ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร

Instagram ดารา @anuthida

ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร

@anuthida

อินสตาแกรมของ ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร

617

Posts

416,250

Followers
moments, perspectives, mental health, love, life 💌: hello@anuthida.com impressum: www.itsanu.com
รูปภาพและวีดีโอของ ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร

1,021 | 602 days ago | 8

anzeige ⭐️✨💫

994 | 602 days ago | 6

🦆 it's the little things

2,466 | 603 days ago | 20

anzeige Creation for @valentino.beauty „BORN IN ROMA YELLOW DREAM“ fragrances, inspired by the symbolic color and the light of the eternal city Rome. Yellow; the color of sunshine, hope, happiness, clarity, energy, honor, enlightenment. To olfactorically express the powerful optimism of the color yellow, Valentino created two innovative fragrances for him and her ⭐️🌻🌝💛🍋☀️ #borninroma #valentinobeauty

1,498 | 605 days ago | 19

|anzeige| .. where the mind finds stillness 🌳 creation for @baumundpferdgarten @breuninger introducing my #LocalEscape #baumfamily | 📸 by @richykoll

1,410 | 608 days ago | 13

sending laughter and love @richykoll

745 | 608 days ago | 0

🌳✨

1,096 | 608 days ago | 8

„art of b e i n g“

873 | 609 days ago | 6

period

1,529 | 609 days ago | 10

|Anzeige| #NeverStopListening Never stop singing, never stop healing, never stop reflecting, never stop digging, never stop dancing, never stop expressing, never stop creating, never stop ..... ... .. @marshallheadphones #marshallheadphones 🎧 🎶

6,014 | 617 days ago | 53

„A LIFE PHILOSOPHY“ - Happy super full moon beautiful souls 🌕 May you energize love, passion, patience, clarity and growth and go where the love is, where the uncertainty lies. May you honor your darkness. May you accepting the continue of changes. May you letting go of any tension that’s been holding you back from creating space. May you trust your intuition and fill your heart with gratitude. I love you

5,181 | 618 days ago | 36

🌞💫💛🌻🐤🍋🌝

2,663 | 618 days ago | 9

driven by the tension between the desire to communicate and the desire to hide

600 | 618 days ago | 0

B L U E is the color of the clear sky and the deep sea. it is located between violet and green on the optical spectrum. blue is the color most commonly associated with harmony, faithfulness, confidence, distance, infinity, the imagination, cold and sometimes with sadness 💭

2,363 | 618 days ago | 8

„I am always do what I can not do yet in order to learn how to do it.“ 🌪

1,606 | 622 days ago | 10

the power of love

5,225 | 622 days ago | 108

Oh this is weird for me to hear my 13 yo me singing all cracky but I just want to share that scrolling through facebook always reminds me of how helpless and sad my youth me was. I cried myself to sleep for days after recording and posting this video and I couldn’t tell why. I would love to understand and tell now because after then I slowly stopped singing and these feelings are still haunting me, blocks me from doing anything that has something to do with music and expression. Is it the fear of feelings? The exploration of uncertainties? The uncertainties of how to overcoming pain? The fear of expressing?

1,850 | 622 days ago | 6

move through the hard feelings. slowly. with care. pick up pieces of them. study them. learn them. there are lessons in the pieces of yourself you are ashamed of. mourn the memories as they resurface. ease into the discomfort of grief & who said you had to push though this alone? or in silence? or in anyone’s timeline but your own?

1,268 | 622 days ago | 4

t r u t h

852 | 622 days ago | 5

fascinated by a single white crayon that was in the same box with colored crayons. now it’s in his pure white version again after being released on paper - restarted. why does it gives me hope I could release any color that the worlds trying to draw on me? I can be pure again, again and again.

3,623 | 623 days ago | 39

a n z e i g e our conversation about conscious decisions in fashion and our personal connection to our wardrobes with @voguegermany for the new @nakdfashion REBORN collection is out now 🦋 article link in my stories - thank you so much for having me lovelies

531 | 623 days ago | 4

742 | 623 days ago | 1

🤍

1,516 | 623 days ago | 4

🌳

2,120 | 623 days ago | 15

somewhere in between

3,214 | 640 days ago | 37

A I R : the element of freedom 🌪

5,431 | 643 days ago | 22

„a part of generation Z“

770 | 644 days ago | 7

|anzeige| .. what does strength mean to you? Strength for me is to acknowledge and accept our voices that are coming up daily, to reflect, to ask questions. Every single one has its background. Purposely to reflect, to inspire, to encourage, to empower and embody. Our strongest instrument of making a difference: our voices - My voice, my strength. #valentinovoceviva ⭐️ #valentinobeauty @valentino.beauty | captured by my love @richykoll , edited by me

770 | 647 days ago | 2

hey maybe I am not that morning grouch, maybe I just need a kind of different communication in the morning

3,110 | 649 days ago | 17

survive the rain and use it to grow

1,099 | 649 days ago | 6

„the earth has music for those who listen“

4,838 | 650 days ago | 42

A : „When do you feel loved? And I mean those little moments..“ B: „When I feel seen, especially with an expression of appreciation and gratitude in their eyes. Literally when this person isn’t afraid of looking me deeply in the eyes and just sees me - beyond my physical being. Understand that I am more than this avatar.“ 💭

1,473 | 650 days ago | 4

soon

4,831 | 650 days ago | 9

.

1,537 | 651 days ago | 17

Have you consciously taken a moment for yourself today? To observe. To accept. Every thought, every emotion that arises. To understand. To embrace your fears and allowing yourself to let go. To connect with stillness. To find truth, your truth. To ask yourself: „How do I feel lately?“. You'd deserved this 💭

4,003 | 651 days ago | 16

be patient be loving be kind be gentle

705 | 651 days ago | 7

670 | 651 days ago | 3

bloom (noun) a beautiful process of becoming

3,082 | 652 days ago | 18

to the wild woman being spiritual means: whispering to trees, laughing with flowers, falling in love with sunsets, consulting the waters and worshipping the stars at night. One hand to hear heart and one hand touching mother earth.“ 🌳

1,133 | 652 days ago | 4

„The earth is alive and contains the knowledge we seek. It is our consciousness that determines what it reveals. The earth speaks. Love her, honor her and respect her and she will reveal her secrets..“ #happyearthday EVERY DAY 🌏

1,805 | 655 days ago | 28

anzeige 2 weeks left ’til the launch of @itsapark and our interview about conscious living on planet earth #yepthatcounts A few weeks ago, I had the honor to talk with Itsapark about my views on creating a more mindful life, with ourselves and our environment. For me, the questions were essential and in some cases completely new approaches that I had never dealt with in detail before... inspire and be inspired. That’s how it is in life for me and especially on this day I experienced how special and important it is to keep going into exchanges and interactions. No matter where we start, the main thing is to do it and to create a common field of creation for a future in which we can all consciously grow together...Thank you #itsapark for the space that you’ve built for us to create more consciousness. 🌳

2,043 | 655 days ago | 12

1,708 | 655 days ago | 8

„and into the forest I go to lose my mind and find my soul“

4,026 | 656 days ago | 18

„never let your fear decide your fate“

2,099 | 656 days ago | 4

1,155 | 662 days ago | 9

„BEING“ to know yourself as the being underneath the thinker, the stillness underneath the mental noise, the love and joy underneath the pain, is freedom, salvation, enlightenment. 🌕

3,108 | 662 days ago | 24

a n z e i g e 🌊 „BORN TO LOVE“ 💙

2,916 | 665 days ago | 8

|anzeige| three looks, three moods with my @levis_germany fits 551z, tailor high loose taper pants & loose straight #LiveInLevis 💫 captured by my love @richykoll

2,031 | 668 days ago | 10

.

737 | 684 days ago | 8

being is strange but wonderful too

2,092 | 684 days ago | 18

What do you like doing when you need to recharge? | 📸 by @byeileenjordan

1,191 | 688 days ago | 7

5,487 | 688 days ago | 31

between caring and hurting loving and hating between distance and intimacy reflection and irrationally shouting between hurricanes and soft clouds sinking in the water of rain and a heart full of rainbows between you and me

1,735 | 688 days ago | 11

💭

1,155 | 688 days ago | 2

On the other day I thought everything would be ordinary and nothing special, lost in daydream again and wandering between blurry and yet so clear visuals of the past and hopeful scenarios of the future, then suddenly there were these clouds named „Mammatus clouds“ and the nature told me once again that we're always surrounded by something magical and this magic is strong. We just have to look. 3 years ago I would've never experienced this rare weather phenomenon or anything that happened in my surroundings - I couldn’t have come out of my daydreams and this was the reminder to just.stay.present.

2,016 | 695 days ago | 8

You are not who they think you are. You are who you think you are. Even though in the uncertainty, in the process, in the incompleteness. Especially then. let‘s R E P E A T and R E M I N D that daily You are not who they think you are. I am not who they think I am. :) Love and hope to you all

3,628 | 695 days ago | 51

„I confuse people. I enjoy being alone, a lot. But I am very outgoing and social. My environment dictates how I behave. Sometimes I’m loud. Sometimes I’m quiet. I read the energy and adjust. There are times when I want to turn up and then there are moments where I want to read good books, or process thoughts, alone.“ 🌘 creation by @byeileenjordan

2,786 | 695 days ago | 29

|anzeige| History and heritage. Details and fabrications.Family and community. The many facets of womanhood - A UNIQUE DESIGNER COLLABORATION 🌘 It's an honor for me to could represent the magical creation of @HM #hmxsimonerocha especially since it's the first time the universe of Simone rocha is opened up and extended to everyone again!! I admire that the process of realizing the Collection, Simone had the priority to REFLECT, to REWORK, to search for the CONNECTIONS, PATTERNS of past collections and unexpected current IMPULSES and ideas of presence.. To get inspired and fabricate from ideas that already came to life - ahhh I could talk about this magic for hours. Just thank you so so much for letting me a part of this. #HMXME #simonerochaxhm | creation by lovely @byeileenjordan 🌷

2,714 | 701 days ago | 9

💔❤️💔💔❤️💔❤️❤️❤️❤️❤️

1,134 | 701 days ago | 12

3,122 | 702 days ago | 10

keep overcoming things I thought and still think I couldn’t do

1,838 | 702 days ago | 12

n e r v o s i t y.

1,753 | 702 days ago | 18

caption this

2,225 | 703 days ago | 12

thank you

1,826 | 703 days ago | 11

inquiries for connecting with the wisdom of waning 🌗 : • Are you trying to “push through” rather than listening to the need for rest? • Is there something or someone that you need to say goodbye to? • Do you notice yourself resisting change?

