the club face and club path for straighter shots 🤜 🥊 #smashfactor #golfstudio #bypronondh #enjoythesweetspot

19 | 1215 days ago | 0

Working on takeaway, getting the club to work more on plane for better smash factor. #smashfactor #golfstudio #bypronondh

22 | 1218 days ago | 0

Getting more rotation, wider trail arm while staying more centered. Some nice moves there. Well done 👍 @notti11 🌈 #smashfactor #golfstudio #bypronondh #golflesson #bangkok #thailand #enjoythesweetspot

33 | 1218 days ago | 4

Working on transition sequence and squaring the clubface. @poupeddddddd

37 | 1219 days ago | 2

Working on takeaway to stop rolling the clubface open while adding more width to the trail arm @poupeddddddd

23 | 1220 days ago | 0

Figuring out the set up and impact alignments for the pitch shot while adding more rotation and extension in the downswing. #smashfactor #golfstudio #bypronondh #beginner #golfswing @gunthai Pretty smooth tempo there. Well done 👍

19 | 1221 days ago | 0

Daiki learning to control his pitch shots with more shaft lean and clubface control. Get it lil bro ✌️✌️✌️ #smashfactor #golfstudio #bypronondh

13 | 1221 days ago | 0

Neo adding some shoulder turn to finish strong and balanced. ✌️⛳️ #smashfactor #golfstudio #bypronondh

25 | 1221 days ago | 0

Improving right leg action with water bottle. If you tend to be too quiet with your right leg on the downswing, then this drill is for you - just make sure you hit the bottle with your right leg. 👌 #easyaspie #smashfactor #golfstudio #bypronondh #golflesson #golfswing #junior #kiatthadagolfrange

21 | 1223 days ago | 0

Rosa learning a controlled pitch shot. It’s always great to start with small swings and work up to the full swing with beginners as it’s much easier to feel the good impact conditions. @rosabibix #smashfactor #golfstudio #bypronondh #bigc #ekamai #bangkok #thailand #golfpro #golfcoach #golfinstruction

74 | 1224 days ago | 2

เพิ่งมี matching shirt หลังจากคบกัน 2 ปีครับ ^^ แต่หน้าง่วงมากครับช่วงนี้ทํางานเยอะ ⛳️🤣

17 | 1224 days ago | 0

Good to see my old friend Navin from Bangkok Patana who wants to take up golf... former varsity football player. Big progress in the first lesson. @notti11 Well done bro 🤩 and always good to see you 😊 #smashfactor #golfstudio #bypronondh

39 | 1226 days ago | 0

Wait for it.... 😆😆😆 #ivegotafeelingmydriveristoolong #smashfactor #golfstudio #bypronondh

22 | 1226 days ago | 2

Khun Joseph getting a big makeover. Changing set up, leg work to get the appropriate AOA. #smashfactor #golfstudio #bypronondh #enjoyyoursweetspot #golfcoach #golflesson #golfinstruction #obclub #bangkok #thailand #bestiveseen

23 | 1226 days ago | 0

P’ Ake smashing it after some sequence work. #smashfactor #golfstudio #bypronondh @akesun #obclub #bigc #ekamai #sukhumvit #bangkok #thailand #golflesson #golfcoach #golfpro #golfinstruction

73 | 1231 days ago | 2

Recovery #retreat #vacay #sun #sea #me

112 | 1231 days ago | 3

ขออนุญาตรูปคู่นิสนะครับ 🤣🤣🤣 @onumaviss #เอาใจแฟนหน่อย #coupleofinstagram #bestfriend #soulmate #artists

14 | 1231 days ago | 0

Rosa doing a great job on her 3rd lesson from complete beginner, finding the sweet spot more often. Well done krub and awesome pants btw 🦓 😆 #smashfactor #golfstudio #bypronondh #obclub #ekamai #bangkok #thailand @rosabibix

108 | 1232 days ago | 8

ใส่กางเกงขาสั้นเสื้อแขนสั้นก็สามารถไม่สัมผัสแดดได้กับผลิตภัณฑ์กัดแดดรอบตัว @samsons.apparel มีทั้งหน้ากากกันแดด ปลอกแขน ปลอกขา เสื้อกันยูวี ที่กำลังเป็นที่นิยมในเหล่าบรรดานักกอล์ฟอาขีพ ดาราและอีกมากมาย ใส่ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง ใช้ดีเลยต้องบอกต่อครับ สามารถซื้อได้ตามโปรช๊อปและสนามกอล์ฟชั้นนำกว่า 100แห่งทั่วประเทศ หรือสั่งซื้อได้เลยที่ไลน์: @samsons.apparel (มี@นำด้วยนะครับ)​โปรโมชั่นดีๆรออยู่เพียบ!

36 | 1232 days ago | 1

Getting rid of that reverse pivot and hip sway. Getting better everyday ⛳️⭐️ #smashfactor #golfstudio #bypronondh #getsmashed #golflesson #bangkok #thailand #swingcoach #swingexpert

104 | 1232 days ago | 4

My favourite Thai super star taking lessons with me ⭐️🎉⛳️ Thank you p’Boy 🤩 #bradboy #golflessons #obclubekamai @boy_pisanu

22 | 1234 days ago | 2

Adding more forearm rotation & right bend through the impact zone for a low bullet. #smashfactor #golfstudio #bypronondh #obclub #ekamai #golfswing #swingexpert

15 | 1235 days ago | 0

She’s good and she know it 👏 The trademark of a good golfer. Well actually she is a beginner but after the first lesson already hitting bombs 💣 Crashing my advance course with a mission to get on the golf course within 2 months from today ^^ You can do it! 👍👍👍 @pratana

30 | 1235 days ago | 2

First time touching a golf club ever. Lately I’ve been running into really talented beginners. Super stoked 🤩 #smashfactor #golfstudio #bypronondh @gunthai

80 | 1236 days ago | 6

Awesome to see my cute nephew today who came for his first golf lesson... well if you could call it that. Now I’m officially no longer the cutest one in the family 😅 @gapjypn @camiljypn #lunch #nephew #cute #factor #smash #factor #naughty #nephew #mummy #boobies #whotaughtyouthat?

18 | 1237 days ago | 0

Dom picking a spot and getting aligned for his long iron shot. Ended up pin high from 200 yards. 🎯⛳️💰 Well done. 👌⭐️ #smashfactor #golfstudio #bypronondh #playgolf #vision54 #supercoach54 #thinkbox #playbox #memorybox @dommy106

12 | 1238 days ago | 0

Slowing things down a little bit 🤓 #smashfactor #golfstudio #bypronondh @dommy106

74 | 1238 days ago | 0

One fine day ⛳️🤩 #smashfactor #golfstudio #bypronondh

20 | 1238 days ago | 4

Robin tends to hang back a bit causing fat and thin shots. Getting the right knee and upper body to release more left pushes the low point forward for better smash factor. #smashfactor #golfstudio #bypronondh #legacy #roundlesson #oncourse #tips @kaz.gram #pinhigh

27 | 1238 days ago | 0

Getting rid of that slice with some simple set up adjustments. Still need to release that toe though 🤓🤓🤓. For toe hitters like @kaz.gram, try to hit a shank, you will find the sweet spot in no time ⭐️ #smashfactor #golfstudio #bypronondh #legacy #golf #round #withtheboys

30 | 1242 days ago | 0

Daiki getting dialed in before the competition. Good luck little bro 🥳⛳️ #smashfactor #golfstudio #bypronondh #golfswing #junior #allthebest

18 | 1242 days ago | 0

Super laid back Neo hitting straight bullets. Next time he’s gonna catch them. #thematrix #smashfactor #golfstudio #straightstreak #kiatthadagolfrange

