เตนล์ ชิตพล ลี้ชัยพรกุล

Instagram ดารา @tenlee_1001

เตนล์ ชิตพล ลี้ชัยพรกุล

เตนล์ NCT, WayV

@tenlee_1001

อินสตาแกรมของ เตนล์ ชิตพล ลี้ชัยพรกุล

636

Posts

9,957,030

Followers
รูปภาพและวีดีโอของ เตนล์ ชิตพล ลี้ชัยพรกุล

997,852 | 511 days ago | 9187

이대리 이!! 영!! 흠!! 입니다 기억해주세요 ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

1,064,023 | 513 days ago | 16921

🫡🫡🫡 #새삥 #새삥챌린지

1,448,524 | 516 days ago | 21555

🙏🙏🙏 THANK YOU INDONESIAN WE’Re WayV ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

1,384,540 | 517 days ago | 16966

⭐️ 🌌

1,110,262 | 518 days ago | 10726

1,099,326 | 519 days ago | 11320

982,257 | 525 days ago | 8032

851,177 | 525 days ago | 5120

902,334 | 529 days ago | 9403

1,273,932 | 531 days ago | 13441

❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

1,036,912 | 534 days ago | 8294

@kun11xd

884,243 | 535 days ago | 8504

1,044,130 | 537 days ago | 12610

910,564 | 539 days ago | 8724

965,302 | 541 days ago | 8328

1,143,800 | 542 days ago | 10382

1,250,555 | 547 days ago | 13360

1,062,141 | 552 days ago | 10666

WAYV SUWON SMTOWN 2022

1,567,356 | 554 days ago | 19524

1,455,387 | 557 days ago | 14506

1,213,996 | 559 days ago | 12442

822,354 | 562 days ago | 8431

70s

1,082,700 | 571 days ago | 10710

835,301 | 577 days ago | 7872

894,067 | 578 days ago | 10442

1,249,502 | 579 days ago | 13538

PHOTOGRAPHER: @kun11xd 👍👍👍🙏

1,372,800 | 930 days ago | 17355

I’m your figure, DO WHATEVER YOU WANT

1,158,965 | 931 days ago | 11067

DONT TAME ME

1,156,767 | 932 days ago | 10070

1,382,009 | 933 days ago | 13468

10

1,735,065 | 934 days ago | 25063

Painting

1,612,727 | 935 days ago | 22186

P.M.NakED

935,890 | 935 days ago | 7214

1,012,237 | 936 days ago | 7375

1,725,087 | 937 days ago | 26392

1,527,708 | 941 days ago | 13418

@wineemoskorea 🙏 thx

1,619,656 | 949 days ago | 23032

Throwback

1,288,422 | 955 days ago | 17919

Practice practice

1,623,664 | 956 days ago | 17514

1,546,832 | 958 days ago | 15361

1,461,927 | 963 days ago | 22865

❤️‍🔥

1,470,104 | 972 days ago | 14325

1,268,912 | 972 days ago | 14454

1,570,068 | 973 days ago | 13575

1,470,819 | 974 days ago | 15780

1,282,479 | 974 days ago | 13090

1,514,698 | 975 days ago | 31068

Experimenting to the next step @prepix_ill

1,044,472 | 978 days ago | 10240

😝😝😝

1,239,532 | 978 days ago | 9652

@prepix_ill my long lost father

1,098,087 | 978 days ago | 12036

@hale_sea_ni we dance with THE sun-Sunday

590,445 | 980 days ago | 9374

1,368,972 | 980 days ago | 17530

RE-create This is my new recreation of my own t-shirt. Im Challenging you all to create your own versions. it would be interesting to see what kind of new ideas you can come up with!!!! Please share them with me ,love you #tenxrepresent

1,269,034 | 983 days ago | 14292

1,340,880 | 983 days ago | 15256

Final routine @badalee__

1,013,038 | 984 days ago | 11815

1,213,265 | 984 days ago | 15304

1,357,280 | 984 days ago | 15386

designed by Ten, coming very soon 🌞 #TENxREPRESENT

1,399,754 | 984 days ago | 21819

Draft routine (should I develop it??)

1,576,308 | 988 days ago | 20732

LEE *0* ^**^ ^**^ {• + •}(• + •)

1,719,073 | 989 days ago | 28517

1,006,505 | 990 days ago | 14266

1,210,711 | 994 days ago | 13389

😜 🤪 😝 @hale_sea_ni

1,452,194 | 994 days ago | 17124

하루를 완벽하게 마무리되었습니다

1,302,045 | 994 days ago | 15730

1,144,427 | 994 days ago | 11691

1,797,006 | 995 days ago | 30386

886,242 | 997 days ago | 6882

1,485,440 | 997 days ago | 24330

Playing around

1,445,167 | 1002 days ago | 15023

Exercise 💪 @badalee__

1,062,691 | 1004 days ago | 8385

1,263,396 | 1008 days ago | 10384

1,189,969 | 1010 days ago | 11388

520-D

1,411,191 | 1010 days ago | 12592

1,645,273 | 1015 days ago | 27168

Call me C.E.O

1,112,883 | 1015 days ago | 10260

???