1,048 | 703 days ago | 4

„Cleanse and clear The moon whispers to Let go of your pain & fears The time has come to go within Reflect & learn from Where you’ve been The sky is growing darker Each passing night Inviting you to tend to Your own inner light Trust in the divine And set yourself free So mote it be.“ 🌖

2,194 | 705 days ago | 7

starting ballet in 2020 looked like this

803 | 706 days ago | 1

.

1,856 | 706 days ago | 15

A PRECIOUS HUMAN LIFE „Every day, think as you wake up. Today I am fortunate to have woken up, I am alive, I have precious human life, I am not going to waste it, I am going to use all my energies to develope myself, to expand my heart out to others, to achieve enlightenment for the benefit of all beings, I am going to have kind thoughts towards other, I am not going to get angry or think badly about others. I am going to benefit others as much as I can.“ - .. H.H The XIVTh Dalai Lama 💫

1,122 | 706 days ago | 5

„Nothing is more important than EMPATHY for another human beings suffering. Nothing - not career, not wealth, not intelligence, certainly not status. We have to feel for one another if we’re going to survive with dignity.“ - Audrey Hepburn 🌌

2,401 | 707 days ago | 20

💭

3,639 | 707 days ago | 10

|anzeige| when @missomalondon #LucyWilliansXMissoma magical hoops becomes a part of my daily essentials ✨ #meinmissoma

1,536 | 707 days ago | 19

🌕

2,665 | 716 days ago | 8

|anzeige „First become alone. First start enjoying yourself. First love yourself. First become so authentically happy that if nobody comes it doesn’t matter; YOU ARE FULL, overflowing. If nobody knocks at your it is okay - you are not missing. You are not waiting for someone to come and knock on your door. You are at home. If somebody comes, that is too beautiful and good. Then move into relationship. Now you move like a master, not like a beggar. Now you move like an emperor, not like a beggar.“ 🧘🏽‍♂️

3,821 | 716 days ago | 29

|anzeige An astounding collection inspired by our magical underwater world - pieces made from more sustainable materials for a greener future 🌳 Vintage #hmstudio works of art are exclusively available on the @hmmittegarten instagram account from February 18th. @hm #hmmittegarten #HMxMe captured by my love @richykoll

2,033 | 716 days ago | 9

1,203 | 717 days ago | 11

2,498 | 719 days ago | 20

|anzeige Happy valentines day my heart 🥀 Thank you how patient you were 2 years ago when I insisted on being extra romantic and in love to „celebrate the day of love correctly“. You kept telling me that love shouldn’t be limited to one day of 365 in a year. You kept promising me to show me your love in every single day. Not with romantic candle light diner, but with kissing and waking me up at breakfast. Not with a big perfect bouquet , but a tiny simple flower you've picked in nature. You kept showing me step by step that your personal interpretation of romantic and tokens of love lies in the smallest gestures and moments. @richykoll - loveletter via @zalando moments captured by the lovely @wanjajaneva @wanjakirilova 🌌

5,610 | 719 days ago | 31

may you trust in hope in love in growth & transformation in the purpose of the darknesses in the enjoyment of the light in pure laughter in trust

5,813 | 720 days ago | 14

„Knowing your own darkness is the best method for dealing with the darkness of other people.“

822 | 720 days ago | 5

here a few seconds of high energy @richykoll for everyone who’s also feeling a bit lack of everything 🌌

3,773 | 726 days ago | 27

1 you will receive a body 2 you will learn lessons 3 there are no mistakes, only lessons 4 a lesson is repeated until it is learned 5 learning lessons does not end 6 „there“ is no better than „here“ 7 others are merely mirrors of you 8 what you make of your life is up to you 9 the answers lie inside of you 10 wether you think you can or can’t, in either case you’ll be right

4,217 | 726 days ago | 52

🌌

8,676 | 729 days ago | 104

do you?

1,994 | 729 days ago | 18

„so much is happening, be open for the good“ 🌌

2,703 | 729 days ago | 27

28th may 2020 - throwback to this day when I tried to flow after years of hiding from myself 🌳

5,522 | 729 days ago | 32

💫🥀🌙🌳🤸🏾‍♀️🌌✨🧚🏽

1,274 | 730 days ago | 32

|anzeige .. more than grateful 🤍 the whole show @baumundpferdgarten

3,173 | 730 days ago | 63

|anzeige Ahhhh „the lockdown show“ AW21 of @baumundpferdgarten just went live and I had the honor to be the 4th look of 21!! To see the 5th look head to @inter_sexy and to the #BaumFamily to see the show 💫🤸🏾‍♀️thank you so soooo much for letting me a part of this magical creation, always such a pleasure!

4,484 | 730 days ago | 34

„a human being is part of a whole called by us the universe.“

2,970 | 730 days ago | 23

only as high as i reach can I grow only as far as I seek can I go only as deep as I look can I see only as much as I dream I can be

3,389 | 730 days ago | 31

💭

1,614 | 732 days ago | 14

!!! goes out to just everyone who feels like not being important enough to speak up and spread their light just because the world seems to big. remember that your surrounding is YOUR individual beautiful world you can make a huge impact on daily. you matter on this world, otherwise you simply wouldn’t be here. just a matter of my heart for today, sending so much energy light and love from lockdown - I hope you’re able to acknowledge things you could be grateful for 💭 ✨

6,049 | 737 days ago | 40

|anzeige „STAYIN IN“ FaceTime shoot with @therealmrjepsen @thelocals for @mbfw.berlin ✨

3,161 | 737 days ago | 13

„the only dancer you should compare yourself to, is the one you used to be.“ 🌚

4,441 | 737 days ago | 27

„We are reduced to asking others what we are. We never dare to ask ourselves.“ 💭

3,682 | 738 days ago | 51

„I loved to dance because I was scared to speak. When I was moving, I could feel.“ 🌌 - Pina Bausch

1,347 | 741 days ago | 10

4,969 | 742 days ago | 30

flowing through uncertainty, mess, hope, love song: sol - alef ✨

8,098 | 742 days ago | 43

miss this

4,967 | 755 days ago | 20

🤍

1,167 | 755 days ago | 3

„Be soft. Do not let the world make you hard. Do not let the pain make you hate. Do not let the bitterness steal your sweetness. Take pride that even though the rest of the world may disagree, you still believe it to a beautiful place.“ - hear at today’s @n.etty yoga online class 🧘🏾‍♀️

1,138 | 755 days ago | 5

1,117 | 758 days ago | 3

🌌

1,993 | 758 days ago | 0

🧘🏽‍♂️

2,106 | 759 days ago | 8

„Every atom in your body came from a star that exploded. And, the atoms in your left hand probably came from a different star than your right hand. It really is the most poetic thing I know about physics: You are all stardust.“ 🌌 - Lawrence M. Krauss |anzeige| fluffy sensations @thenorthface @thenorthfacede via @kmbcreativenetwork - thank you loves xx

1,390 | 759 days ago | 1

not to be okay

3,977 | 759 days ago | 34

„To everything I’ve ever lost; Thank you for setting me free.“

2,660 | 759 days ago | 21

💭

2,681 | 759 days ago | 14

one million feelings in one single feeling

836 | 759 days ago | 1

2,853 | 759 days ago | 11

|anzeige „When you feel a peaceful joy, that’s when you are near truth.“ @richykoll ✨

3,296 | 759 days ago | 30

@lemanja_goddess_dress 🤍

2,032 | 760 days ago | 13

2,145 | 760 days ago | 5

|anzeige „the right people hear you differently.” ⭐️ captured by the lovely @fannischneider

2,542 | 760 days ago | 13

💫

4,115 | 760 days ago | 18

The 4th january 2021 and I wish you a marvelous new year! May you find the beauty in simple moments, purpose and passion in your heart, acceptance, kindness and patience through dark times and unconditional love in all its form. 💫 I know in 2020 I haven’t shared on social media like I used before but I want you to know how grateful I was to had so many deep, loving conversations in the private messages - especially for your trust and honesty. Sending light and energy xx I love you

1,591 | 764 days ago | 15

4,356 | 767 days ago | 6

here an image of last years mood which expresses exactly this years mood in the bit of christmas and nye. you’re welcome, thank you, sending love love love and I hope you enjoy your time in the fullest spectrum of perception and sensations 🌌

3,277 | 774 days ago | 14

stillness in the midst of chaos

1,063 | 774 days ago | 8

1,960 | 775 days ago | 5

🌠

2,229 | 778 days ago | 6

2,258 | 778 days ago | 13

🤍🌌

2,986 | 783 days ago | 7

|anzeige To finish the year off strong @dsquared2 started the „just checking in“ project as a digital attempt to re-create food for thoughts as inspiration, motivation as well as impulses to rethink fashion and beyond. What is one thing you learned about yourself? And do you find emotional comfort in fashion? On the channel of @dsquared2 and in my stories and I answered and talked about my personal perception - what are your experiences with these topics this year?💭 #D2HOLIDAYS #Dsquared2

776 | 784 days ago | 5

„Be brave enough to be bad at something new.“

2,286 | 787 days ago | 16

anzeige Stretching and chilling and running and posing and laughing all in the most comfortable pyjamas from the 100% compostable #calidaXviktorandrolf capsule collection which is created by @calidazwitzerland and @viktorandrolf for a greener future🌳 „#Wewantabetterworld“ is the key statement of this sustainable collection and also relies on the „cradle to cradle standarts“ as a transformative pathway for designing with a positive impact on our planet. 🌍

2,064 | 787 days ago | 9

🤍 poetry is what happens, when your mind stops working, and for a moment, all you do is feel

2,271 | 790 days ago | 13

„opinion is the lowest form of human knowledge, it requires no accountability, no understanding.the highest form of knowledge is empathy, for it requires us to suspend our egos and live in another’s world. it requires profound purpose larger than the self kind of understanding.“ 💭

954 | 790 days ago | 19

1,065 | 791 days ago | 4

|anzeige „You’re not always meant to know where you’re heading“ 🤍

2,159 | 791 days ago | 11

🌅🌄

3,391 | 792 days ago | 23

„People are just as wonderful as sunsets if you let them be. When I look at a sunset, I don’t find myself saying „soften the orange a bit on the right hand corner“, I don’t try to control a sunset. I watch with awe as it unfolds.“ 🌅

1,596 | 793 days ago | 15

„It’s all connected. Your gifts. Your circumstances. Your purpose. Your imperfections. Your journey. Your destiny. It’s molding you. Embrace it.“ 🌙

975 | 793 days ago | 3

breathe in breathe out

1,736 | 793 days ago | 4

some things which won’t leave you: • nice quiet places in nature • books • your favorite movies • the ocean and the mountains • happy memories • your ability to heal • sunlight in the mornings • fluffy clouds and sky • the moon and the stars

1,066 | 793 days ago | 2

“In order to be the master of your life, you must first recognize that you are the rightful master of your brain, its owner and operator.” 🧠 💭

1,376 | 793 days ago | 9

„When someone talks, listen completely without thinking about what you’re going to say.“ 🌳

1,328 | 793 days ago | 6

💫🌠🌙⭐️🌌

3,042 | 793 days ago | 27

"Love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. Love does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things." 🌌

3,869 | 794 days ago | 18

they are no accidental meetings between us souls

1,804 | 795 days ago | 7

hug the hurt kiss the broken befriend the lost love the lonely

1,253 | 795 days ago | 2

„It took me four years to paint like raphael, but a lifetime to paint like a child.“ -pablo picasso

3,371 | 795 days ago | 20

keep going.. keep loving, keep creating, keep manifesting, keep caring, keep wondering, keep reflecting, keep being, keep appreciating, keep listening ..........