28 | 1242 days ago | 0

Getting rid of the S posture and squaring up the hips at set up. We also worked on getting the hips more open at impact with more hip depth. Most importantly some balance drills to promote a more balanced finish. #getsmashed #smashfactor #golfstudio #bypronondh #batman #robin #driver #golfswing #golfcoach #golfinstructor @kaz.gram

67 | 1244 days ago | 0

A little coffee break before work. #worklifebalance #coldbrew #golfpro #golfcoach #caffeineaddict CR @onumaviss

51 | 1246 days ago | 3

At Smash Factor Golf Studio, I provide students with video analysis with my comments in audio after every lesson. My mission is to help players increase their SMASH FACTOR or find the sweet spot more consistently. That’s how I fell in love with the game and you can too! Beginners, advanced and juniors are all welcome 😊 #smashfactor #golfstudio #bypronondh @the_art_ss

19 | 1246 days ago | 0

All smiles after getting the taste of Smash Factor 😃 in our first session together. Cleaned up the grip and backswing a little. Still more work to be done on the follow through. Well done P’Jim 😁 #smashfactor #golfstudio #bypronondh

36 | 1246 days ago | 2

By far the best beginner I’ve taught. This is after the 1st hour of touching the golf club ever. A natural athlete. The best part of this clip is not just the swing but the beginning and end, she did her own version of Matthew Wolf @matthew_wolff5 without me teaching her and at the end you can see that I’m not talking BS about this being her first hour ever as she just wacked the club into the machine 🤣 @klararuecker #naturalathlete #exbaseballer #golfswing #golfcoach #golflesson #first #ever #already #fullswinginghipster #smashfactor #golfstudio #bypronondh

81 | 1247 days ago | 10

P’Boy came with a slight reverse pivot and hip sway in the backswing causing steep AOA, fat shots and pushing shots to the right. I organized his set up and backswing with better spine angle position to promote a less downward AOA. Now P’Boy is nipping the balls nicely of the matt. I also freed up the hip turn and synced up the arms with the upper body. You can see his testimonial of the new SMASH FACTOR feel right there 💰💰💰Very well done on your first lesson krub P’Boy! 🥳 @boy_pisanu #af #fc #thai #actor #greatperformance #10fight10 #10fight10presentedbygsbattery #smashfactor #golfstudio #bypronondh #golfinstructor #golfinstruction #swingexpert

36 | 1251 days ago | 0

@tooncud41 Getting the taste of Smash Factor. #smashfactor #golfstudio #bypronondh #golfcoach #golflesson #golflessons #bangkok #thailand #getsmashed

47 | 1252 days ago | 2

Hit the flash ball and grab the beers 🍻 Golf should be fun!!! 😁⭐️🤣 @the_art_ss

30 | 1253 days ago | 0

Unweighting the right foot 🦶 with an exaggerated feel of moving the torso forward through the shot. Great for players who tend on hang around on their right foot too long 💰I can now see more of the golfer and less of a tennis player in him. Well done Dom 👏👏👏 #smashfacfor #golfstudio #bypronondh #golfcoach #golflesson #beginners #foreigners #welcome #bilingual #english #thai

58 | 1254 days ago | 3

Trying out the Titleist TS series. Feeling good but need proper fitting soon. @donald_naratip_armstrong #golfcoach #golfswing #smashfactor #golfstudio #bypronondh

27 | 1254 days ago | 1

Holding that finish like a champ 😁 @top_juthaporn #smashfactor #golfstudio #bypronondh #getsmashed #golfcoach #golfpro #golflesson

23 | 1254 days ago | 2

It’s so smashed, he don’t even care if he dropped some money 💰⛳️😝 @kaz.gram #smashfactor #golfstudio #bypronondh #timetogetsmashed

73 | 1261 days ago | 0

Thank you all students, family and friends who turned this friendly opening into a rather Grand one!!! #golfstudioopening #kiatthada #drivingrange #golfcoach #golflesson #golfinstruction #smashfactorgolfstudio #bypronondh

70 | 1261 days ago | 3

Thank you all students, family and friend who turned this friendly opening into a rather Grand one!!! #golfstudioopening #kiatthada #drivingrange #golfcoach #golflesson #golfinstruction #smashfactorgolfstudio #bypronondh

66 | 1263 days ago | 12

See you guys this afternoon!!!

131 | 1264 days ago | 23

ขอเรียนเชิญมาร่วมงานเปิดตัว⠀ Smash Factor ⠀ Golf Studio by Pro Nondh⠀ ⠀ ในงานเปิดตัวจะมีการพบปะและพูดคุยสบายๆ style โปรนนท์ และการร่วมเล่นเกมส์ Beat the Pro พร้อมกับแจกของรางวัลมากมาย⠀ ⠀ พร้อมกับ promotion สุดคุ้ม!! Buy 5 Lessons Get 1 lesson FREE! ภายในวันงานเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นนักกอล์ฟระดับ beginner advance หรือ junior⠀ ⠀ เนื่องจากสถานการณ์ covid19 ณ ปัจจุบัณจะมีช่วงเวลาจัดงานที่ promote social distancing โดยจะเริ่ม 13.00น - 17.00น เพื่อให้ทุกคนมาตามเวลาที่สะดวก และจํานวนคนไม่มากเกินไปในช่วงเวลาเดียวกัน⠀ ⠀ แล้วพบกันวันอาทิตย์ ที่ 14 มิถุนายนนี้นะครับ ^^⠀ ⠀ สถานที่ : สนามไดร์ฟกอล์ฟเกียรติธาดา ชั้น 2⠀ โปรนนท์ : 099-2535265

62 | 1264 days ago | 2

Never satisfied? Good golfer’s characteristics or not? 🧐 Comment below 🤣 @poupeddddddd #golflesson #golfcoach #golfinstruction #golfinstructor มันไปขวาาาา @poupeddddddd

59 | 1265 days ago | 2

⠀ ขอเรียนเชิญเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาร่วมงานเปิดตัว⠀ Smash Factor ⠀ Golf Studio by Pro Nondh⠀ ⠀ ในงานมีการพบปะและพูดคุยสบายๆ style โปรนนท์ และการร่วมเล่นเกมส์ Beat the Pro พร้อมกับแจกของรางวัลมากมาย ⠀ พร้อมกับ promotion สุดคุ้ม! Buy 5 Lessons Get 1 lesson FREE!!! ภายในวันงานเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นนักกอล์ฟระดับ beginner advance หรือ junior⠀ ⠀ เนื่องจากสถานการณ์ covid19 ณ ปัจจุบัณจะมีช่วงเวลาจัดงานที่ promote social distancing โดยจะเริ่ม 13.00น - 17.00น เพื่อให้ทุกคนมาตามเวลาที่สะดวก และจํานวนคนไม่มากเกินไปในช่วงเวลาเดียวกัน⠀ ⠀ แล้วพบกันวันอาทิตย์ ที่ 14 มิถุนายนนี้นะครับ ^^⠀ ⠀ สถานที่ : สนามไดร์ฟกอล์ฟเกียรติธาดา ชั้น 2 โปรนนท์ : 099-2535265 ⠀

49 | 1266 days ago | 5

Launch monitor testing day. Pretty darn accurate 🤓🤓🤓 #golfcoach @kiatthadagolf #smashfactor #golfstudio #golfstagram #golfswing #golftips #rapsodo #launchmonitor

36 | 1269 days ago | 5

Good job after a long time away from golf! #golfcoach #golfinstruction #golfswing #maketheturn #ladygolfer #smashfactor #golfstudio @top_juthaporn

41 | 1270 days ago | 3

A round with the juniors give me the luxury to play from a short Par 3 from the ladies tee 😅😆. Normally I don’t play when I coach, but this is due to Covid19.. when they don’t allow followers on the course here in Bangkok... I get to play! #golfswing #golfcoach #golfmyway #everyday #alldaybaby