1,564,428 | 1016 days ago | 16460

1,784,473 | 1022 days ago | 18821

1,788,993 | 1025 days ago | 24585

1,771,125 | 1026 days ago | 16156

3,357,365 | 1028 days ago | 219571

1,971,202 | 1033 days ago | 24390

2,125,906 | 1041 days ago | 45917

1,464,919 | 1042 days ago | 11411

1,615,809 | 1042 days ago | 31300

1,895,315 | 1042 days ago | 34422

1,702,478 | 1043 days ago | 25111

1,653,119 | 1045 days ago | 21813

1,296,781 | 1050 days ago | 13620

1,167,099 | 1050 days ago | 10110

🙏 what a fun experience SUPERM X PRUDENTIAL

1,073,165 | 1050 days ago | 9453

1,416,918 | 1050 days ago | 12070

We DO is out !!! SuperM Go gO

1,066,197 | 1051 days ago | 9625

Feeling alive

1,258,101 | 1052 days ago | 14172

1,022,305 | 1056 days ago | 15202

What am I doing ???

781,102 | 1056 days ago | 10183

Look what I found lolol

1,246,413 | 1056 days ago | 14218

Close up

1,200,877 | 1063 days ago | 11511

Kick back !! NO NO NOW... Gear forward FRONT KICK

1,108,082 | 1064 days ago | 9850

1,027,653 | 1064 days ago | 7853

1,059,855 | 1066 days ago | 8945

1,117,642 | 1066 days ago | 10667

1,029,375 | 1066 days ago | 10897

1,367,238 | 1067 days ago | 16661

997,990 | 1067 days ago | 6330

1,338,304 | 1069 days ago | 18115

1,186,219 | 1069 days ago | 12560

DAZED KOREA APRIL 2021

1,223,423 | 1069 days ago | 12051

1,360,638 | 1069 days ago | 15708

1,399,060 | 1071 days ago | 25437

Thx 🙏 love this pic

1,573,196 | 1074 days ago | 26892

1,614,210 | 1074 days ago | 36213

1,465,013 | 1077 days ago | 24932

1,182,904 | 1077 days ago | 14889

1,250,564 | 1078 days ago | 14054

1,029,197 | 1080 days ago | 9685

좋아하는 KICKBACK 가사 and YOU?