2,285 | 795 days ago | 7

„feel the feeling, don’t become it“

3,230 | 795 days ago | 21

„the best people possesses a feeling for beauty. the courage to take risks, the discipline to tell the truth, the capacity to sacrifice. ironically, their virtues makes them vulnerable; they are often wounded. sometimes destroyed“ 🌪

4,197 | 813 days ago | 11

if someone makes you feel, let them

7,327 | 813 days ago | 35

once upon a time

1,370 | 814 days ago | 2

„isn’t it magical how disorientation, lack of energy, confusion.. even sadness could be so colorful?“

7,483 | 815 days ago | 31

„if something is out of your hands, it deserves freedom from your mind too“

1,794 | 823 days ago | 4

„The one who blames others has a long way to go on his/her journey. The one who blames him/herself is halfway there. The one who blames no one has arrived.“ 🌷

2,767 | 823 days ago | 5

how do you know you’re not dreaming right now?

1,152 | 823 days ago | 3

remember to save some you for you

8,762 | 823 days ago | 36

„as soft as velvet snuggling around boulders steadily“

7,064 | 823 days ago | 44

nearly every definition of life includes an implication of constant change

2,321 | 824 days ago | 5

„wake up, feet“ - flow

1,026 | 824 days ago | 4

achieve stillness in the midst of chaos

4,725 | 824 days ago | 34

slow down sundays

4,480 | 824 days ago | 10

„healing isn’t linear it’s okay to cry about something you thought you healed from“

6,486 | 835 days ago | 35

I think she’s caught between who she is and who she wants to be

3,915 | 835 days ago | 36

i find it amusing that we’re all pretending to be normal when we could be insanely interesting instead

2,585 | 836 days ago | 3

how beautifully you are learning the art of surrender, the courage to let go, in the wild of your unknowns 🧘🏽‍♂️

4,383 | 838 days ago | 15

keep going keep growing

1,599 | 838 days ago | 5

„love is love is love is love is love is love is love is love is love is love is love is love is love is love is love is love is love is love is love is love is love..“

1,434 | 838 days ago | 7

unconditional love

1,740 | 838 days ago | 4

💭

5,116 | 838 days ago | 31

..and a little reminder; it’s okay not to be okay. it is not realistic to be happy all the time, no matter what all the motivational quotes on the internet say 🌷

4,173 | 839 days ago | 26

|anzeige „Your voice was created to heal you. To heal others. #ValentinoVoceViva @valentino.beauty“ 🌌

945 | 839 days ago | 1

mood these days

3,026 | 841 days ago | 19

„take a risk don’t let the unknown stop you from progressing” 🥀

1,030 | 841 days ago | 2

💭

5,554 | 842 days ago | 15

„enjoy each steps along the way.“ 🌪

3,740 | 845 days ago | 24

sundays flow

2,677 | 846 days ago | 10

|anzeige Being based in a big city like berlin, for me it is essential to look for the closest connection to nature even if it’s just a look up to the sky. „Nature’s next door, around the corner, down the street - nearby. Take a minute: look down, look out, look up. Step into it.“ - @aldo_shoes introducing a sustainable collection created with planet-loving materials 🍃 #ALDOLovePlanet #AldoCrew shoots by my love @richykoll

2,355 | 847 days ago | 14

If you can see beauty _______in everything ______ you are an artist ~ @momentsnart 💫

2,764 | 847 days ago | 22

to the one reading this... „...your value is in every breath you take, every sip of water you drink and every smile on your face. don't let your worth be judged on the basis of someone or something else for they/it may not even know the real you. you are much more than the part of yourself you show to the outside world. you have so much more awesomeness hidden inside. believe in your worth.“💭

7,972 | 847 days ago | 33

unconditional

2,489 | 849 days ago | 17

🌳

2,137 | 849 days ago | 16

Do you feel you’re doing what you were born to do...?

3,259 | 855 days ago | 11

🌪

2,699 | 855 days ago | 9

„times are tough but you are tougher. you’ll be fine.“

2,209 | 856 days ago | 8

|anzeige| @hmmittegarten 🍃

1,784 | 856 days ago | 2

|anzeige „sit down for a while. breathe in, breathe out. explore some fashion, art, meet a friend, enjoy your coffee and these vibes of #hmmittegarten „ @hmmittegarten - a place to be. ☘️

8,601 | 857 days ago | 45

„Go find yourself, so you can find me.“ - your soulmate

2,261 | 857 days ago | 11

what gives you hope?

2,126 | 858 days ago | 8

|anzeige| „We can’t change nature but nature is change.“ #justbegoddess in my personal @lemanja_goddess_dress wishes kimono 🌠

4,158 | 859 days ago | 14

g r a t e f u l

1,743 | 861 days ago | 8

|anzeige #hmmittegarten 🍃

2,094 | 861 days ago | 8

h o n e s t y

3,565 | 862 days ago | 50

This baby turned 23 today 🤯 thank you mama for the nine months you carried me trough 🤍 Friends of the sun, thank you so much for all your sweet words today. Thank you for the daily energetic and inspirational conversations, really. Did you ever think about how crazy it is that we were once that little running around with curious eyes, inexperienced.. pure like white canvas?

3,929 | 862 days ago | 27

|anzeige| „A strong non-verbal communication and expression of the soul, whether unconscious or conscious.” Creation for #hmmittegarten #hmstudio #HMxMe - inspired by @hm 🌻

2,513 | 862 days ago | 9

Meditation and therapy with my love @lil.jeti

543 | 863 days ago | 7

|anzeige content and dialog - creation for the new launch of #valentinovoceviva fragrance where the strong key message is all about the courage to speak up our voices. Thank you @valentino.beauty for inspiring me 💭 __ Calling voice: „What you've learnt in the last year is that even a single word can change someones life, right? You are not too small to make a change - nobody is and you know that. What are you suddenly afraid of?“ Feeling voice: I just really dont know, calling voice. In the beginning of my journey I could always define my truth in words and share it without any doubts. Then something happened on the path between all the loud screaming circumstances in the world. Its like becoming aware of everything, has shut down the courage to share my opinion.. in the fear of saying something wrong? not being empathic enough, in the worst case; to make someone feel bad.. I know, this is just so awful from me.. I..“ Calling voice: „.. pssst.. its alright. Its really alright. Dont even feel bad for feeling those things.. just listen carefully. It means you care and this is beautiful. You want to make people feel heard and seen, right? Don't you think you could encourage someone in just sharing exactly these words? Words of uncertainty? Isn't it enough to let someone know that they are not alone?“ Feeling voice: ... Speaking voice: „It is enough. This is what I feel. What I am in these times and this is okay. We often underestimate our personal strength to make a change. This strength exist in every single one of us. To encourage. To inspire. To share important informations. Sharingyour emotions can make a huge change - so much more than we can imagine. When someone says „thank you, I needed to hear this“, this is where you inspired even if you weren't aware of it. 🌌

4,651 | 863 days ago | 24

TRUST THE STARS

2,280 | 863 days ago | 12

„someday you will meet the happiest version of yourself and it will be worth it.“ 🌌

4,403 | 863 days ago | 28

„don’t ever compare your living, breathing, beautifully imperfect real-life human self to someone else’s controlled online content.“ 🎨

2,784 | 864 days ago | 13

„The more we practice letting the space between our thoughts grow, the more we come to appreciate the beauty and power of silence.“ 🌝

5,070 | 864 days ago | 17

„you are needed and your presence is essential. you are needed - your passion, your heart, your mind, your creativity, your compassion, and your empathy.“ 💭

4,820 | 864 days ago | 67

|anzeige Images for @maisonvalentino #AtelierBag Valentino Garavani 03 Rose Edition ☀️ #ValentinoUniqueForm shot in berlin

3,598 | 864 days ago | 18

|anzeige after a phone shoot for @maisonvalentino w/ @germanlarkin 🤸🏽‍♂️ big love to you @lindynagel for holding the phone hahah

947 | 869 days ago | 5

|anzeige „breathe. meditate. write down your desires. visualise. sweat. bathe. let life move in your direction. stop rushing. stop chasing. take your time. you are coming home. to yourself.“ note to me and also hopefully for you. 💭 #createdwithadidas #GRANDCOURT @adidas_de 👟

872 | 871 days ago | 14

|anzeige| What is your personal connection to music? - creation for @marshallheadphones #Emberton 💭#Sponsored #MarshallHeadphones

2,717 | 872 days ago | 8

„how was your day? < how is your heart?