92 | 1272 days ago | 4

Exciting new beginning coming soon. Thank you for all the support. ⛳️💯🤓 You guys know who you are 🥰😍😘 #golfcoach #golfstudio #golfinstructions #smashfactor #sweetspot @onumaviss @sggolfcoaching @hollyjourney @nanamranand @panidolmai @pro_nopp

36 | 1273 days ago | 0

Freeing up the backswing turn by straightening the right leg + adding more backbend towards the top of the backswing. This adds depth and height which promotes more vertical force and rotation in the downswing 💪💪💪 @golfing.ground @jsukumvitaya

36 | 1288 days ago | 0

Nipped it quite nicely there. After 6 months of playing golf becoming quite a decent beginner 💯 This is what you get for coming in 3 times per week 😅 @golfing.ground

24 | 1291 days ago | 0

Glad to be getting golfer’s tan once again ^^

37 | 1292 days ago | 3

There’s never a bad shot. ⠀ ⠀ If you understand that all shots have a purpose. ⠀ ⠀ So next time you hit a ‘bad shot’, carefully study the ball flight ask yourself how does that feel. It may become handy for your next shots. ⠀ ⠀ A perfect round of golf is not about hitting all pretty looking shot. ⠀ ⠀ Today I intentionally hit it thin many times to go under the strong wind as well as hitting the low hook shot which was the shot that I used to hate very much and ended up one on on the par 4.. Feels easy as pie 🥧 ⠀ Remember that every shot has a purpose. So the next time you hit a ‘bad one’ you will become a better golfer if you learn from it and own more shots under your guns 💪 ⛳️

29 | 1292 days ago | 5

😘😘😘 Go Yuki!!!

15 | 1292 days ago | 0

🚀🚀🚀 Vision 54

37 | 1292 days ago | 0

⭐️⭐️⭐️

36 | 1295 days ago | 0

Reflect everyday & appreciate the sunset ^^ 👍⛳️👍

70 | 1295 days ago | 14

Almost in the water after a heel hit with a short iron but managed a finesse wedge in there with my new trusty weapon for a soft landing shot... the butterfly grip 🦋 #softlanding #shortgame #rough #60degree #wedge #golfpro #golfcoach #passion #golf #nogolfnolife⛳💚💕

45 | 1295 days ago | 0

Driver down the line. Getting a bit pully to be honest. A few driver shots in trouble for the last couple holes but managed to walk away with pars with some short game finesse. #thanacitycountryclub #driver #golfpro #golfswing #vision54

36 | 1297 days ago | 1

Getting better at the driver. 👌 Simply working on the correct driver set up and releasing the club earlier ⭐️ Still some work to be done about that #bettereveryday #beginner #progress @tass_pui

28 | 1300 days ago | 5

Knock down shot after the lock down 😝 #golfpro #golfcoach #golfmyway

44 | 1300 days ago | 0

Flushed a skinny one on purpose⛳️⭐️ #golfpro #golfmyway #everyday

36 | 1300 days ago | 0

Swing is feeling good. Flushing it all day baby. ตั้งแต่ตีมาเพิ่งเคยได้ยินว่า shot เรา “เสียงแบบสวยน่ารัก” 🤣😋⛳️🚀

46 | 1302 days ago | 0

All day I dream about the golf swing 😁⛳️ Thank you Pro @barmbarm for this beautiful shot. GGPC production at its best! 🥳 #golfpro #golfswing #golfinggroundperformancecenter @thegolftownbkk #bioswingdynamicscertified #swing

47 | 1303 days ago | 2

After chunking the driver, a beginner’s mulligan is ought to be given, what a happened was a stinger that finished about 250 yards. Swing speed indoors just over 100mph. Not bad for someone who’s just 5 months into the game, especially with just his 2nd time on the course. At least he got a compliment for having a pretty swing 🧐 @golfing.ground and outdriving the lady touring pros talking in the background on a few shots 😂 @namchaiyapan

36 | 1313 days ago | 0

ดูย้อนหลังกันได้นะครับ วีคนี้โปรนพกับโปรนนท์ จะมาพูดถึง 5 ปัจจัยที่จะที่ลดความเร็วของไม้ขณะเข้าปะทะ ⠀ ⠀ What are the 5 common faults that will rob your clubhead speed at impact? ⠀ ⠀ What are the checkpoints and drills that can help you improve your swing if you tend to have these habits?⠀ ⠀ Check them out! 👌⠀ ⠀ #facebooklive #golfinggroundperformancecenter #clubheadspeed #killer #golfcoach #golfinstruction #no1indoorgolfacademy #bangkok #thailand #pronopp #pronondh⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀

38 | 1319 days ago | 0

How much should you cock the wrist? ⠀ ⠀ For the standard golf shot, we want to set the club shaft at about 90 degrees to your lead arm by the time you reach the top of your backswing. Usually I prefer to see this happen at around half swing or lead arm parallel to the ground. ⠀ ⠀ If you set it slightly faster than lead arm parallel or a bit later, that’s nothing to worry about. The key thing to avoid here is cocking your wrists too little (obtuse angle = over 90 degrees from lead arm and club shaft), or cocking your wrists too much (acute angle or less than 90 degrees from your lead arm and the club shaft).⠀ ⠀ This is because we want to strike the ball with an optimal angle of attack, i.e. not too steep or shallow. ⠀ ⠀ If you cock your wrist too much, or your thumbs are pointing back and down at you, at the top of your backswing, then your angle of attack is more likely to be too steep. ⠀ ⠀ If this is the case, you want want to visualize and practice your backswing with your thumb pointing more away from you at the top of your backswing so that you can create an ideal wrist set for an optimum angle of attack at impact, i.e. more shallow.⠀ ⠀ The opposite is true when you set the club too little, or your thumbs are pointing away from you at the top of your backswing. Then your angle of attack tends to be more shallow. Therefore you would want to feel that the club head is pointing more towards you at the top of your backswing so that again, you can create an optimal angle of attack at impact, i.e. more steep. ⠀ ⠀ For those of you who likes to use a training aid, the ‘Swingyde’ is a great tool to use as a checkpoint in order to set your wrists correctly in the backswing. ⠀ ⠀ Keep practicing with purpose and have fun on the golf course. ^^⠀ ⠀ Cr @ProNondh⠀ .⠀ ⛳️ Call now to book your sessions...⠀ 👉 Tel: 087 478 2626⠀ 👉 Line: @golfingground⠀ 👉 visit www.golfing-ground.com⠀ #ProNondh #golf #ggpc #golfinggroundperformance⠀ #golfingground #indoorgolf #golfschool #golfacadem

29 | 1321 days ago | 0

⠀ ⠀ ⠀ Try lag & throw...⠀ ⠀ if you struggle with creating enough speed in the bunker for that high 🚀 soft landing shot🛬⠀ ⠀ You can see that with a bigger bunker swing I’m able to create some lag in transition which allows for more clubhead speed (=more height) ⠀ which promotes a natural clubhead throw at impact (=even more height). ⠀ ⠀ VS a shorter backswing where there isn’t enough momentum to throw the club efficiently. ⠀ ⠀ Give it a go! 😉⛳️⠀ ⠀ #advance #bunker #golftip #butterfly #grip #golfcoach #golfinstructor #stayhome #staysafe #practice #masks4all

54 | 1321 days ago | 3

⠀ ⠀ Try the butterfly grip & fly it closer to the pin...⠀ ⠀ if you struggle with creating that high, soft landing shot from the bunker... or if you simply want even more height to that front pin. ⠀ ⠀ Give it a go! 😉⛳️⠀ ⠀ #advance #bunker #golftip #butterfly #grip #golfcoach #golfinstructor #stayhome #staysafe #practice #masks4all

49 | 1325 days ago | 11

New Year. New Hair. Same me. 😅 Thanks to soon-to-be salon owner. @onumaviss #happythainewyear #songkran #firsttimehomeever #haircut #stayhomefestival #barberhouse

