เตนล์ ชิตพล ลี้ชัยพรกุล

Instagram ดารา @tenlee_1001

เตนล์ ชิตพล ลี้ชัยพรกุล

เตนล์ NCT, WayV

@tenlee_1001

อินสตาแกรมของ เตนล์ ชิตพล ลี้ชัยพรกุล

515

Posts

9,957,030

Followers
รูปภาพและวีดีโอของ เตนล์ ชิตพล ลี้ชัยพรกุล

997,852 | 183 days ago | 9187

이대리 이!! 영!! 흠!! 입니다 기억해주세요 ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

1,064,023 | 185 days ago | 16921

🫡🫡🫡 #새삥 #새삥챌린지

1,448,524 | 188 days ago | 21555

🙏🙏🙏 THANK YOU INDONESIAN WE’Re WayV ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

1,384,540 | 188 days ago | 16966

⭐️ 🌌

1,110,262 | 189 days ago | 10726

1,099,326 | 190 days ago | 11320

982,257 | 196 days ago | 8032

851,177 | 196 days ago | 5120

902,334 | 201 days ago | 9403

1,273,932 | 202 days ago | 13441

❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

1,036,912 | 205 days ago | 8294

@kun11xd

884,243 | 206 days ago | 8504

1,044,130 | 209 days ago | 12610

910,564 | 211 days ago | 8724

965,302 | 213 days ago | 8328

1,143,800 | 214 days ago | 10382

1,250,555 | 219 days ago | 13360

1,062,141 | 223 days ago | 10666

WAYV SUWON SMTOWN 2022

1,567,356 | 226 days ago | 19524

1,455,387 | 229 days ago | 14506

1,213,996 | 231 days ago | 12442

822,354 | 234 days ago | 8431

70s

1,082,700 | 243 days ago | 10710

835,301 | 249 days ago | 7872

894,067 | 250 days ago | 10442

1,249,502 | 251 days ago | 13538

PHOTOGRAPHER: @kun11xd 👍👍👍🙏

1,372,800 | 601 days ago | 17355

I’m your figure, DO WHATEVER YOU WANT

1,158,965 | 602 days ago | 11067

DONT TAME ME

1,156,767 | 603 days ago | 10070

1,382,009 | 604 days ago | 13468

10

1,735,065 | 605 days ago | 25063

Painting

1,612,727 | 606 days ago | 22186

P.M.NakED

935,890 | 607 days ago | 7214

1,012,237 | 608 days ago | 7375

1,725,087 | 609 days ago | 26392

1,527,708 | 613 days ago | 13418

@wineemoskorea 🙏 thx

1,619,656 | 621 days ago | 23032

Throwback

1,288,422 | 627 days ago | 17919

Practice practice

1,623,664 | 628 days ago | 17514

1,546,832 | 630 days ago | 15361

1,461,927 | 635 days ago | 22865

❤️‍🔥

1,470,104 | 643 days ago | 14325

1,268,912 | 644 days ago | 14454

1,570,068 | 644 days ago | 13575

1,470,819 | 645 days ago | 15780

1,282,479 | 645 days ago | 13090

1,514,698 | 647 days ago | 31068

Experimenting to the next step @prepix_ill

1,044,472 | 650 days ago | 10240

😝😝😝

1,239,532 | 650 days ago | 9652

@prepix_ill my long lost father

1,098,087 | 650 days ago | 12036

@hale_sea_ni we dance with THE sun-Sunday

590,445 | 651 days ago | 9374

1,368,972 | 652 days ago | 17530

RE-create This is my new recreation of my own t-shirt. Im Challenging you all to create your own versions. it would be interesting to see what kind of new ideas you can come up with!!!! Please share them with me ,love you #tenxrepresent

1,269,034 | 654 days ago | 14292

1,340,880 | 655 days ago | 15256

Final routine @badalee__

1,013,038 | 655 days ago | 11815

1,213,265 | 655 days ago | 15304

1,357,280 | 656 days ago | 15386

designed by Ten, coming very soon 🌞 #TENxREPRESENT

1,399,754 | 656 days ago | 21819

Draft routine (should I develop it??)

1,576,308 | 659 days ago | 20732

LEE *0* ^**^ ^**^ {• + •}(• + •)

1,719,073 | 661 days ago | 28517

1,006,505 | 661 days ago | 14266

1,210,711 | 665 days ago | 13389

😜 🤪 😝 @hale_sea_ni

1,452,194 | 666 days ago | 17124

하루를 완벽하게 마무리되었습니다

1,302,045 | 666 days ago | 15730

1,144,427 | 666 days ago | 11691

1,797,006 | 666 days ago | 30386

886,242 | 669 days ago | 6882

1,485,440 | 669 days ago | 24330

Playing around

1,445,167 | 674 days ago | 15023

Exercise 💪 @badalee__

1,062,691 | 676 days ago | 8385

1,263,396 | 680 days ago | 10384

1,189,969 | 681 days ago | 11388

520-D

1,411,191 | 681 days ago | 12592

1,645,273 | 687 days ago | 27168

Call me C.E.O

1,112,883 | 687 days ago | 10260

???