10,642 | 872 days ago | 60

caption this

2,482 | 874 days ago | 10

|anzeige| for @aldo_shoes #StepIntoLove #AldoCrew 🤍

4,780 | 874 days ago | 14

|anzeige personally my #StepIntoLove is a courageous direction to a journey that is also connected with uncertainties, risks, confrontation but whatever comes after.. a decision to be proud of. The decision of love, especially the love for yourself isn’t and will never be a wrong way to choose. @aldo_shoes thank you for having me in the #ALDOCREW #zalandostyle ✨🌠

1,424 | 874 days ago | 1

hey child

1,159 | 874 days ago | 5

|anzeige| daily energetic essentials 💫

5,851 | 880 days ago | 28

2,096 | 881 days ago | 16

5,970 | 882 days ago | 18

|anzeige I've learnt that to me „expressing my true self“ means to just express my being, whatever and however it is right now.. what does your „true self“ means to you? for me it is the eternal incompleteness of myself and this is what makes every chapter complete 🌌 some thoughts of the #ALDOCREW #StepIntoLove campagne by @aldo_shoes #zalandostyle ✨capture by my heart @richykoll

5,053 | 882 days ago | 30

|anzeige 🌌

2,435 | 882 days ago | 19

Weekend mood

4,893 | 886 days ago | 16

sad birds still sing

4,607 | 888 days ago | 32

7,202 | 889 days ago | 52

🌌

2,467 | 890 days ago | 9

„the fastest way to kill something special is to compare it to something else.“

2,309 | 890 days ago | 4

🤍

2,306 | 890 days ago | 5

„the best things in life aren’t things.“

1,464 | 890 days ago | 2

ʍǝıʌ ɟo ʇuıod ɹǝɥʇouɐ ɯoɹɟ

4,556 | 891 days ago | 43

„imagination - the muscle of the soul.“ 🌳🎑

4,024 | 892 days ago | 38

|anzeige| The shaded designs of the sun on my skin is an artwork and nutrition of the soul in my opinion .. what does the sun means to you and how do you bring sun into your life? I would love to see and share some sun-shadow perspectives of yours, let’s share some creativities 🌞 thank you @jilsanderparfums for this warm energy you bringing in #jilsanderparfum #jilsandersun #suninabottle #sunbelievers art by my love @richykoll 🤍

2,683 | 892 days ago | 11

would you consider yourself a romantic?

6,698 | 892 days ago | 17

mornings 👀

3,663 | 893 days ago | 25

„IT'S YOUR STORY FEEL FREE TO HIT 'EM WITH A PLOT TWIST AT ANY MOMENT.“

1,801 | 893 days ago | 8

|anzeige|unbezahlt „like a lotus flower we too have the ability to rise from the mud, bloom out of darkness and radiate into the world.“ - looking forward to youoouu @lemanja_goddess_dress 🌠💫

2,910 | 893 days ago | 6

„the earth is what we all have in common.“ 🌎🌳

4,969 | 893 days ago | 18

reminder of things I can control: • how i react to people and situations • what I eat • how I treat my body • how I treat myself • who I spend my time with • what I do in my spare time • how clean my home is • when I sleep • my thoughts 🤍

4,710 | 894 days ago | 28

„let’s make beautiful things. even if nobody cares even if nobody sees.“

5,027 | 894 days ago | 29

„progress is dancing to the same song you used to cry to.“ 🏞

5,118 | 898 days ago | 28

„talk to yourself like someone you love“. - @richykoll

772 | 898 days ago | 4

the world needs you

1,771 | 899 days ago | 22

so In the occasion of the @adidas_de x @aboutyoude #ShareHerPower I just introduced three inspiring women of many in my stories - who inspires and empowers you the most guys? 🌌

2,346 | 899 days ago | 5

„If the ocean can calm itself, so can you.“

6,900 | 899 days ago | 53

my to do list for today; • count my blessing • practice kindness • let go of what I can’t control • listen to my heart • be productive yet calm • just breathe

2,408 | 899 days ago | 5

🌠

2,700 | 900 days ago | 49

„We rise by lifting others.“ 🤍 in the @adidas_de x @aboutyoude #ShareHerPower campaign it is all about female empowerment - feeling SO honored to be a part of this powerful project together with these bold women!

2,365 | 900 days ago | 19

1,719 | 903 days ago | 3

b r e a t h e „This ancient Sanskrit symbol is a beautiful reminder to do what comes naturally. It’s the first thing we do when we come in to this world, and the last thing we do when we leave it. 💫

5,713 | 903 days ago | 29

The happiest birthday to my twin flame, my best friend, my dance partner, my love, my home. Thank you, universe 🌌

1,625 | 903 days ago | 6

„WE are the souls.“ 🌠

2,070 | 903 days ago | 6

„how cool is this that the same god who created sunsets and oceans and galaxies thought the world needed you.“ 🧚🏾‍♂️

3,283 | 904 days ago | 11

„I am not really sure and it’s probably fine.“

1,685 | 904 days ago | 4

thank you.thank you.thank you 🌞

13,026 | 905 days ago | 102

„My curves are too wide.“ „I wish I had bigger breasts.“ „These stretch marks..“ „Everyone’s staring at me.. I am too tall.“ „No one pays attention, I am too small.“ „If my arms would look skinnier..“ „They are calling me giraffe..“ Is it really our bodies that needs to change or those stupid ideals of beauty?

1,430 | 905 days ago | 4

🤤

9,241 | 905 days ago | 30

happy happy thai mothersday 🌌

1,019 | 905 days ago | 11

„To be present with all five senses sounds like a matter of course but it is nothing more than an artwork of being and to let the moment ..“

7,015 | 906 days ago | 50

„There was a time where I wasn't aware of my strength haha damn, I was naive.“

4,204 | 906 days ago | 17

Todays affirmation: I am grounded I live in abundance I allow myself to be happy no matter what 🌠✨🌌🌟

2,550 | 906 days ago | 9

|anzeige 🤍☁️🤍☁️🤍☁️

2,028 | 906 days ago | 11

|anzeige .. sending light and love 🌌

2,367 | 906 days ago | 17

„the point of healing is not to return to a place where everything is perfect. instead, it is to begin to develop the ability to respond to what’s imperfect.“ ☁️

5,097 | 906 days ago | 15

endlessly

2,442 | 907 days ago | 8

„the world is full of beautiful places. let your heart be one of them.“

7,643 | 907 days ago | 47

„Envision the power of water washing away your negative thoughts. Feel sadness, regret, anger washing right off of you. Let it all down the drain, you'll start to feel lighter and much more clear.“

1,455 | 907 days ago | 10

3,015 | 911 days ago | 11

it’s the little things

2,690 | 912 days ago | 14

|anzeige You know that you've grown when a familiar path suddenly turns into an exciting adventure with every time 🕊 perspectives through the new @levis_germany eyewear collection 🌌 #LiveInLevis

2,018 | 912 days ago | 5

nutritions of the soul

3,945 | 912 days ago | 7

someday I'll still be afraid but would face it without fear

2,030 | 912 days ago | 2

🕊

4,031 | 913 days ago | 12

strength in fragility

912 | 913 days ago | 3

i needed to hear this and I feel like everyone could need it - thank you @lindseyeryn 🌌

9,762 | 913 days ago | 53

In the eternal search for balance and authenticity

4,467 | 915 days ago | 16

can’t wait to meet her

3,726 | 915 days ago | 22

|ANZEIGE| „that moment when jewellery becomes part of the story..“ 💫🌠🌙- @thomassabo_charmclub about the launch of #CharmClubByTS #thomassabo moments captured by @kevinelezaj

3,345 | 916 days ago | 21

{28th july 2020 15:02} „We were at my last shooting scene where I was allowed to jump on the trash cans like a teenager haha and suddenly there was a collage hiding between the garbage. It seemed like someone just threw his visionboard away. I couldn’t ignore this impulse that I wanted to keep this board and take it home. This board was filled with emotions with the need of connection,community, compassion, selfconfidence, heart-head communication, strength, freedom.. hope. Whoever gave this up and whyever; Your visions aren’t buried. Whenever you are ready to believe again, the universe will bring your board back to you, I believe in it. Til then, I am thankful to get inspired by your art of hoping since I was constantly afraid of building my own visionboard at home. Just thank you.“ 🌌

6,316 | 924 days ago | 34

|anzeige @jilsanderparfums asked me who brings sunshine in my life sooooo guess what kind of a human being I nominated thihi @richykoll literally the sunshine in person 🌞 #jilsanderparfums #suninabottle #jilsandersun #Sunbelievers

5,242 | 926 days ago | 13

be the moon and inspire people even when you're far from from full

8,055 | 927 days ago | 47

be so completely yourself that everyone else feels safe to be themselves too 🌻 @lil.jeti made me laugh

1,270 | 928 days ago | 7

?

6,626 | 928 days ago | 21

it might be the fear of the fear

1,114 | 929 days ago | 9

|anzeige|bezahlt and peeps, a little gift is waiting for you in my story from my beloved @cerave_de team 🌠 happy maintaining! #Gesundheithautnah #trockenehaut #cerave_de

2,815 | 929 days ago | 12

please

1,810 | 929 days ago | 11

feel deeply and without remorse

16,714 | 929 days ago | 71

„There are still so many kisses and laughs and nights and days and risks worth taking and roadtrips and books to read and poetry to write and pictures to take. You have to believe this. Please.“ 🌠

4,752 | 930 days ago | 16

me: „wait I am definitely not dramatic now duh“ also me:

2,469 | 930 days ago | 36

„Finally I understand that your individual way of living and seeing things could be an artwork an artwork full of inspiration and fascination. In the way you look at the people you love the way you use your voice and speak up in the way you talk about the little things you are interested in even the way you are being sad about hurtful experiences and the way you are crying about someone you're too precious for. Your ways of laughing, cooking, dancing and just laying down on the floor are thousands works of art. The art of being. You are a living masterpiece. Every day in every emotional state, especially in every emotional state. Just accept the art of acceptance.“ sincerely, me 🌌 moments captured by my love @richykoll

2,977 | 930 days ago | 4

1,347 | 930 days ago | 2

4,624 | 937 days ago | 16

|anzeige|unbezahlt „The most creative act you will ever undertake is the act of creating yourself.“ - glowing in @lemanja_goddess_dress when I met inspiring souls .. the best is yet to come 🎇

9,490 | 937 days ago | 21

|anzeige Your heart - soft and heavy with love. Your love - wild and warm like summer.“ #LiveinLevis - jumping in @levis_germany summer collection 🤸🏽‍♂️captured by @kevinelezaj 🤍

4,931 | 937 days ago | 10

SKY ABOVE EARTH BELOW PEACE WITHIN 🧘🏽‍♂️

5,010 | 937 days ago | 9

oh well

5,197 | 937 days ago | 46

„If you were an animal what would you be?“

2,927 | 937 days ago | 4

4,181 | 938 days ago | 21

me thinking about household

3,907 | 938 days ago | 7

fear could be the power

4,235 | 939 days ago | 9

„One day you will tell your story of how you overcame what you went through and it will be someone else’s survival guide.“ 🕊 Images by my love @richykoll 🤍

4,751 | 939 days ago | 18

the daily progress of strength

6,993 | 940 days ago | 41

|anzeige|unbezahlt|#UseYourSuperPower is a simple but deep philosophy I've personally dealt with like I really used to hate my sensitive being and I’ve always beat myself up for just having a looooot of feelings all the time TIL I fell in love with the idea of title myself as just an emphatic person which is a gift I should appreciate - to use this gift, work on myself everyday single day to build my strength to contribute my bit in the world.. this is MY superpower and eeeevery single one out there has their individual superpower, I mean this is our purpose - we just have to believe in it, right? 🌍 what is your superpower?