59 | 1327 days ago | 0

Positive vibes only 😉💕 #staysafe #staystrong #stayhappy #stayhome #covid19 @golfing.ground

67 | 1328 days ago | 0

เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับ อย่าลืมออกกำลังกาย ทำจิตใจสดใส ร้องเพลง ทานอาหารที่มีประโยชน์และพักผ่อนเยอะๆนะครับ #covid #socialdistancing #goodfood #exercise #sleep #healthy @golfing.ground

63 | 1332 days ago | 0

Staying in is the new out. ⁣⁣ ⁣⁣ But when you’re out, ⁣⁣ ⁣⁣ wearing a mask ⁣⁣ ⁣⁣ is the new in. ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ 😷 Nondh Amranand 😷 ⁣⁣ ⁣⁣ 6 April 2020⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ #Masks4All #thankyouczechrepublic #flattenthecurve #covid19 #covid #corona #virus

11 | 1333 days ago | 0

⛳️SWING CLINIC TO YOUR DOOR ⛳️ 🏌🏻‍♀️เรียนกอล์ฟกับโปรกอล์ฟจากที่บ้าน🏡 🌈SPECIAL OFFER🌈 ✨นักเรียนGGPC 2,990THB / 60 mins ✨ลูกค้าทั่วไป 3,290THB / 60 mins ✅ ราคาพิเศษรวมค่าเช่า Flightscope Xi Tour, iPad, ค่าจัดส่งและติดตั้ง 🌟สำหรับท่านที่ไม่ต้องการอุปกรณ์ในราคาเพียง 1,790THB‼️. (No equipments needed)🌟 🏌🏻อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมสำหรับ SWING TO YOUR DOOR มีดังนี้ ⛳️พรมซ้อม (Hitting Mat) ⛳️ตาข่ายซ้อมตี (Practise net) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 📱0874782626

44 | 1336 days ago | 0

It’s time to rock your favourite shorts, do what you love and keep your spirits high ^^ 🥊🥊🥊 #stayhome #staysafe 📸 @onumaviss

27 | 1346 days ago | 0

Use toothpick to press the lifts. What all condos should do 👍 Keep fighting people #creativityisnow #covid19 #spreadideas #spreadsolutions

47 | 1348 days ago | 7

ยิ้มสู้ Covid โดนโปรโม @promo_golfjourney ท้ามา 5555 #alwayshopeduringhardtimes #covid #fighttheviruswithuglysmile

10 | 1348 days ago | 0

⛳Online Course by GGPC 💻 "เรียนกอล์ฟ Online กับทีมงาน GGPC" ✅ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง ✅ไม่ต้องเสี่ยงกับมลภาวะ PM 2.5 ✅ไม่ต้องเสี่ยงกับไวรัส Covid-19 🤩รับชมได้ทุกวันทั้งดูสดๆและย้อนหลัง ส่งสวิงเข้ามาเพื่อให้ทีมโปรวิเคราะห์และแก้ไขได้แบบรวดเร็ว 📢รายละเอียดการสมัคร ⭐รุ่นที่ 1 เรียนตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม - 19 เมษายน 2563 ⭐ราคา Early Bird ถ้าสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2563 เพียง 2,990 บาท (จากราคาปกติ 4,990 บาท) 📞087-478-2626

142 | 1353 days ago | 7

Happy birthday to the love of my life. 😎❤️🎉 27 laew na ^^ 😂 Wishing you the best of everything and succeed at everything you put your heart into ^^ @onumaviss #beachvacay #coupleofinstagram #thailand #pattaya

21 | 1357 days ago | 5

Close-your-eyes driver shot from Nong Namping #vision54 #supercoach54 @360dgolf #junior #golfswing #driver

11 | 1357 days ago | 0

⛳️ GGPC Facebook Live 47 " The right way to shaft lean" 🏌🏻‍♂️ ⛳️ . การทำ Shaft lean forward หรือทำให้มือนำหน้าลูกนั้น ไม่ได้มีเพียงแค่การตี Full swing แต่ยังรวมถึงช้อต Chip , Pitch และ Putt อีกด้วย . ⛳️ ท่านนักกอล์ฟจะสังเกตได้ว่านักกอล์ฟฝีมือดีหรือ Tour pro นั้น เวลา Impact จะเห็นมือนำหน้าไม้และลูกกอล์ฟมากกว่า95% ซึ่งส่งผลให้มีทิศทางและระยะที่แม่นยำ แต่ทำไมนักกอล์ฟอเมเจอร์ส่วนใหญ่นั้น ถึงไม่สามารถทำ shaft lean ได้สำเร็จ ❓❓ . . ⛳️ Facebook Live วันนี้ โปรนนท์ และโปรฟีฟ่า จะมาพูดถึงการทำ Shaft lean forward แบบถูกวิธีและมีประสิทธิภาพครับ . . ⛳️หากท่านนักกอล์ฟต้องการพัฒนาวงสวิงรวมถึงอยากทราบประโยชน์ของ Shaft lean ไม่ควรพลาดไลฟ์นี้ครับ 💨💨💨 . . 🏌️‍♂️ พบกันคืนนี้ เวลา 20:00 - 20:40 น. ทางเพจ Golfing Ground performance center ครับ . . - Team GGPC - 12 มีนาคม 2563 . . *อย่าลืมกด See first ในเพจเพื่อไม่พลาดทุกเนื้อหาดีๆจากทาง GGPC ครับ #golf #ggpc #golfinggroundperformance #golfingground #indoorgolf #golfschool #golfacademy #golftechnology #golfswing #swinginic #swinganalysis #facebooklive

13 | 1362 days ago | 0

Getting the chest and neck more open through impact with a simple push the ball drill. 🧐 #golflesson #golfinggroundperformancecenter #bangkok #thailand #junior #progress #no1indoorgolfacademy #flightscope #swingcatalyst

24 | 1363 days ago | 0

ลงอีกแล้ว? Only after 2 sessions of bunker. That was quite impressive. @golfing.ground #golfinstruction #beginner #no #more ???

68 | 1363 days ago | 4

Good times with mum ^^ @hollywoodxoxo #dinner #japanese #nagiya

31 | 1364 days ago | 3

Big stance, point the club back... go! Nong Namping here was struggling with no width and too much wrist set in the backswing causing an angle of attack that was too steep. So here was the fix coupled with the imagery that he liked... land the plane smoothly 👌 + no crash landing ✈️ @360dgolf

64 | 1365 days ago | 1

เค้าบอกว่าผมขี้เก็ก.. ไม่รู้จริงรึเปล่า... ยินดีอีกครั้งนะพี่ต้น น้องแนน ...งานชิวเวอร์มาก เป็นกันเองสุดๆ #chilltothenextepisode #tonnanwedding #wedding #family #brother #girlfriend #friends #chiangrai #north #thailand #chill #candidcamera @onumaviss @iam_nan07

22 | 1367 days ago | 0

Visualizing... Lag putting for a 2 putt to win scenario. #golf #pressure #putt #lag #letitroll #thegolftownbkk @golfing.ground

20 | 1374 days ago | 2

Do not talk back to your gf 😌 @onumaviss #lookatthoselongfingers #scary

69 | 1374 days ago | 2

Keep calm and drink tea 🍵 #chiangrai #winddown #postwedding #thai #tea #beyondmilk #feedthesoulnottheego

23 | 1374 days ago | 0

Having some fun along the way. @golfing.ground #golflesson #golfinstructor #golfcoach #no1indoorgolfacademy #bangkok #thailand @thegolftownbkk

25 | 1375 days ago | 0

My student of the month, khun Rapter. This is his first time out on the golf course. For someone who had only been playing golf for 2 months and a half, it was quite an impressive round 🎯👌 #legacy #golf #countryclub #bangkok #student #golfswing #game #bangna #bangkok #thailand

