เต้ย ภัค จาตุกัญญาประทีป

Instagram ดารา @pakjatu

เต้ย ภัค จาตุกัญญาประทีป

@pakjatu

อินสตาแกรมของ เต้ย ภัค จาตุกัญญาประทีป

109

Posts

16,811

Followers
Pak Jatukanyaprateep
รูปภาพและวีดีโอของ เต้ย ภัค จาตุกัญญาประทีป

1,392 | 815 days ago | 9

🌌

1,529 | 835 days ago | 12

☕☕🙂🙂

2,296 | 857 days ago | 18

Hi~

436 | 1103 days ago | 1

R.I.P. KOBE BRYANT 😭😭 เป็นเศร้า

1,385 | 1195 days ago | 2

Sup?🍭🍭🍦🍦🍦

1,594 | 1195 days ago | 9

🥢🍺🍽

843 | 1312 days ago | 2

🌃🎼🎨✍🏻🍃

677 | 1341 days ago | 0

01/06/2019 English & Beers @dungeon.cafe

1,042 | 1341 days ago | 3

1,815 | 1367 days ago | 15

Finally....👍🏻👍🏻🤗🤗

1,827 | 1369 days ago | 5

Almost.... 😃✌🏻✌🏻

1,666 | 1460 days ago | 1

Bro. 👍🏻

2,345 | 1461 days ago | 6

w My Nephew. Little Peem ❤️

2,354 | 1468 days ago | 1

2,905 | 1499 days ago | 8

🏞🌤😶

1,412 | 1648 days ago | 2

....555+ Happy time with my best friends. 😂😂🤣😂🌲🌳🌳☘️☘️☘️

2,451 | 1652 days ago | 7

Me & Mama 🚵🏻👨‍👩‍👦‍👦🤔😬

3,010 | 1758 days ago | 17

2,092 | 1771 days ago | 1

🏙🐢

3,235 | 1771 days ago | 11

🧟‍♂️

1,552 | 1872 days ago | 1

658 | 1970 days ago | 1

Long time no see.

1,414 | 2019 days ago | 2

🏀👌🏻

900 | 2039 days ago | 4

ครบสักที. HBD my friend @folkwagen

992 | 2044 days ago | 3

BFs.

1,404 | 2066 days ago | 5

931 | 2067 days ago | 3

See ya soon bro.

825 | 2075 days ago | 3

Cyclone....