1,048 | 940 days ago | 23

Friends let me show you a project full of love, passion, hope and courage 🏳️‍🌈 my communication team @studioo.agency finally published their latest charity project!! A team who were always keen to provide me space to grow, understand my process, communicate my visions 🤍 „UseYourSuperPower“ is the philosophy behind the fair produced merch collection in cooperation with @emeraldberlin as part of the „Voguing Ball of Superheroes“, which takes place on July 24th in berlin and will be streamed live on @voguing.de 💃🏽 the best Part; 100% of the slurps will be donated to @lambda.bb !! I just can’t really describe how honored I feel to could be a part of this affair of the heart and support the ballroom community 🥺 aaaand also big big thanks to the everyone!! 📹 by @thisisvinsley 📸 by @birkalisch w/ assistent florian nitsch Styling by @fabiopace_ hair and make up by @anna.luft.makeup , @frauellabeauty , @jiji_mad AND THE TALENTS ANDRA, ANUTHIDA, CELINE, DAVID, FABIO, FRANKA, LEO, MANDHLA, MARISSA, OLIVER, RIA, STRIFY 🌟

2,391 | 940 days ago | 14

on point

16,415 | 940 days ago | 99

recreation of identity

7,216 | 946 days ago | 41

|anzeige „May your life be filled with magic in the smallest things.” #LiveInLevis 🌸 wearing the new fit for the summer; „pleated ballon fit“ @levis_germany Images by my heart @richykoll

12,136 | 950 days ago | 144

"Two years sounds like nothing compared to what we've already been through so far. The growth beside this human being could be compared with being on adventure and a permanent sense of home.“ 🌳

7,435 | 951 days ago | 24

|anzeige| coffee, music, sunshine.. all I need on a lovely summer morning 🌞 wearing the new @levis_germany 501® mid thigh shorts #LiveInLevis

4,582 | 951 days ago | 23

„full of curiosity full of excitement full of uncertainty full of laughter full of fascination full of abundance full of pain full of hope full of love.“ - got inspired by @immiscollagen who got inspired by @seanboyys „full of inspiration.“ 🌻

5,109 | 954 days ago | 35

|anzeige| created images for @batiste_de which one is your favorite? more shots in my story and also a survey about dry shampoo if you’d love to check those questions up! 🌸 | shots by @tianavesna when I still had hair hahah 🤍

2,710 | 954 days ago | 9

„but I know every rock and tree and creature has a life has a spirit has a name.“ 🤍

1,718 | 954 days ago | 2

„it could be so easy, but easy might be too complicated or at worst just boring.“

12,848 | 957 days ago | 42

The art of falling in love. Over and over again

1,795 | 958 days ago | 10

|anzeige| caught the first sun beams of this summer with @jilsanderparfums due to the new launch of #jilsandersun Eau de Parfum on the longest day of the year - love those sunny ideas #jilsanderparfums 🌞 #suninabottle

5,142 | 958 days ago | 27

🌪

4,382 | 960 days ago | 18

6,367 | 960 days ago | 31

lost is a lovely place to find yourself

5,832 | 961 days ago | 35

may your choices reflect your hopes, not your fears

4,295 | 961 days ago | 4

home and adventure at once

8,882 | 961 days ago | 42

ecstatic flashlight selfies in front of dirty mirrors, the other day my 14 years old me said hi

3,362 | 961 days ago | 11

„I owe the life the light in my eyes. When do you shine?“ 💭

8,031 | 962 days ago | 50

so much to say and yet still speechless

5,014 | 962 days ago | 12

4,514 | 971 days ago | 19

2,493 | 971 days ago | 11

Alexanderplatz Berlin, 6th of June 2020, tons of energetic and passionate voices fighting for change. A change that definitely needs to happen. It is our responsibility to use our privilege to educate ourselves around racism, anti-racism, privilege, bigotry, hate. Taking action wether it’s by having uncomfortable conversations, to talk with our family and friends, signing petitions, making donates, reading books, listen to podcasts, protest in love. To speak for those who can’t. To take part of the first step towards change. Do whatever you can, just don't.stay.silent. Taking part and being vocal about the current issues is not a „political statement“, choosing to stay neutral is. ALL our voices are needed to end injustice. #blacklivesmatter

10,741 | 981 days ago | 153

hey pain, tell me what you need to say. we can handle this

14,103 | 982 days ago | 148

🥚

15,639 | 987 days ago | 148

long story short

5,208 | 987 days ago | 25

𝚒𝚖𝚙𝚎𝚕𝚕𝚎𝚛𝚎

6,034 | 988 days ago | 11

„love is the most important strength.“ happy fathersday 🤍

6,290 | 988 days ago | 59

daydreamin

6,879 | 995 days ago | 38

🌳

3,968 | 996 days ago | 18

|anzeige| @aldo_shoes asked me about my secret recipe of staying sane during challenging times like these and as the first thing I thought about was that I start the day with a little dance session, no matter how it looks like!! Just move through your body and feel every cell in your body 💃💃 #AldoCrew #zalandostyle | represented images by @tianavesna 🤍

2,125 | 996 days ago | 8

who are you when you are listening and dancing to your favorite beats? being all alone and feeling unobserved 🤸🏽‍♂️

2,237 | 996 days ago | 9

create yourself

14,260 | 996 days ago | 56

twin flames

2,706 | 997 days ago | 26

„be pretty“ they said

6,448 | 997 days ago | 38

when life gives you..

8,908 | 997 days ago | 69

💭

6,166 | 997 days ago | 21

morning 🤍

2,921 | 998 days ago | 10

I don’t know how you feel but I def need more of those very simple but powerful thought-provoking impulses.. so pls tag the owner of this image if you know

8,427 | 998 days ago | 34

tried to describe the world in only three words and suddenly the weekend is over

2,981 | 1001 days ago | 8

Imagine a world without any judgements but full of acknowledgment, listen, observe, perceive, knowing the difference between facts and irrational thinking. Imagine wearing explorer glasses everyday like experience this world for the first time in your life 🌍

10,412 | 1002 days ago | 36

„however big, however small but let me be part of it all. share your dreams with me.“ 💭 🤍

2,182 | 1002 days ago | 15

„thank you, universe. for offering the option to choose - every single day. to choose what kind of human I want to be and become. to choose how I could treat myself and others. to choose if I could react or observe to consciously take action. to choose to acknowledge the worth in me and the world.. the worth in you.“ - anuthida

3,421 | 1002 days ago | 14

|anzeige| „the reality of us as individuals could be infinite.“ 🎇 | brands are tagged | picture by my love @richykoll 🤍

5,558 | 1002 days ago | 35

|anzeige| „consciously keeping the right distance to the outer world when it’s time to hear precious wisdom of the inner world, of the inner self.“- to all my like-minded friends | shot by @tianavesna 📸

2,546 | 1002 days ago | 18

„to the world I close my to eyes to see.“ 💫

1,913 | 1003 days ago | 4

kind of normality

3,836 | 1006 days ago | 12

breathe in, breathe out

6,663 | 1006 days ago | 19

decisions decisions

5,512 | 1008 days ago | 27

people will call you crazy anyways for going after what your heart desires, soooo guess what’s the only thing to do

5,005 | 1008 days ago | 19

unconditional love

12,384 | 1009 days ago | 103

caption this

2,986 | 1009 days ago | 20

🌚

6,151 | 1014 days ago | 43

My heart breaks often when I read some messages and comments under my posting and stories .. It isn’t my intention to make anybody out there feel like the need of wanting to be exactly like me wether it is about the mindset, beauty, skills, whatever.. I've experienced the same my whole life and this is the worst. You will always hold on to some measure or ideal of being „good and complete“ which is absolutely impossible. NO, not because you wouldn’t be able to be good enough. It is just because you.are.not.this human. This.human.is.not.you. My daily intention of ALL my postings is to could be an inspiration for YOU. In hope you could think about about the matters of my heart and find some parallels and new perspectives to your own life situations. YOU ALL have individual histories of your bodies, minds, experiences of pain, perspectives and realities. This is definitely a precious gift nobody should ignore .. just to try to be someone else 🌳

1,784 | 1014 days ago | 3

the smell of delicious afternoon snacks, interesting lights and shadows full of atmospheres, heartwarming music.. everything the heart desires 🦋

5,312 | 1014 days ago | 54

hi :) sooooo after thousands of research from experts like sleep psychologist or successful people I've built a little evening/morning routine I want to make a habit of for a better sleep and start in the day 🤸🏽‍♂️ the question is, are some night owls even interested in trying to become more a morning person? hahah

5,637 | 1015 days ago | 67

💐

6,359 | 1015 days ago | 30

🌞🪐🌝🌟🌍

3,071 | 1015 days ago | 18

always feeling your mood leonardo

12,135 | 1016 days ago | 88

the most beautiful part is, I wasn’t even looking when I found you

4,465 | 1016 days ago | 35

finally explored one of my inner mythological creatures

6,030 | 1016 days ago | 37

throwback to my first private vacation and one of the most beautiful trips I ever had 🌞 miss my hometown buds

3,895 | 1016 days ago | 26

as the artist of your life, do you choose the bright or dark colors? or did you already give your paintbrushes to someone else?