67 | 1375 days ago | 1

It’s always good to laugh with you by my side 😂💖🤣. Thank you for everything... my everything 😘 onumaviss #wedding #bro #family #chiangrai #north #thailand #imred

61 | 1376 days ago | 0

Congratulations to Nan and Ton (Toom’s brother) on their new beginning. #wedding #family #awesome #chiangrai

17 | 1377 days ago | 0

Grip & rip ✌️#adidasthailand #golfswing #golfcoach #driver #player #greenvalley #bangkok #thailand

17 | 1378 days ago | 0

Great backswing for a beginner! Super well done! @golfing.ground

25 | 1378 days ago | 0

Thin to win on the first short game class. Gotta love that reaction 🎯🤩 @golfing.ground #caughtoncamera #golfcoach #shortgame #golf #lesson #chip #junior #golfinstruction

17 | 1379 days ago | 3

Doing the John Daly backswing. #junior #golf #instruction #coach #indoor #obclub #bangkok #thailand #ekamai #johndaly #backswing

27 | 1379 days ago | 0

First time using the driver on the course. Not bad at all 😊🚀 Keep grinding and have fun! 😆 @tass_pui #golfswing #golfinstruction #golf #coach #countryclub #greenvalley #bangkok #bangna #thailand

30 | 1380 days ago | 0

First time out on the course after just over 20 sessions indoors. Great to see that khun Rapter is hitting the ball well and more importantly growing his love for the game. My mission is accomplished 😍🤩 One of his shot actually surprised me when he hit his 7 iron so pure that it carried 180 yards... same distance as mine 😂 #beginner #golfer #laughter #fun #enjoy #legacygolfclub #bangkok #thailand #twilight #golfinstructor #this #is #why #i #teach @golfing.ground

32 | 1381 days ago | 0

First time on the driving range before going out on the real golf course tomorrow. Just over 20 sessions from complete beginner. Bravo 👏 @golfing.ground @thegolftownbkk #golfer #beginner #student #pretty #swing #golfinstruction #golfcoach #drivingrange #bangkok #thailand

159 | 1384 days ago | 5

Happy Valentine’s day to all. Wishing everyone love and happiness on this special day. 😍 Thank you @coralisss for these beautiful pics. I can’t choose! 😝 #welacoffeeroaster #coffeelover #coffeetime #cafe #hopping @onumaviss @welacoffeeroaster @tua_sarun

26 | 1386 days ago | 1

4th lesson in from complete beginner. Great progress today, after main culprit diagnosed - balance. After working on some balance drills, amazing results happen. @golfing.ground #golf #golfcoach #swingcatalyst #junior #internationalstudent #golfinstruction #passion #no1indoorgolfacademy #bangkok #thailand #golfingground #thegolftownbkk

83 | 1388 days ago | 3

ซิซซ์เลอร์” ต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์ เอาใจคู่รักสายชิม กับ 2 เซตเมนู “แฮปปี้ วาเลนไทน์ เดย์” (HAPPY Valentine’s Day) อิ่มอร่อยไปกับเซตสเต๊กเนื้อปรีฟลอยน์ นำเข้าจากออสเตรเลีย และ เซตสเต๊กปลาแซลมอน ชิ้นโตสดใหม่จากนอร์เวย์ เสิร์ฟพร้อมขนมหวาน พานา คอตต้า และเพิ่มความสดชื่นด้วยน้ำผลไม้ 100% สกัดเย็น COLD - PRESSED JUICE รสชาติใหม่ Love @ you ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่ร้านซิซซ์เล่อร์ ทุกสาขา #Sizzlerthai #sizzlerthailand #happyvalentine'sday

21 | 1389 days ago | 3

Starting to become a player once again. 😆 #golfpro #golf #coach #swing #legacy #bangkok #thailand #enjoy #golflife

50 | 1393 days ago | 2

Keep grinding 🦋🦋🦋 #golfswing #golfcoach #swingyourstyle @golfing.ground

40 | 1396 days ago | 1

คิดถึงน้องภูมิใจ So glad you are back lil bro ☺️ #cleanairthailand #golfinggroundperformancecenter #junior #golfer #student #coach

25 | 1397 days ago | 1

Big swing changes really paying off here. Getting the path more right and hitting some nice draws. We worked especially hard to stop the hands and arms going too outside during the takeaway with some handy drills 😉 #golfcoach #golflesson #golfinstruction #golfinstructor #golfpro #passion #drivingrange #bangkok #thailand

62 | 1400 days ago | 2

Thank you Adidas for your invitation to the Golfing Ground Performance Center team to be a part of the Adidas CodeChaos Golf shoes launch. The pair 👟👟 were a blast to wear and they look so elegantly dangerous 😎😎😎 Watch out people 😆 #adidasthailand #adidas #adidasfc #golfswing #golfshot #bangkokgolfclub #golfinggroundperformancecenter #bangkok #thailand

17 | 1400 days ago | 0

Perfect draw by the doc 🥼 - Set up with trail arm under the lead arm - Move the ball position back (it was outside the left foot before) - Follow through with hand path and club path towards the right. - During transition and downswing, feel the lower body arms and hands moving while keeping the upper body back.

16 | 1401 days ago | 0

Never too many drills. Learning to hit from the inside and setting the club earlier at the same time. @golfing.ground #golflesson #golfcoach #no1 #indoor #golf #bangkok #thailand @thegolftownbkk

25 | 1402 days ago | 1

Always grateful to see the progress of my students 👏👏👏 Getting more power from more efficient transition sequence. @golfing.ground #golfcoach #indoor #golf #academy #thailand

28 | 1403 days ago | 0

จุๆๆ ไม่เอาๆอย่าดื้อนะหนู โปรก็ดุเป็นนะ 😅 @golfing.ground #no1 #indoor #academy #bangkok #thailand #golfcoach #golfinstructor #mypassion @thegolftownbkk #thegolftown #golfinggroundperformancecenter

39 | 1404 days ago | 0

Congratulations to my beloved, littlest sister @panitapravda and welcome Alexey to the family. We should totally hang out more dudes! Love you guys 💕🎉

32 | 1405 days ago | 0

Little skinny cut off the tee with a 9 iron. #keepwalking #golfswing #low #fade #sharp #dogleg #right #shortpar5 #coursemanagement #golfcoach @golfing.ground

29 | 1406 days ago | 2

Superb effort by P’Pui for her second time on the course ever. Most of all it was fun for her! @Tass_pui

21 | 1542 days ago | 1

What a pretty looking swing here! If you want your swing to look like the pros, using KCoach is a must! 👍 We were working on more left tilt at the top 🏄🏻‍♂️ Results are high smash factor almost every single time🏅Well done ✅ @jsukumvitaya #golf #ggpc #golfinggroundperformance #golfingground #indoorgolf #golfschool #golfacademy #golftechnology #golfswing #swinginic #swinganalysis #gearsgolf #putting #distancecontrol #เรียนกอล์ฟ #สอนกอล์ฟ #ตีไกล #สอนกอล์ฟเด็ก #เรียนกอล์ฟเด็ก #วิเคราะห์วงสวิง

28 | 1544 days ago | 0

Always pretty looking grips with my juniors! None of the super strong stuff! Yuck 🤢 #neutralgrip #golf #ggpc #golfinggroundperformance #golfingground #indoorgolf #golfschool #golfacademy #golftechnology #golfswing #swinginic #swinganalysis #gearsgolf #putting #distancecontrol #เรียนกอล์ฟ #สอนกอล์ฟ #ตีไกล #สอนกอล์ฟเด็ก #เรียนกอล์ฟเด็ก #วิเคราะห์วงสวิง @golfing.ground @thegolftownbkk

