เต้ย ภัค จาตุกัญญาประทีป

Instagram ดารา @pakjatu

เต้ย ภัค จาตุกัญญาประทีป

@pakjatu

อินสตาแกรมของ เต้ย ภัค จาตุกัญญาประทีป

131

Posts

16,811

Followers
Pak Jatukanyaprateep
รูปภาพและวีดีโอของ เต้ย ภัค จาตุกัญญาประทีป

1,392 | 1197 days ago | 9

🌌

1,529 | 1217 days ago | 12

☕☕🙂🙂

2,296 | 1239 days ago | 18

Hi~

436 | 1485 days ago | 1

R.I.P. KOBE BRYANT 😭😭 เป็นเศร้า

1,385 | 1577 days ago | 2

Sup?🍭🍭🍦🍦🍦

1,594 | 1577 days ago | 9

🥢🍺🍽

843 | 1694 days ago | 2

🌃🎼🎨✍🏻🍃

677 | 1723 days ago | 0

01/06/2019 English & Beers @dungeon.cafe

1,042 | 1723 days ago | 3

1,815 | 1749 days ago | 15

Finally....👍🏻👍🏻🤗🤗

1,827 | 1751 days ago | 5

Almost.... 😃✌🏻✌🏻

1,666 | 1842 days ago | 1

Bro. 👍🏻

2,345 | 1843 days ago | 6

w My Nephew. Little Peem ❤️

2,354 | 1850 days ago | 1

2,905 | 1881 days ago | 8

🏞🌤😶

1,412 | 2030 days ago | 2

....555+ Happy time with my best friends. 😂😂🤣😂🌲🌳🌳☘️☘️☘️

2,451 | 2034 days ago | 7

Me & Mama 🚵🏻👨‍👩‍👦‍👦🤔😬

3,010 | 2140 days ago | 17

2,092 | 2153 days ago | 1

🏙🐢

3,235 | 2153 days ago | 11

🧟‍♂️

1,552 | 2254 days ago | 1

658 | 2352 days ago | 1

Long time no see.

1,414 | 2402 days ago | 2

🏀👌🏻

900 | 2421 days ago | 4

ครบสักที. HBD my friend @folkwagen

992 | 2426 days ago | 3

BFs.

1,404 | 2448 days ago | 5

931 | 2449 days ago | 3

See ya soon bro.

825 | 2457 days ago | 3

Cyclone....