8,055 | 1017 days ago | 25

„the thing you are most afraid to write. write that.“ #journaling

4,115 | 1019 days ago | 43

„.. thank you that you always keep going no matter how sad we were. thank you for paying attention now and giving me the love I needed once. just please do us one more favor and stop putting so much pressure on yourself. you forgave me so it’s okay .. you can allow yourself to love you and your beloved ones, to love us. so please live, love, laugh, cry .. whatever you feel like but just make sure it really happens from the bottom of your heart. just be. for us. for everyone we love. i love you.“ 📝

9,341 | 1019 days ago | 82

„.. a student of the universe.“ 🎆

2,684 | 1019 days ago | 7

„stop waiting for summer, for someone to fall in love with you, for life. happiness is achieved when you stop waiting for it and make the most of the moment you are in NOW.“ 💐

8,298 | 1020 days ago | 69

the process of becoming patient be like

7,318 | 1020 days ago | 22

questions above questions and the only reliable access to the answers is just inside of us

9,557 | 1022 days ago | 50

🤪

2,846 | 1023 days ago | 15

6:33 thoughts

11,426 | 1025 days ago | 85

Pictures @richykoll posted yesterday I almost forgot and I wish I could post all 79 hahah but here my 10 favorites of the first images of our first year together 💫

5,174 | 1027 days ago | 22

|anzeige| Feeling honored to be able to create content for @bally again 🌟 Staying at home, wearing Bally #BallyCallie collection and lesson 18th I’ve learned this month in quarantine; dressing up, wearing lingeries and even walking a few catwalks with beautiful shoes can boost your self-esteem and especially giving you a tiny bit of normality.. 🤸🏽‍♂️ do you have any rituals to give you pleasures of normality? #GraphicByNature #BallyCollective | 📸 by my love @richykoll

3,547 | 1027 days ago | 21

„I AM..“; two of the most powerful words.. for what you put after them shapes your reality 🌅 choose wisely peeps

10,479 | 1028 days ago | 66

|anzeige| representation for @mcmworldwide 🤸🏾‍♀️🧘🏾‍♀️pics by the cam itself

1,812 | 1029 days ago | 16

to the ones with their head in the clouds

5,267 | 1029 days ago | 45

|anzeige| „don't hide your individuality and use your voice to speak in love.“ 🤍

4,848 | 1029 days ago | 40

🧘🏾‍♀️ 🌅

5,472 | 1030 days ago | 29

|anzeige| Glad to represent the new sustainable collection of @levis_germany x wellthread which is completely recyclable and saving more than 96% of water through the „water<less“ techniques... detailed information about the production in my stories! 🤸🏽‍♂️ We know that a looot is going on lately in the world it's like we’re in a constant change and I still think the most important point is to acknowledge this phase as a life lesson to grow, to find the best version of us and keep living as conscious as possible with our choices - for ourselves and the planet we live in 🌱#LiveinLevis | 📸 by my love @richykoll

18,099 | 1030 days ago | 105

to the good old times when we weren't making farting contests at midnight while wearing the same outfit for the 4th day

3,612 | 1031 days ago | 86

@richykoll 🤍

2,684 | 1032 days ago | 28

|anzeige| first of all I want to mention my appreciation to @hugo_official for producing and donating face masks 🤍 In the attempt to holding a community together, spreading optimism and inspiration they asked us to share our personal #HUGOHomeZone .. how we keep ourselves busy in isolation and how we’re trying to stay as positive as possible so I filmed and portrayed some of our daily situations atm hehe feel free to let me know how you like the video so I can learn xx I guess the most important fact is to just do something that feels good to you and not rushing yourself with a specific ideal of productivity in compare with other people. Personally I just want to use the time to do something I never gave that much time and patience like trying some moves in front of a mirror for one or two hours. Besides journaling, cooking, my daily yoga routine etc. my biggest pleasure is just to spend the time with my love even though we often get on each others nerves hahah are you having like a routine or a favorite hobby you’re dedicate in theses times? 🤸🏽‍♂️

10,362 | 1032 days ago | 49

everyone: „girl, get a pinterest account to find some inspos for shoots!!“ ME 10 minutes later:

10,576 | 1032 days ago | 110

Do you think I look beautiful on this picture? Yes? Well, me too .. but the 20 years old anuthida probably didn't. She seeked for perfection and even this result wasn’t enough LOL #fuckthoseideals

3,449 | 1033 days ago | 17

the art of being honest with oneself

7,369 | 1033 days ago | 37

„keep creating space for your own strength, trust, hope, clarity.. love.“ 🌷

13,278 | 1033 days ago | 25

here are some summer vibes since we would have been in los angeles now to enjoy my last vacation before a new chapter would started in my life 🌞 then suddenly everything changed.. got weird and even the new chapter is kinda currently on hold and uncertain but all I know in this moment is that I am healthy, I have a home, I am loved,I have purpose and this is what I appreciate and also wish for everyone

4,124 | 1034 days ago | 11

swipe for a home edition collage 🏡

5,870 | 1034 days ago | 45

I keep asking myself „how can I still be hopeful in moments of doubt and insecurity?“. To keep setting the intention to find new inspiration during challenging periods 🤍💭🤍

10,877 | 1036 days ago | 49

|anzeige|unbezahlt| a tiny paint brush for my lil nipples and proud of it 🍇#tb to the shoot with @vivi_koenig and many other beautiful souls for @thefemalecompany - I couldn’tbe more honored to be a part of your strong company who aren't only aware of producing organic hygiene products but also supporting women in India .. they also encourage boobs-diversity no matter big or small ones, with or without stretchmarks.. and we could take a part of the expression of this diversity so thaaaank you!! and also many thanks for @lindaambrosius for shooting our boobies hähä

8,343 | 1038 days ago | 59

|anzeige|unbezahlt| one of my followers said this morning that life is too short to hate yourself and this is the first precious true fact I acknowledged today 💭 #mykindofsandro

943 | 1039 days ago | 15

One of my beloved ones just send me this video last night she got from somewhere.. it touched me so much, i cried and now have to share it, because I haven’t found the video anywhere else on the internet and especially not with an english translator so I tried my best. If anyone has a better correction, please feel free to send it to me xx and also feel free to write me your thoughts about this perspective of our situation, looking forward to this.Sending energy and love 💫 Happy watching and reading: „The author is such a beautiful personality, she wanted to remain anonymous so as not to celebrate herself. I have been thinking a lot in the last days and I have tried to give everything a sense, because the absurd situation in which we are forced to live must have a damned sense. I imagined how it would be if the virus could talk and I thought if it could talk through a letter what it would say. These are the words I could put on paper. Ciao, I'm Covid 19. Many know me by the simple name of coronavirus. Yes, it's me. Excuse me for not announcing myself enough in advance, for when, in what form and how strong I would present myself to you. Why am I here? Let's just say I got tired of watching you guys regress instead of evolve. I was tired of watching you ruin everything with your hands. I was tired of watching how you treat the planet. I got tired of watching how you treat each other. I was tired of your abuses and violence, your wars, your personal conflicts and your prejudices. I was tired of your social envy, your greed, your hypocrisy and your selfishness. I was tired of you taking so little time for yourself and your family. I was tired that you don’t paying enough attention to your children, I was tired of your superficiality. I was tired of the importance you often gave to the superficial instead of the essential things. I was tired of the obsessive and tedious search for the most beautiful dress, the latest smartphone model, the most beautiful car, just to lo

12,374 | 1039 days ago | 48

Just wanted to do an appreciation post for those artists.. the fact that there are some people spending their time and creativity in drawing me/us makes me speechless. just wow, I adore you so much.. unfortunately I could only post 10 but I am also so grateful for every work, really 💫

2,377 | 1039 days ago | 2

„Are you searching for a kind of love from other people that only exists in yourself?“

3,859 | 1040 days ago | 22

|anzeige| Creation of images for @batiste_de 🤍 it is a feeling of fulfillment and brightness to could continue supporting bold statements like one of my love brands Batiste is having, especially when it comes to the biggest matter of my heart like „empowerment“. To empower myself and my environment to dare the painful but inspiring journey of „self-creation“; the ability to learn and the capacity to grow and change 🌿 The biggest core of this process in my personal experience is to be patient and to believe in the growth of my power. I’ve planted to be strong and resilient in keep daring to be vulnerable in speaking out my mind, to be flexible and open in trials of life, to reflect and understand myself and my environment. THIS is the art of empowerment I love to dare day by day.. What is yours? #meinbatiste #batiste | 📸 by my heart @richykoll

4,081 | 1040 days ago | 30

the mood before shoot 🤓 due to the current crisis; what are you really thinking about influencer cooperations with brands? do you think it depends on HOW the creator creates the content or do you think should we all stop doing the work at all? those are questions I dealed with last week since a partnership with a brand has been confirmed to be continue, which is of course lucratively aaawesome for me! my opinion is to empower EVERYONE to do their best in life in order to realize our dreams and passions or even already live it to the fullest. everyone is doing their thing and this is a fact we could all appreciate in just supporting each other 🤸🏽‍♂️ only my perspective of course.. this topic occupied me that much, I thought and thought and ended up digging my insta archives at 4am analyzing my personal story of how I came to this opportunity in the first place and especially, how I did the first cooperations and what I was thinking about then.. LOL spended some hours looking at my 18 years old me how she tried to be everyone and someone else, how she did everything what was asked of her without even questioning if she was allowed to assert her values - because she didn’t have some. Those came up when I started to do all the management of communications by myself. I had to learn to set my opinion and statements, to figure out the affairs of my heart and what I want to stand behind.It needed some risky and courageous experiences to get the opportunities I have today but it was definitely worth it.. it is ALWAYS worth it to do whatever YOU want. I am finally read to appreciate myself for this 🥀 thx for reading and sorry for the spam! let me know if you want to see some old pictures of the younger anuthida and the real story behind every cooperation LOL

12,769 | 1040 days ago | 90

words can't describe how grateful I am for this human being. the current situation made me realize how I tended to take his presence for granted in our common daily life and it is not at all. my highly sensitive being definitely needs someone who can rationally acknowledge the facts of the situation and not feeding the wolves of fear and grief but with serenity and gratitude. these sensations are ones to which we should keep pay attention - for ourselves. @richykoll 🤍

4,795 | 1041 days ago | 28

would you?