9 | 1544 days ago | 0

Using KCoach to help maintain posture at the top of the backswing. Old school golf training is so out!!! Visit Golfing Ground Performance Center to try it for yourself and see how quickly your swing looks better, feels better and perform better. To get your guest pass, just DM me! ✌️ #golf #ggpc #golfinggroundperformance #golfingground #indoorgolf #golfschool #golfacademy #golftechnology #golfswing #swinginic #swinganalysis #gearsgolf #putting #distancecontrol #เรียนกอล์ฟ #สอนกอล์ฟ #ตีไกล #สอนกอล์ฟเด็ก #เรียนกอล์ฟเด็ก #วิเคราะห์วงสวิง @thegolftownbkk @golfing.ground

18 | 1544 days ago | 1

Problem? Fat and thin shots due low hands at the top of backswing. Solution Get the hands higher at the top while still moving in sync with the upper body. Result. More consistent impact and -Angle of Attack for irons instead of +AOA #golf #ggpc #golfinggroundperformance #golfingground #indoorgolf #golfschool #golfacademy #golftechnology #golfswing #swinginic #swinganalysis #gearsgolf #putting #distancecontrol #เรียนกอล์ฟ #สอนกอล์ฟ #ตีไกล #สอนกอล์ฟเด็ก #เรียนกอล์ฟเด็ก #วิเคราะห์วงสวิง @elisa.6.19

24 | 1551 days ago | 0

This tee shot on the 1st went right into the pack of kangaroos 🦘 on left side of fairway. What an interesting experience to play in a course with over 100 kangaroos. It seems like a lot more than that when the big ones are flexing at you! Renting a golf cart was definitely a good choice. 😹 #golfpro #kangaroos #roos #australia #waggawagga #golfswing #golfswingcoach #golf #ggpc #golfinggroundperformance #golfingground #indoorgolf #golfschool #golfacademy #golftechnology #golfswing #swinginic #swinganalysis #gearsgolf #putting #distancecontrol #เรียนกอล์ฟ #สอนกอล์ฟ #ตีไกล #สอนกอล์ฟเด็ก #เรียนกอล์ฟเด็ก #วิเคราะห์วงสวิง

28 | 1551 days ago | 2

So damn cold... I needed a new pre-shot routine... blow and shake my hands! #australia #firstteeshotever #teeoff #waggawagga #golfpro #golfinstructor

39 | 1551 days ago | 0

Right foot slipped unintentionally... but good hands and commitment to the shot come in handy.. turned out to be the most flushed 5 iron I’ve hit all day. #highdraw #golfpro #par3 #205yardscarry #australia

29 | 1552 days ago | 3

After a really long drive.... what a pleasant place we’ve got. Thanks to @nanamranand for bookin’ in for us @hollywoodxoxo

60 | 1552 days ago | 0

Goodbye Wagga Wagga 🥶 Thanks for being so cool & good to us. Love you GM always. Until next trip. 😭💗💋#waggawagga #australia #roadtrip #now #back #tomelbourne #carrental #ontheroadagain #2019 #winter #fairdinkumpower #fairdinkum @nanamranand @hollyjourney

24 | 1553 days ago | 0

วิวดี... สวิงได้... แค่นี้ก็ฝินหล่ะ #simpleman #simpleswing #golf #ggpc #golfinggroundperformance #golfingground #indoorgolf #golfschool #golfacademy #golftechnology #golfswing #swinginic #swinganalysis #gearsgolf #putting #distancecontrol #เรียนกอล์ฟ #สอนกอล์ฟ #ตีไกล #สอนกอล์ฟเด็ก #เรียนกอล์ฟเด็ก #วิเคราะห์วงสวิง #australia #vacation #incomplete #withoutgolf @nanamranand @hollywoodxoxo

29 | 1553 days ago | 0

First time golfing in cold weather with the roos. Definitely in better mood 😊🥶👊 #australia #nature #golf #scenery #waggawagga #golfpro #golfinstructor #ironshot #teeoff #golfcourse #divot @nanamranand @hollywoodxoxo Condition คล้ายๆสนามรถไฟหัวหินเลย 😅 แข็งหมววาาก 🤷‍♀️

49 | 1554 days ago | 1

Trying to get some workout in #Junee #Roundhouse #Railway #museum #australia #roadtrip #imissthaifood @nanamranand @hollywoodxoxo

17 | 1563 days ago | 0

Working on more left bend & upper body rotation using KCoach. Students love it as better impact can be easily achieved after just 1 session. #golf #ggpc #golfinggroundperformance #golfingground #indoorgolf #golfschool #golfacademy #golftechnology #golfswing #swinginic #swinganalysis #gearsgolf #putting #distancecontrol #เรียนกอล์ฟ #สอนกอล์ฟ #ตีไกล #สอนกอล์ฟเด็ก #เรียนกอล์ฟเด็ก #วิเคราะห์วงสวิง @golfing.ground @thegolftownbkk

19 | 1565 days ago | 0

John Daly’s in the house ... 252 yard carry 262 yard total with a 2 iron. #gripandrip #2iron #golf #golf #ggpc #golfinggroundperformance #golfingground #indoorgolf #golfschool #golfacademy #golftechnology #golfswing #swinginic #swinganalysis #gearsgolf #putting #distancecontrol #เรียนกอล์ฟ #สอนกอล์ฟ #ตีไกล #สอนกอล์ฟเด็ก #เรียนกอล์ฟเด็ก #วิเคราะห์วงสวิง

34 | 1566 days ago | 1

ขอ fit สักกะนิส #mountain #life #workthemchikenlegs #vacation #fitness #exercise

76 | 1567 days ago | 3

Wine Tasting... gling gling 🥂@GranMonte Vineyard and Winery. #daytour #khoayai #vacationmode #winetasting #trip #chill @onumaviss

35 | 1567 days ago | 0

Khao Yai #landscape #vacation #recharge #oxygen #green #lungsofmotherearth #khaoyai #botanicakhaoyai

163 | 1568 days ago | 8

Botanica Khao Yai suay maak maak ^^ Highly recommended. #vacation #green #khaoyai #hotel #thanksagoda CR: @onumaviss

43 | 1570 days ago | 0

8 iron... go in!!! Chip & run 🏃‍♀️ สำหรับวิธีการเล่น chip & run ด้วยเหล็กกลาง ติดตามชมได้เร็วๆนี้ใน Swing Tips จาก Golfing Ground Performance Center Facebook Page นะครับ ^^ รับรองได้ว่าเล่นง่ายกว่าที่คุณคิด แค่เปลี่ยนวิธีการ set up ก็ทําให้ลูกมีสิทธิ์วิ่งลงหลุมมากขึ้น #golf #ggpc #golfinggroundperformance #golfingground #indoorgolf #golfschool #golfacademy #golftechnology #golfswing #swinginic #swinganalysis #gearsgolf #putting #distancecontrol #เรียนกอล์ฟ #สอนกอล์ฟ #ตีไกล #สอนกอล์ฟเด็ก #เรียนกอล์ฟเด็ก #วิเคราะห์วงสวิง @golfing.ground @thegolftownbkk

139 | 1570 days ago | 5

Happy Mother’s day. รักเท่าจักรวาลเป็นคําที่พูดแต่เด็กและวันนี้ก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆ รักแม่ครับ #thaimothersday #mum #sister #congrats #weddingsoon #siblings #family #unconditionallove #home #alwaysnforever P.S. Mum. You always post ugly pic of me... now it’s payback time ;p

60 | 1570 days ago | 0

เชิญท่านนักกอล์ฟมาเรียน Short game กันได้ที่ Golfing Ground Performance Center นะครับ เรามี ทั้ง bunker chip และ putt และ technology ต่างๆมากมาย เพื่อการพัฒนาที่ถูกหลักและยั่งยืนครับ เพราะเมื่อคุณเล่นลูกสั้นขั้นเทพได้ รับรองว่าจะมีแต่คนอยากเล่นกับคุณ^^ #golf #ggpc #golfinggroundperformance #golfingground #indoorgolf #golfschool #golfacademy #golftechnology #golfswing #swinginic #swinganalysis #gearsgolf #putting #distancecontrol #เรียนกอล์ฟ #สอนกอล์ฟ #ตีไกล #สอนกอล์ฟเด็ก #เรียนกอล์ฟเด็ก #วิเคราะห์วงสวิง @golfing.ground @thegolftownbkk