1,165,070 | 1080 days ago | 13325

1,083,412 | 1080 days ago | 10611

817,385 | 1080 days ago | 7282

KICK BACK 3rd MiNi ALBUM IS OUT

1,206,517 | 1087 days ago | 14660

1,171,333 | 1087 days ago | 12991

1,221,390 | 1091 days ago | 10538

1,604,255 | 1091 days ago | 19279

1,516,639 | 1091 days ago | 34392

27.02 1001 28.02 LEON

1,482,575 | 1092 days ago | 30950

1,380,992 | 1093 days ago | 18035

KICK BACK COMEBACK STAGE BACK

1,796,385 | 1104 days ago | 35503

Happy Valentine’s Day

1,634,348 | 1106 days ago | 28407

👵🏼

975,285 | 1110 days ago | 11340

1,282,573 | 1114 days ago | 18776

1,392,656 | 1114 days ago | 19375

1,655,795 | 1117 days ago | 33103

1,680,363 | 1117 days ago | 34975

1,464,584 | 1117 days ago | 13463

1,069,885 | 1119 days ago | 12321

TrynaBeSexy

1,730,790 | 1123 days ago | 28170

1,597,939 | 1128 days ago | 26092

1,359,005 | 1128 days ago | 16962

10 TEN 24hoursRelay-cam OUT!!

1,579,458 | 1132 days ago | 32407

HBD 2nd ANNIVERSARY IM 2 YEARS OLD

1,628,536 | 1133 days ago | 24595

1,419,802 | 1139 days ago | 24710

1,171,053 | 1140 days ago | 11751

아침 12시 09.01.2021

1,530,856 | 1140 days ago | 26777

09.01.2021

888,921 | 1149 days ago | 20509

Echo. Music by Squar. Choreography by Ryu.d 새해복많이받으세요 love love love

1,596,964 | 1156 days ago | 32273

MERRY CHRISTMAS 🎄 25th 2020

1,258,144 | 1163 days ago | 17429

1,124,426 | 1165 days ago | 12741

1,265,109 | 1167 days ago | 15067

90sLOVE❤️

1,461,708 | 1172 days ago | 19868

90sLove 1st thank you ❤️

1,320,848 | 1173 days ago | 19690

1,267,322 | 1174 days ago | 15683

1,215,535 | 1175 days ago | 12739

1,202,461 | 1176 days ago | 26462

RESONANCES M/V IS OUT SORRY MR.CAMERAMAN I ACTUALLY KICKED THE CAMERA HAHA NO HARD FEELING

1,092,610 | 1178 days ago | 23309

WAYV NECTAR VIDEOGRAPHY-RyuD

959,894 | 1178 days ago | 13465

BOSS LOUIS

1,162,600 | 1178 days ago | 13954

1,166,946 | 1180 days ago | 25660

PRINCE LEON ROUGH SKETCH

1,035,922 | 1181 days ago | 9924

1,327,469 | 1181 days ago | 17752

1,091,183 | 1182 days ago | 15067

1,082,182 | 1182 days ago | 13111

1,002,618 | 1183 days ago | 13772

971,065 | 1185 days ago | 10932

1,118,415 | 1185 days ago | 10598

LET'S WORK IT

1,106,978 | 1185 days ago | 8991

"너와 내가 만든 세상" 무료전시회 갔다왔는데요 오랜만에 전시회를 다녀와서 재밌더라고요 여기 추천추천 ! 12/16까지 #너와내가만든세상 #티앤씨재단 #APoV전시회 #anotherpointofview#empathyistheanswer#nomorehate

899,727 | 1186 days ago | 10343

1,099,620 | 1186 days ago | 16304

1,044,976 | 1187 days ago | 16583

90sLove is OUT Dont forget to check out the MV & RESONANCES PT.2 PLEASE listen to all the tracks ♥️💋

1,360,833 | 1187 days ago | 45070

90sLove taken by MarkLee What a great pictures you took

1,112,461 | 1190 days ago | 17403

♥️

938,513 | 1191 days ago | 10345

90sLOVE

922,138 | 1191 days ago | 11833

940,880 | 1196 days ago | 9069

1,527,833 | 1198 days ago | 33785

WORK IT

1,123,253 | 1203 days ago | 16241

958,021 | 1203 days ago | 8299

1,047,921 | 1204 days ago | 12824

1,116,098 | 1204 days ago | 13204

1,394,908 | 1206 days ago | 27953

817,252 | 1210 days ago | 16150

훈련 @badalee__

1,184,894 | 1213 days ago | 13416

1,539,089 | 1214 days ago | 30207

HAPPY BIRTHDAY 🎂 TO MY NO.1 WINWIN DONG SICHENG IN THE WORLD FILL WITH HAPPINESS AND HAPPINESS 😊

1,295,463 | 1215 days ago | 18703

1,308,211 | 1216 days ago | 26504

1,000,905 | 1230 days ago | 15426

1,185,199 | 1237 days ago | 20426

1,073,269 | 1238 days ago | 13773

💯🎉

994,698 | 1243 days ago | 17472

1,019,375 | 1243 days ago | 14028

948,421 | 1246 days ago | 11355

937,791 | 1246 days ago | 8460

SuperM Super One full length album is out i repeat IS OUT !!!!!!! CHECK IT OUT you wont regret You dont want to miss this !!! Spread the words spread the love *3*

1,159,717 | 1248 days ago | 20687

1,016,756 | 1253 days ago | 15787

1,301,984 | 1253 days ago | 19292

1,192,547 | 1255 days ago | 28887

669,756 | 1257 days ago | 10588

799,944 | 1258 days ago | 16021

더 망쳐줘 !!! 우리 태민형의 CRIMINAL 많이많이 응원하주시고 사랑해주세용ㅇㅇ SHOW ME YOUR VERSION OF CRIMINAL LETS #criminalchallenge #taemin#크리미널챌린지 #taemin_criminal

1,052,954 | 1259 days ago | 17085

MA LITTLE 호랑

1,112,332 | 1262 days ago | 21147

911,677 | 1292 days ago | 15638

675,587 | 1294 days ago | 5911

904,798 | 1294 days ago | 10771

206,040 | 1294 days ago | 4892

932,037 | 1297 days ago | 13844

600,797 | 1302 days ago | 11015

889,473 | 1304 days ago | 12501

763,609 | 1310 days ago | 15050

850,459 | 1311 days ago | 16938

🖊 doodling

1,102,940 | 1312 days ago | 32440

988,259 | 1315 days ago | 16281

In the mood gagaga

883,214 | 1315 days ago | 15883

932,277 | 1321 days ago | 49859

Day 1 Rough draft version

924,184 | 1325 days ago | 18587

551,279 | 1326 days ago | 5850

946,763 | 1326 days ago | 21206

553,290 | 1334 days ago | 25194

Bingo, thanks you for being my childhood friends and always be on my side to cheer me up when im down. You gave me so much love im sorry to keep you waiting for me to come home im sorry i couldn't see you in person in yours last minute i still couldn't believe youre not with us. Please dont worry about a thing you are not in pain anymore please take a rest see you at home Love you