6,634 | 1041 days ago | 72

|anzeige| „be your own kind of beautiful“ 🎆

8,862 | 1041 days ago | 59

flowers to y'all 💐 + some summer vibes. don't let any dark circumstances dim your inner light - you got this! | Images by @kevinelezaj 🤍

6,038 | 1042 days ago | 14

So sicher bin ich mir nicht aber ich denke es ist Wochenende

14,363 | 1043 days ago | 150

|anzeige|unbezahlt| „she was his lighthouse and he was lost in her ocean.“ | brands are tagged | photography by the cam itself 🤍

3,676 | 1043 days ago | 4

|anzeige|unbezahlt| three pieces of the ones who are still online on @depop guuuuuys 🥀 as I said in my story, I am just SO thankful!! You payed more than you should and I could cry about this sense of humanity.. just counted the purchase from yesterday til now and we already got a loooooot 😭everything goes to @caritas.de due to the current crisis to support the people who were already in need before the virus 🌟 since we purchased more money than I expected I thought about to dedicate the next round to an another organization to support as many as possible. I'd still thankful for every tip hehe

7,519 | 1045 days ago | 26

Me whenever I want to do selfies

10,588 | 1045 days ago | 62

„It's like being hit by lightening, but in a good way - cracking you open so more light gets in. Be willing to go against the grain of your usual routine to clear space for something new to emerge 💫 roll with the punches, change your routines, try things you thought you never would.“ me to me - me to you

7,808 | 1047 days ago | 47

I am that kind of person who is putting a different book on different spots at my home because of the fact that I would only read one single book always made me SO nervous lol I really don't know why hahah what kind of a book reader are you? 📚

5,285 | 1047 days ago | 6

„The universe offers so much, acknowledge this appreciation and dare to create something out of this magic with your truly heart and passion - In conscientiously with yourself and others.“ 💐

8,171 | 1048 days ago | 93

1 home 2 moods

4,893 | 1050 days ago | 69

|anzeige| „The only thing you have a real control over is your mind. Focus on this power.“ 🌪 Since I am still at the beginning of my yogi journey and I am not a teacher lol I always found it strange when you asked me about my routine .. I’ve just learned from different tools so here are some recommendations of my favorite workouts and tips to practice your own flow: @asanarebel , @yogapractice , @inflexibleyogis , @yogafornewbie - „come to your mat to feel; not to accomplish.“ 🧘🏾‍♀️ Be patient and don’t rush yourself, appreciate your body and become aware of your mind. Sending kisses

7,420 | 1051 days ago | 39

|anzeige| We went to @rezahairberlin yesterday and even though they're fulfilling EVERY safety measure ( thank you for this 🤍 ) we felt so bad that we weren’t conscious and didn’t stay at home in the first place. Apart from this of course we're staying at home and just going outside for the supermarket or getting some oxygen lol. Nevertheless, I am motivated to support the salon by doing pictures at home with our new hairstyles 🌟 and in general to support each other as much as possible. Like I said in my story, it's the time for SOLIDARITY, GRATITUDE, MIND/CAREFULNESS, RESPECT instead of EGOISM, ENVY AND SPITE. Take care my loves

24,213 | 1052 days ago | 415

My hairstyles in the last 4 years.. I was 18 in the first picture before I cut my hair „short“ ( 2nd picture ) and today all I can think about is to get to the shortest version as I can 😂 which hairstyle do you like the most and what do you think could I try in the future?

4,701 | 1052 days ago | 12

|anzeige| back to 2008 mirrorselfies with flashlights while staying at home ✌🏾😚

8,443 | 1053 days ago | 48

some people: „well I am definitely resistant against the virus soooo fuck social distancing.. oh, hey, a corona party..“ me:

5,749 | 1055 days ago | 20

„viruses are contagious so is panic fear hysteria calm enthusiasm kindness joy choose wisely.“ 🌚 we're all in this together

4,809 | 1057 days ago | 8

home

8,946 | 1057 days ago | 19

„No one could ever belonged to you when you were never belonged to yourself in the first place.“ 🥀

1,338 | 1057 days ago | 6

„This is THE time to acknowledge the opportunity to let go of things that are out of your control but only take care of yourself and your beloved ones. To be aware of your physical and psychical health. To learn to exceptionally dispense the own needs and pleasures once for the safety. To acknowledge solidarity as an essential part of life. To may consider what is really important to you. To appreciate the little things in life and the privilege of just existing and being, without any ratings. To choose positivity as a life decision. To..“ 🌍

4,488 | 1059 days ago | 9

@leonardo_the_boxer 🤍

3,501 | 1059 days ago | 15

„The breath of life is right inside of us.“ 🧚🏽‍♂️

5,727 | 1059 days ago | 38

|anzeige| tested our little homestudio yesterday 💜 | 📸 by my love @richykoll

4,838 | 1059 days ago | 4

the most beautiful morning routine: waking up with the sense of gratitude 💜

24,466 | 1060 days ago | 81

Over a year ago.. can't believe that we slept in our living room like for a half year and this matress was the only furniture in this room hahah

7,331 | 1061 days ago | 44

Just made a huge album with images I never posted and forgot lol but would you love to see more of these? 💛

5,424 | 1061 days ago | 21

„To the ones with their head in the clouds and their feet on the ground.“ 💭

6,691 | 1062 days ago | 117

„A woman's work. A woman's prerogative. A woman's time to embrace - She must put herself first. A woman's touch.. a sacred geometry.“ ✨ HAPPY INTERNATIONAL WOMENS DAY!! | inspirational choreography by @patriziabieri - looking forward to learn the whole expression!! 🤍

6,339 | 1064 days ago | 27

„You are more than your thoughts.“ 💭

2,128 | 1064 days ago | 14

morning :)

3,254 | 1065 days ago | 17

Did you ever asked yourself; „what is right and good about me that I haven’t recognized and acknowledged yet?“ 🌟

7,212 | 1065 days ago | 32

Isn't it amazing how people can feel like home

4,096 | 1070 days ago | 10

|anzeige| I wanted to present this vintage blazer and the first image turned out as my favorite way hahah this piece and a few others are now on my @depop profile, @anuthida my name ✌🏾 more informations in my stooory, kisses guys

4,818 | 1071 days ago | 13

It's time to choose yourself first

1,929 | 1071 days ago | 8

🕊

4,460 | 1072 days ago | 103

|anzeige| Throwback to when we just moved together in our appartement and #rackbuddy supported us incredibly to fitted our beloved dressing room - thousand kisses for this, guys!! ♥️
But now it’s YOUR turn to enjoy some of their artwork at your home -> follow @rackbuddy and tag your buddies in the comments to win 3 sets of „Wild Bill Elliot“!! GOOD LUCK FRIENDS 🤸🏽‍♂️ #myrackbuddy

3,212 | 1072 days ago | 8

☁️ 🤍☁️

4,991 | 1073 days ago | 25

„Be afraid and do it anyways..“ 💫 Images by @iga_drobisz

1,664 | 1073 days ago | 16

„what if we destroy every art of self-doubt, every art of thought that devalue our worth, every art of idea of not being good enough but .. create the courage to move on, create a new you that is desiring new things that will bring you a greater sense of abundance & happiness, create the trust in yourself and that everything is falling into places.“ 🌒

11,262 | 1074 days ago | 71

Hi 🤓

8,003 | 1076 days ago | 25

|anzeige| A marvelous sunday y'aaaaall 🤸🏽‍♂️

4,512 | 1078 days ago | 23

flowingfriday 🧘🏾‍♀️ „there is no room for anger when the mind is calm.“

4,104 | 1078 days ago | 10

Just wanted to leave an appreciation post here 🥀 to the roof over our heads, the privilege of meals and water, the experience of precious or worse humans.. to us

3,396 | 1079 days ago | 17

|anzeige| I was honored to enjoy the celebration of the launch of the #CKONE collection and the #CKEVERYONE perfume with @calvinklein and many other souls 🌙 What I love about this, is the importance of the message behind it: the infinite freedom of self expression.. and the first thing I thought about was one of my favorite yoga poses lol. Yoga became the first form of art for me to express myself. Everyday I just close my eyes and flow with the music while feeling the beat...this practice makes up a huge part of my self-healing process and it has taught me to open my heart to every form of self expression. But yet I am still exploring new parts of me day after day. In the way I breathe, I talk, I perceive, I feel my impulses, I experience. This topic about how to express yourself, to be free, seeing people as individuals and be an individual is just such a deep matter of my heart, I could talk about for hours. Thank you CK for giving me the opportunity to express myself again 🥀

5,479 | 1080 days ago | 34

I love the idea of being fascinated by the wonder of pure existence

3,269 | 1082 days ago | 7

|anzeige| 2 weeks ago I made a @depop account after sorting my wardrobe out and instead of putting some stuff online, I found those vintage boots first LOL. I promise actually I am not a shopaholic but vintage is justan unconditional love 🤍 from now on, you'll find me under my name „anuthida“. Also I would love to donate the proceeds so if you have any recommendations, feel free 🥀

9,674 | 1082 days ago | 51

sorry @richykoll

1,876 | 1082 days ago | 6

Where would we be today if we would have listened to what we wanted instead of what we should have done? Where would we be later if we would stop listening to what we should do and instead listen to what we want to do?

3,628 | 1085 days ago | 38

HAPPY V DAY 🥀 what do you think of this celebration?

3,780 | 1086 days ago | 22

Instead of digging deeper in emotions behind this, could we talk about the grammar? Sowohl in deutsch, as well as in english?

13,157 | 1087 days ago | 176

|anzeige| the 2nd image is my favorite, and yours? 🌠 | by my heart @richykoll

9,488 | 1087 days ago | 53

hold on tight to everything that gives you even a tiny pleasure of freedom 🕊

13,526 | 1087 days ago | 131

|anzeige| @rezahairberlin 💫

2,788 | 1088 days ago | 7

for someone who grew up with less, this is more than a privilege. my soul has arrived

6,288 | 1088 days ago | 21

|anzeige| .. and this won't be my shortest version 🙃 transformations @rezahairberlin | shot by my love @richykoll 🤍

8,025 | 1089 days ago | 18

#tbt cali 🌴 Our trip to LA from the 4th april - 5th may just got confirmed!! Gonna enjoy the last travel before I start a new chapter in my life full of obstacles and lessons which will all happens in berlin, so so excited about the future 🌟 BUT FIRST; if someone has some recommendations for us like food, beautiful views, parties, dance classes to visit etc. just holla at me! Of course also in the DMs if you feel more comfortable - I will share everything anyways before the trips 🤍 thank you and I hope you're enjoying your time atm

6,245 | 1090 days ago | 35

„But here was the food, wasn't it?“ #alltimemood

4,142 | 1091 days ago | 10

„a universal sign.“ 💫

3,633 | 1092 days ago | 3

this is the place to be 💭 thank you for transforming me to an artwork @nadineeee_8 🥀

3,224 | 1092 days ago | 18

how much do you trust in your reality? What is „your reality“?