34 | 1572 days ago | 0

Alignment is way off to the right on this particular shot. Otherwise ball striking and putting and short game wasn’t bad tonight*~# #golf #ggpc #golfinggroundperformance #golfingground #indoorgolf #golfschool #golfacademy #golftechnology #golfswing #swinginic #swinganalysis #gearsgolf #putting #distancecontrol #เรียนกอล์ฟ #สอนกอล์ฟ #ตีไกล #สอนกอล์ฟเด็ก #เรียนกอล์ฟเด็ก #วิเคราะห์วงสวิง

27 | 1573 days ago | 4

⚽️ Introducing Steve... a former high school footballer & now aspiring to become a golf pro ⛳️ He wants to turn pro within 6 months from complete beginner.... Let’s see if he can! 🏆 Now we are 2 months in from his first lesson with me.... this lesson we made a breakthrough as he worked ‘religiously on his pivot’ through the feet together drill 👞👞 that I assigned him. This is to get the upper and lower body more on top of each other. He had a tendency to slide his hips too far ahead and getting stuck as a result. Progress is made when you work smart. Well done buddy! 👌 #golf #ggpc #golfinggroundperformance #golfingground #indoorgolf #golfschool #golfacademy #golftechnology #golfswing #swinginic #swinganalysis #gearsgolf #putting #distancecontrol #เรียนกอล์ฟ #สอนกอล์ฟ #ตีไกล #สอนกอล์ฟเด็ก #เรียนกอล์ฟเด็ก #วิเคราะห์วงสวิง #bangkokpatanaschool #bangkokpatanaalumni

40 | 1574 days ago | 1

⛳️ GGPC Facebook Live #25⛳️ . The benefits of neutral grip . การจับกริพแบบ neutral ดีอย่างไร❓ . ⛳️ผมสังเกตุเห็นนักกอล์ฟสมัครเล่นหลายๆคนที่พยายามแก้วงสวิง หรือใช้วิธีชดเชยต่างๆให้ลูกออกมาตรง แต่ไม่ว่าจะแก้เท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จ ผมเชื่อว่าหลายๆคนคงยังไม่รู้ว่าการจับกริพของเค้านั้นอาจเป็นต้นเหตุของ swing fault ต่างๆมากมาย ที่ทําให้ตีกอล์ฟไม่สม่ำเสมอและไม่ได้ระยะ . . ⛳️ Facebook LIVE วันนี้โปรนนท์กับโปรคิวจะมาพูดถึงประโยชน์ของการจับกริพแบบ neutral ว่ามีอะไรบ้าง พร้อมวิธีการเช็คง่ายๆว่าการจับกริพของคุณเป็นวิธีที่ดีสุดในการสร้าง ball flight ที่คุณต้องการหรือไม่❓ . . ⛳️ เชิญร่วมตอบคำถามลุ้นรับของรางวัลที่จะมาแจกในช่วงท้ายของ Live คืนนี้ด้วยนะครับ 🎁 . . 🏌️‍♂️ พบกันคืนนี้ เวลา 20:00 - 20:40 น. ทางเพจ Golfing Ground Performance Center ครับ . - Team GGPC - 8 สิงหาคม 2562 #golf #ggpc #golfinggroundperformance #golfingground #indoorgolf #golfschool #golfacademy #golftechnology #golfswing #swinginic #swinganalysis #facebooklive @eikkyu1

61 | 1576 days ago | 0

Team GGPC จูงมือกันมาดู ‘โปรเม อัจฉริยะต้องสร้าง’ กันเกือบครบทีม อินกันนํ้าตาคลอกันทีเดียวเฉียว... #siamparagon

39 | 1579 days ago | 3

Problem? ⚠️High push slice (loss of distance) ⚠️Hands behind ball at impact for irons. Solution. ✅ More right bend + soft right elbow at setup ✅ Flamingo drill (Right leg way behind left as shown) ✅ Impact knuckle down Result? 🎯 Power draws + 25 yards #golf #ggpc #golfinggroundperformance #golfingground #indoorgolf #golfschool #golfacademy #golftechnology #golfswing #swinginic #swinganalysis #gearsgolf #putting #distancecontrol #เรียนกอล์ฟ #สอนกอล์ฟ #ตีไกล #สอนกอล์ฟเด็ก #เรียนกอล์ฟเด็ก #วิเคราะห์วงสวิง @golfing.ground @thegolftownbkk @jsukumvitaya

27 | 1580 days ago | 1

โปรดูลุ้นกว่านักเรียนอีก 😂😂😂 #golf #ggpc #golfinggroundperformance #golfingground #indoorgolf #golfschool #golfacademy #golftechnology #golfswing #swinginic #swinganalysis #gearsgolf #putting #distancecontrol #เรียนกอล์ฟ #สอนกอล์ฟ #ตีไกล #สอนกอล์ฟเด็ก #เรียนกอล์ฟเด็ก #วิเคราะห์วงสวิง

32 | 1580 days ago | 3

Problem? ❗️Closed clubface throughout the swing ❗️Hands out club in swing (both takeaway and follow through) ❗️Poor contact (Low smash factor) ❗️Flippy hands (angle of attack is too shallow, no divot) Solution? 👍 Learn correct wrist hinge during takeaway (no more inside takeaway) 👍 Club face awareness and control drills (getting more open) Result? 👏Square clubface throughout the swing 👏 Improved ball striking ability (Good smash factor) 👏 Appropriate angle of attack (steeper) 😻 And most of all... happy student 👩‍🎓 @piyanun_aran #golf #ggpc #golfinggroundperformance #golfingground #indoorgolf #golfschool #golfacademy #golftechnology #golfswing #swinginic #swinganalysis #gearsgolf #putting #distancecontrol #เรียนกอล์ฟ #สอนกอล์ฟ #ตีไกล #สอนกอล์ฟเด็ก #เรียนกอล์ฟเด็ก #วิเคราะห์วงสวิง @golfing.ground @thegolftownbkk

17 | 1581 days ago | 1

Student & coach at work. The goal is to maintain spine angle in the backswing + separate the upper and lower body. Only 2nd lesson in from complete beginner. Well done! 🚀 #golf #ggpc #golfinggroundperformance #golfingground #indoorgolf #golfschool #golfacademy #golftechnology #golfswing #swinginic #swinganalysis #gearsgolf #putting #distancecontrol #เรียนกอล์ฟ #สอนกอล์ฟ #ตีไกล #สอนกอล์ฟเด็ก #เรียนกอล์ฟเด็ก #วิเคราะห์วงสวิง @golfing.ground @thegolftownbkk

38 | 1582 days ago | 0

200 yard high fade with my trusty 5 iron... How? 🎯weaken my grip a little, especially left hand. 🎯And add loft at impact (more cupped wrist) #golf #ggpc #golfinggroundperformance #golfingground #indoorgolf #golfschool #golfacademy #golftechnology #golfswing #swinginic #swinganalysis #gearsgolf #putting #distancecontrol #เรียนกอล์ฟ #สอนกอล์ฟ #ตีไกล #สอนกอล์ฟเด็ก #เรียนกอล์ฟเด็ก #วิเคราะห์วงสวิง

48 | 1582 days ago | 2

Wedge game strong 💪 No swing thoughts 💭 Just see the shot and pull the trigger. #golf #ggpc #golfinggroundperformance #golfingground #indoorgolf #golfschool #golfacademy #golftechnology #golfswing #swinginic #swinganalysis #gearsgolf #putting #distancecontrol #เรียนกอล์ฟ #สอนกอล์ฟ #ตีไกล #สอนกอล์ฟเด็ก #เรียนกอล์ฟเด็ก #วิเคราะห์วงสวิง #adidas #adidasthailand #adidasgolf