319,769 | 1335 days ago | 8367

Lazy Sunday

597,338 | 1336 days ago | 9004

853,639 | 1337 days ago | 14077

ETC

654,471 | 1340 days ago | 19716

Good boys

848,337 | 1341 days ago | 17082

Chilling

759,140 | 1342 days ago | 13249

Leon modeling 😆

814,716 | 1342 days ago | 10638

Final round TBT

872,238 | 1344 days ago | 19345

Donedone

671,065 | 1345 days ago | 16569

JOIN ME MY FRIENDS !!!! HAHAHA #TBTchallenge#TEN#WAYV#TURNBACKTIME#AWAKENTHEWORLD

997,472 | 1346 days ago | 23875

Babies Im home ♡

665,822 | 1347 days ago | 10033

713,891 | 1348 days ago | 13542

821,134 | 1350 days ago | 15318

759,104 | 1351 days ago | 13613

715,075 | 1352 days ago | 10092

880,217 | 1354 days ago | 18507

Behind behind

641,285 | 1354 days ago | 8440

771,629 | 1354 days ago | 16382

AWAKEN THE WORLD IS OUT!!! DONT FORGET TO CHECK IT OUT !!! LOVE U

656,410 | 1356 days ago | 8585

861,705 | 1356 days ago | 17937

616,497 | 1361 days ago | 9311

705,877 | 1361 days ago | 44610

478,175 | 1363 days ago | 6327

676,911 | 1365 days ago | 7677

안녕하세요.WayV TEN입니다. 슈퍼주니어 @yesung1106 예성형의 지목을 받아 뜻깊은 캠페인에 함께 하게 되었습니다. ⠀ 코로나로 모두가 힘든 요즘, 밤낮으로 고생하고 계신 전 세계 의료진과 관계자분들께 깊은 감사의 마음 전합니다. 항상 감사하고, 존경하는 마음으로 응원하겠습니다. ⠀ 예은누나 @hatfelt 저를 이어 함께 동참해 주세요~🙂

506,325 | 1366 days ago | 10868

896,045 | 1368 days ago | 19637

BAEKHYUN 형 CANDY CHALLENGE #candychallenge Come on!!!!!! @baekhyunee_exo @lucas_xx444

659,981 | 1369 days ago | 9825

760,059 | 1369 days ago | 13525

👀my eyes lol

713,650 | 1371 days ago | 11623

898,355 | 1372 days ago | 20367

534,088 | 1381 days ago | 5626

824,531 | 1382 days ago | 14041

754,859 | 1383 days ago | 13852

953,388 | 1386 days ago | 23528

주말 피곤스스스

820,936 | 1386 days ago | 15812

999,763 | 1388 days ago | 28844

1,013,793 | 1389 days ago | 29247

LOUIS ♡♡♡♡♡♡♡♡♡

907,460 | 1390 days ago | 29743

ELLE KOREA

840,728 | 1391 days ago | 18065

834,119 | 1392 days ago | 19029

IM READY

835,838 | 1394 days ago | 18451

497,157 | 1394 days ago | 7684

512,950 | 1394 days ago | 6291

5/3 SUN 2PM (CST) 5/3 SUN 3PM (KST) 5/2 SAT 11PM (PDT) 5/3 SUN 2AM (EST) #Beyond_LIVE  #WayV  #WayV_BeyondLIVE  #Beyond_the_Vision #Beyond_LIVE_CHANNEL

487,379 | 1399 days ago | 7531

769,373 | 1404 days ago | 16815

CHEEZE

786,865 | 1410 days ago | 21771

1,005,714 | 1414 days ago | 31460

862,345 | 1417 days ago | 25056

701,119 | 1419 days ago | 15071

694,007 | 1422 days ago | 11750

724,273 | 1423 days ago | 14874

522,111 | 1425 days ago | 5084

579,569 | 1425 days ago | 6437

829,329 | 1425 days ago | 16158

challenge lol

652,417 | 1429 days ago | 14561

737,655 | 1432 days ago | 15441

694,097 | 1433 days ago | 13895

Time For NightTea Credit > Terny

860,360 | 1439 days ago | 23807

Wavy 🦰

703,677 | 1441 days ago | 13298

852,927 | 1445 days ago | 18908

473,267 | 1447 days ago | 6255

🌞day 🎶

705,675 | 1448 days ago | 12877

634,563 | 1448 days ago | 10985

774,962 | 1451 days ago | 17762

596,955 | 1453 days ago | 10337

533,542 | 1453 days ago | 7537

718,177 | 1456 days ago | 13028

681,512 | 1457 days ago | 17925

847,999 | 1458 days ago | 28065

666,653 | 1458 days ago | 11576