5,029 | 1092 days ago | 18

hands up for the ones who are READY FOR WEEKEEEEEND🤸🏽‍♂️

3,040 | 1093 days ago | 9

whoops

3,585 | 1096 days ago | 9

|anzeige| holding the hands of the most annoying shithead in this universe and also the sweetest cutiepie who can only be loved. yeah, you, @richykoll -.-.-.. | moment captured by @jeremy.moeller 🤍

2,837 | 1097 days ago | 12

|anzeige| now off to @itsbalancehoney 🧘🏾‍♀️ gonna exhale some negative energy awayyy - how was your sunday, peeps? | whole look by @baumundpferdgarten before their marvelous fashionshow 🤍

2,894 | 1097 days ago | 8

„cherish the seed in you“ 🥀

3,770 | 1200 days ago | 6

|anzeige| peace home ✌🏾

6,835 | 1201 days ago | 16

|anzeige| #tb to mallorca where I enjoyed a few sunny days ☀️ currently thinking about warm trips for the next year.. from now on I’m definitely well prepared with the new products from @skinstories_de , especially the color protection sun stick to save the tattoos from fadeness ✨ #skinstories #BecauseTattooedSkinIsADifferentStory

7,424 | 1202 days ago | 26

„we fought, discussed, trust, understand, spoke out, grow - we love.“ 🌻

6,827 | 1202 days ago | 19

|anzeige| sunday 🤸🏾‍♀️ ready for a walk outside aaaand todays favorite accessory: the new @levis_germany L-bag 🖤 • designed in san francisco • handmade in Italy • made with natural italian/french tanned leather 💥 what's your sundays accessory? | 📸 by my love @richykoll

6,434 | 1204 days ago | 17

„a broken heart is an open heart.“ 🖤 | 📸 by my love @richykoll |anzeige|

3,317 | 1204 days ago | 11

c r y s t a l l o v e r 4ever ✨any crystalshops recommendations in B?

1,498 | 1204 days ago | 15

|anzeige| tadaaa, this is the result of the shoot with @jaegermeisterde x @usluairlines for @nylongermany 💋 and the red lipstick is OUT NOW in the jaegermeister online - shop! if you want to win a set with the lipstick + two 0,04l jaegermeister scharf bottles all you have to do is to follow @jaegermeisterde , tag 2 friends and repost this video in your story! make sure to tag everyone, including me 🤸🏽‍♂️ good luck! #soscharfgehtrot #usluairlines | 📹 : @janikvonwilmsdorff

11,320 | 1208 days ago | 63

„ note so self: it is okay to leave behind people and plans and versions of myself that no longer help me grow .. and doesn’t even exist anymore. I am not obligated to stay tied to anything that is holding me down. neither are you.“ 🌸

6,560 | 1211 days ago | 11

After my first day at home I just realize that I will already leave again tomorrow loooool

5,863 | 1212 days ago | 6

HOME 🏡 🖤

6,646 | 1213 days ago | 10

„ the art of reacting positive to negative things in life gets more complicated from a try to another - one day, it's the easiest thing of the world.“ - @anuthida 🤸🏽‍♂️#quoteoftheday

3,549 | 1213 days ago | 8

|anzeige|

3,063 | 1262 days ago | 6

[local time in germany: 16:37] just woke up 1 hour ago from the most craziest dream ever, not sure if I was still in america or thailand or in this universe at all hahahah hello #jetlag 👋🏾 time for coffee, to unpack my suitcase, doing home office and to get those baby naps in between 🖤 | 📸 by my love @richykoll |anzeige|

4,112 | 1263 days ago | 17

delayed and 13 hours flight, back pain, swollen feet, a sweaty run to the connecting flight to home through the whole airport ✔️ HOME WE'RE COMING

6,850 | 1264 days ago | 15

my solid rock ☄️

7,342 | 1264 days ago | 36

and bye san fran 👋🏾 haha it was a very short trip but I can tell you we experienced a looot in a whole day! It was a pleasure but I’m also so glad to head to the airport and go back to home 🖤

5,290 | 1265 days ago | 19

hey san fran 🖤 | 📸 by my love @richykoll |anzeige|

10,321 | 1268 days ago | 45

naked bibi at breakfast

9,561 | 1268 days ago | 20

the „just pretend you’re doing morning stretch so it may look aesthetic“ pose hahah | 📸 by my love @richykoll 🖤 |anzeige|

8,680 | 1268 days ago | 16

hey universe

11,216 | 1270 days ago | 38

currently waiting with the whole family crew for the plane to america 🇺🇸

4,822 | 1270 days ago | 8

„baby please do it quickly, I’m really scared“ hahah | btw I simply bought my army shirt from an army shop 🤗

21,092 | 1270 days ago | 59

#spreadlove , always ✨ even though I’m in my own homeland with a very very different mentality as in europe, where I grew up. visiting the land with my love means to get tons of confused and disparangingly reactions of the people on the street who aren’t used to see a couple ( especially a non married couple ) kissing each other. I don’t want to disrespect any culture, as a human being on earth, I just want to set the message, that love should be spread to the whole W O R L D. many would love the statement, many would hate it cause of disrespect or smth. what I learned is to don't give a damn about what people think about you. you can't please everyone, so please just put all your energy and love only to yourself and your beloved ones. it is more worth it 🖤

7,954 | 1271 days ago | 36

even though it was his first ride I was the one who was more scared about this tuk tuk situation hahahah

34,036 | 1271 days ago | 190

🇹🇭 HAPPY THAI MOTHERSDAY 🇹🇭 my mom and grandma wished to see me so much that my brother @dj_matoom organized everything to made this possible 🖤 we arrived here 3 days ago and had to keep this little surprise hidden so that’s why I was complety inactive the last days - thank you so much for your lovely messages my friends and sorry for causing some worries!! I hope you all had a good time so far, I’ll enjoy the whole week with my family ✨

5,280 | 1276 days ago | 26

„she's trying to be kind to every human on this world, kind of crazy extroverted, sometimes too altruistic and good faith, stubbornly in fights but empathically, uncertain and perfectionistic with herself, in love with details and over particular in every single situation, often confused and clumsy when it's not that time.“ - this is me in #mycalvins, this is #mytruth @calvinklein 💭 | captured by my love @richykoll 🖤 |anzeige|

3,515 | 1276 days ago | 2

just arrived at todays location and I’m kinda nervous and excited about what's going to happen the next hours, unfortunately I can’t tell you yet about this project I can say that it will be definitely a veeery emotional day for me 💭 I’ll keep you updated! 🖤 take care my friends

7,111 | 1276 days ago | 30

„in the forest.“ 🌳 | photography by @annette.zer 🖤 |anzeige|

11,460 | 1277 days ago | 65

just in case you didn’t smile today

10,753 | 1278 days ago | 45

see you soon, my handsome 🖤 | photography by @filmbymat ✨ |anzeige|

2,541 | 1278 days ago | 7

#throwback to the day when we filmed the inspiration-video for the @opel #OpelCrossingBorders contest 😂 aaaaand congratulations to @corinna__de who won the Influencer favorite contest!! If you wanna take a look who has won the two Opel Crossland X take a look at the landing page (which is linked in my stories) have fun with your prices 💥#OpelCrosslandX |anzeige|

3,048 | 1278 days ago | 5

happy happy monday, my friends ✨ I hope you already smiled today

7,302 | 1278 days ago | 15

does anyone knows a secret skate spot in berlin where I can practice quietly? pls DM me 🛹🖤 | 📸 by my love @richykoll |anzeige|

8,980 | 1280 days ago | 50

so here it is. being a highly sensitive soul in a society, which can be powerful but also really superficial, is really a challenge. I’ve dealt with some toxic people in my life and i never understood why there are humans out there being kind of evil and how could i help this person even though i got hurt. I might seem vulnerable to others and yes l sometimes get hurt. but I kinda get back up and grow from it every time. keep going, my empathic friends out there. ✨🖤 |ADVERTISEMENT|

7,720 | 1280 days ago | 44

sincerely yours

4,536 | 1280 days ago | 11

never underestimate the power the love ☄️ photography by lovely @annette.zer 🖤 |anzeige, personennennung|

8,473 | 1280 days ago | 19

💭 🖤

6,707 | 1280 days ago | 14

„imagine time would stopping along, for then we'd have infinity.“ ☄️

9,499 | 1281 days ago | 37

whole outfit by @levis_germany festival collection ✨ is anyone at the lollapalooza in berlin this year? if yeeees, feel free to come by at the levi’s® booth where you can customize your own pieces 🤸🏾‍♂️ #LiveInLevis | 📸 by @jeremy.moeller 🖤

12,736 | 1281 days ago | 27

i got so many beautiful messages about my story last night.. thank you so so much for this love and trust, really!! you wrote me a lot about your own story and it's interesting to see how many people have mental disorder without talking about it to „stay strong“. i think, being able to reflect yourself and to work on it everyday is the bravest thing ever ever ever ☄️ i'm with you guys

3,125 | 1281 days ago | 9

good morning everyone 🖤 i hope your coffee tastes goddamn good

5,624 | 1282 days ago | 56

thank you @jaegermeisterde for capturing those magical moments with the love of my life at the #superkuehlhaus during #parookaville 🥰 #jaegermeister 🖤 | 📹 by @johannes_tress

8,597 | 1283 days ago | 23

„could you exist just for the art of existence?”

10,719 | 1286 days ago | 27

a little morning dance on my @sofacompany_de petra-pouf 💃🏾 #sofacompany |anzeige|

3,056 | 1287 days ago | 10

„just take a deep deep breath. it becomes a beautiful habit.“ 🧘🏽‍♂️

21,589 | 1287 days ago | 72

happy berlin pride day, my B friends!! 🏳️‍🌈🌟 although I would have looooved celebrate pride with the #lgbt community i decided to stay home and taking care of myself soooo here an old picture of me wearing a pride shirt hahah i hope you all had a beautiful day 🙌🏽 #loveislove ! | pic by my friend @rebeccaxw ( miss u )

6,682 | 1287 days ago | 15

gotcha @richykoll 🥰 i loooove my new stunning phone case from @idealofsweden - perfect for my affection to marble/crystals/stones ✨ feel free to check out my story for an offer peeps! #idealofsweden

4,522 | 1288 days ago | 11

🌱🌿🍃☘️

11,047 | 1288 days ago | 45

feeling the #GaultierGarden with my heart and #LaBelle, the new fragrance by @jpgaultierofficial 🌿 🍎 feel free to have a look at my story or in my „jpg“ highlights for an offer @ybpn_de 🖤

7,908 | 1289 days ago | 14

lil 🧜🏽‍♀️ | 📸 by seamonster @j2theamie

15,595 | 1289 days ago | 59

„thanks a lot, universe.“ ☄️💫💥 [30.06.18]

17,424 | 1290 days ago | 232

in the mood for food

7,421 | 1290 days ago | 209

tell me what’s on your mind

8,188 | 1290 days ago | 17

unfiltered

7,654 | 1291 days ago | 8

24/7 mood 😴 miss this baby already [25.04.19] |anzeige|