140 | 1582 days ago | 11

Happy 1 year anniversary to my very special girlfriend. Many times we shout at each other at the top of our lungs but every time we get to know each other a lot better. And I wouldn’t change a thing that has happened because now I’m proud to say that you are my girlfriend and also my bestest friend. I love you so much 💗 @onumaviss

10 | 1582 days ago | 0

ประกาศ 📣 โปรโมชั่น friend referral จะสิ้นสุดภายในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับ❗️ ขอบอกเลยว่าไม่มีคุ้มกว่านี้อีกแล้ว... เพราะเพียงแค่คุณชวนเพื่อนมาเรียนด้วย 1 คน คุณก็ได้ชั่วโมงเรียนฟรีถึง 4 ชม... 2 ชมสําหรับตัวคุณเองและอีก 2 ชมสําหรับเพื่อนของคุณ.. รายละเอียดเพิ่มเติม inbox 📨 มาได้เลยนะครับ @golfing.ground @thegolftownbkk #golf #ggpc #golfinggroundperformance #golfingground #indoorgolf #golfschool #golfacademy #golftechnology #golfswing #swinginic #swinganalysis #gearsgolf #putting #distancecontrol #เรียนกอล์ฟ #สอนกอล์ฟ #ตีไกล #สอนกอล์ฟเด็ก #เรียนกอล์ฟเด็ก #วิเคราะห์วงสวิง

76 | 1585 days ago | 6

Happy xx birthday mum! Love you 😘 @hollywoodxoxo @nanamranand

25 | 1585 days ago | 0

Learning the correct set up for putting. Looking good little bro @sansitkash #golf #ggpc #golfinggroundperformance #golfingground #indoorgolf #golfschool #golfacademy #golftechnology #golfswing #swinginic #swinganalysis #gearsgolf #putting #distancecontrol #เรียนกอล์ฟ #สอนกอล์ฟ #ตีไกล #สอนกอล์ฟเด็ก #เรียนกอล์ฟเด็ก #วิเคราะห์วงสวิง @golfing.ground @thegolftownbkk

26 | 1586 days ago | 2

Pretty good swing for a beginner. We focused on maintaining spine angle throughout the swing. Simple and effective. 👊 #golf #ggpc #golfinggroundperformance #golfingground #indoorgolf #golfschool #golfacademy #golftechnology #golfswing #swinginic #swinganalysis #gearsgolf #putting #distancecontrol #เรียนกอล์ฟ #สอนกอล์ฟ #ตีไกล #สอนกอล์ฟเด็ก #เรียนกอล์ฟเด็ก #วิเคราะห์วงสวิง

51 | 1587 days ago | 1

Daddy day care, runs, fun and puns with these 2 for 4 days in a row! But it’s finally time to say good bye ... Good luck Erin and Eden... hope you guys enjoy living abroad. Wish you guys all the best. #golf #ggpc #golfinggroundperformance #golfingground #indoorgolf #golfschool #golfacademy #golftechnology #golfswing #swinginic #swinganalysis #gearsgolf #putting #distancecontrol #เรียนกอล์ฟ #สอนกอล์ฟ #ตีไกล #สอนกอล์ฟเด็ก #เรียนกอล์ฟเด็ก #วิเคราะห์วงสวิง

22 | 1588 days ago | 1

Get up & down in 2 with short game lesson at Golfing Ground Performance Center. #golf #ggpc #golfinggroundperformance #golfingground #indoorgolf #golfschool #golfacademy #golftechnology #golfswing #swinginic #swinganalysis #gearsgolf #putting #distancecontrol #เรียนกอล์ฟ #สอนกอล์ฟ #ตีไกล #สอนกอล์ฟเด็ก #เรียนกอล์ฟเด็ก #วิเคราะห์วงสวิง #golf #ggpc #golfinggroundperformance #golfingground #indoorgolf #golfschool #golfacademy #golftechnology #golfswing #swinginic #swinganalysis #gearsgolf #putting #distancecontrol #เรียนกอล์ฟ #สอนกอล์ฟ #ตีไกล #สอนกอล์ฟเด็ก #เรียนกอล์ฟเด็ก #วิเคราะห์วงสวิง

20 | 1590 days ago | 1

Toby getting the KCoach reps in. 👊This is one of the best tools for your muscles to remember how to move correctly for more power and precision in the golf swing✅🤓⛳️ #golf #ggpc #golfinggroundperformance #golfingground #indoorgolf #golfschool #golfacademy #golftechnology #golfswing #swinginic #swinganalysis #gearsgolf #putting #distancecontrol #เรียนกอล์ฟ #สอนกอล์ฟ #ตีไกล #สอนกอล์ฟเด็ก #เรียนกอล์ฟเด็ก #วิเคราะห์วงสวิง @toby_jb @thegolftownbkk @golfing.ground

41 | 1592 days ago | 0

Hands on teaching +

25 | 1593 days ago | 0

Teaching indoor junior beginners how to create an imaginary divot can go a long way... literally. This is only Jaja’s 3rd lesson from complete beginner and already bombing the PW ^^ I would place a tee.. or a few tees for younger kids a few inches in front of the ball and get them to rip all tees off the matt ✈️ #golf #ggpc #golfinggroundperformance #golfingground #indoorgolf #golfschool #golfacademy #golftechnology #golfswing #swinginic #swinganalysis #gearsgolf #putting #distancecontrol #เรียนกอล์ฟ #สอนกอล์ฟ #ตีไกล #สอนกอล์ฟเด็ก #เรียนกอล์ฟเด็ก #วิเคราะห์วงสวิง

36 | 1595 days ago | 0

It’s always nice to see a student put in the effort to make his finish look pretty 😂👍🎉💰 #golf #ggpc #golfinggroundperformance #golfingground #indoorgolf #golfschool #golfacademy #golftechnology #golfswing #swinginic #swinganalysis #gearsgolf #putting #distancecontrol #เรียนกอล์ฟ #สอนกอล์ฟ #ตีไกล #สอนกอล์ฟเด็ก #เรียนกอล์ฟเด็ก #วิเคราะห์วงสวิง @toby_jb

23 | 1598 days ago | 0

Improving backswing rotation with less: ❗️torso lift (still more work to be done) ❗️hip sway The result is much better contact and consistency. #golf #ggpc #golfinggroundperformance #golfingground #indoorgolf #golfschool #golfacademy #golftechnology #golfswing #swinginic #swinganalysis #gearsgolf #putting #distancecontrol #เรียนกอล์ฟ #สอนกอล์ฟ #ตีไกล #สอนกอล์ฟเด็ก #เรียนกอล์ฟเด็ก #วิเคราะห์วงสวิง

21 | 1599 days ago | 0

Main goals this evening: 1. Soft fold with the right elbow at setup to promote a quicker backswing with less tension 2. More right bend pre + post impact for better club face control Great work buddy! @toby_jb #golf #ggpc #golfinggroundperformance #golfingground #indoorgolf #golfschool #golfacademy #golftechnology #golfswing #swinginic #swinganalysis #gearsgolf #putting #distancecontrol #เรียนกอล์ฟ #สอนกอล์ฟ #ตีไกล #สอนกอล์ฟเด็ก #เรียนกอล์ฟเด็ก #วิเคราะห์วงสวิง

35 | 1603 days ago | 1

Learning half swing approach shot with the youngblood entrepreneur @toby_jb. Great progress mate. Well done! 👍 #golfinstructor #bangkok #thailand #golf #golfcoach #golfinstruction #golflessons #golfers #golfpro #golflifestyle #golfstagram #instagolf #bangkok #thailand #addidas