โบ ธัญญะสุภางค์

Instagram ดารา @bo.thunya

โบ ธัญญะสุภางค์

โบ ธัญญะสุภางค์ จิรปรีชานนท์

@bo.thunya

อินสตาแกรมของ โบ ธัญญะสุภางค์

2,129

Posts

283,077

Followers

1,163

Followings
BKK • JPN • NYC 🗽 Storyteller and Digital Marketer NYC 📞 Work Contact: (+66)06-4262-4516
รูปภาพและวีดีโอของ โบ ธัญญะสุภางค์

6,460 | 6 days ago | 21

Happy mother’s day to this amazing lady who has been the most supportive mom, most understanding best friend I could ever wish for and my emergency 24-7 atm 🙊🙈💕 . . . I smile because I’m your daughter. I laugh because there’s nothing you can do about it 😂 Love you mommm!!

1,258 | 7 days ago | 1

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ๑๒ สิงหาคม #วันแม่แห่งชาติ

1,612 | 14 days ago | 4

Can never get enough of this🗽

4,622 | 18 days ago | 9

Some days we laughed until we cried, other days we cried until we laugh, either way...every day was perfect 💙

1,389 | 21 days ago | 0

You make me so happea 🥗💚

5,031 | 22 days ago | 21

Just living is not enough. One must have sunshine, freedom...and popsicle 😋 #นานๆทีพี่ได้ออกจากบ้าน

1,146 | 43 days ago | 17

Birthday sugar rush

4,839 | 48 days ago | 12

All I wanna do is get by by the beach Get by baby, baby, bye bye

1,201 | 55 days ago | 1

💜 Catching up with my NYU girls 💜

4,670 | 63 days ago | 19

I talk to the sky.

1,231 | 63 days ago | 1

And forget not that the earth delights to feel your bare feet and the winds long to play with your hair.

1,958 | 64 days ago | 4

💛

993 | 67 days ago | 9

Those honey butter chips...

530 | 68 days ago | 2

Perfect in every way but.... @emilyraneyduh @jayherr718 @dabidyames @munchingloudly #pinterest

2,224 | 69 days ago | 3

Alexa, skip to Friday

950 | 71 days ago | 1

Friendships must be built on a solid foundation of alcohol, sarcasm, boys gossips, inappropriateness and shenanigans. In this case with @zoeychao ? No chillin since 2009 🙃