1,564,428 | 688 days ago | 16460

1,784,473 | 694 days ago | 18821

1,788,993 | 696 days ago | 24585

1,771,125 | 698 days ago | 16156

3,357,365 | 700 days ago | 219571

1,971,202 | 705 days ago | 24390

2,125,906 | 712 days ago | 45917

1,464,919 | 713 days ago | 11411

1,615,809 | 714 days ago | 31300

1,895,315 | 714 days ago | 34422

1,702,478 | 715 days ago | 25111

1,653,119 | 717 days ago | 21813

1,296,781 | 722 days ago | 13620

1,167,099 | 722 days ago | 10110

🙏 what a fun experience SUPERM X PRUDENTIAL

1,073,165 | 722 days ago | 9453

1,416,918 | 722 days ago | 12070

We DO is out !!! SuperM Go gO

1,066,197 | 723 days ago | 9625

Feeling alive

1,258,101 | 723 days ago | 14172

1,022,305 | 727 days ago | 15202

What am I doing ???

781,102 | 727 days ago | 10183

Look what I found lolol

1,246,413 | 727 days ago | 14218

Close up

1,200,877 | 735 days ago | 11511

Kick back !! NO NO NOW... Gear forward FRONT KICK

1,108,082 | 735 days ago | 9850

1,027,653 | 735 days ago | 7853

1,059,855 | 738 days ago | 8945

1,117,642 | 738 days ago | 10667

1,029,375 | 738 days ago | 10897

1,367,238 | 738 days ago | 16661

997,990 | 738 days ago | 6330

1,338,304 | 740 days ago | 18115

1,186,219 | 740 days ago | 12560

DAZED KOREA APRIL 2021

1,223,423 | 741 days ago | 12051

1,360,638 | 741 days ago | 15708

1,399,060 | 743 days ago | 25437

Thx 🙏 love this pic

1,573,196 | 745 days ago | 26892

1,614,210 | 746 days ago | 36213

1,465,013 | 749 days ago | 24932

1,182,904 | 749 days ago | 14889

1,250,564 | 750 days ago | 14054

1,029,197 | 752 days ago | 9685

좋아하는 KICKBACK 가사 and YOU?

1,165,070 | 752 days ago | 13325

1,083,412 | 752 days ago | 10611

817,385 | 752 days ago | 7282

KICK BACK 3rd MiNi ALBUM IS OUT

1,206,517 | 758 days ago | 14660

1,171,333 | 759 days ago | 12991

1,221,390 | 762 days ago | 10538

1,604,255 | 762 days ago | 19279

1,516,639 | 763 days ago | 34392

27.02 1001 28.02 LEON

1,482,575 | 764 days ago | 30950

1,380,992 | 765 days ago | 18035

KICK BACK COMEBACK STAGE BACK

1,796,385 | 776 days ago | 35503

Happy Valentine’s Day

1,634,348 | 778 days ago | 28407

👵🏼

975,285 | 782 days ago | 11340

1,282,573 | 786 days ago | 18776

1,392,656 | 786 days ago | 19375

1,655,795 | 789 days ago | 33103

1,680,363 | 789 days ago | 34975

1,464,584 | 789 days ago | 13463

1,069,885 | 791 days ago | 12321

TrynaBeSexy

1,730,790 | 795 days ago | 28170

1,597,939 | 800 days ago | 26092

1,359,005 | 800 days ago | 16962

10 TEN 24hoursRelay-cam OUT!!

1,579,458 | 804 days ago | 32407

HBD 2nd ANNIVERSARY IM 2 YEARS OLD

1,628,536 | 805 days ago | 24595

1,419,802 | 811 days ago | 24710

1,171,053 | 812 days ago | 11751

아침 12시 09.01.2021

1,530,856 | 812 days ago | 26777

09.01.2021

888,921 | 820 days ago | 20509

Echo. Music by Squar. Choreography by Ryu.d 새해복많이받으세요 love love love

1,596,964 | 827 days ago | 32273

MERRY CHRISTMAS 🎄 25th 2020

1,258,144 | 835 days ago | 17429

1,124,426 | 836 days ago | 12741

1,265,109 | 839 days ago | 15067

90sLOVE❤️

1,461,708 | 843 days ago | 19868

90sLove 1st thank you ❤️

1,320,848 | 844 days ago | 19690

1,267,322 | 845 days ago | 15683

1,215,535 | 846 days ago | 12739

1,202,461 | 847 days ago | 26462

RESONANCES M/V IS OUT SORRY MR.CAMERAMAN I ACTUALLY KICKED THE CAMERA HAHA NO HARD FEELING

1,092,610 | 849 days ago | 23309

WAYV NECTAR VIDEOGRAPHY-RyuD

959,894 | 849 days ago | 13465

BOSS LOUIS

1,162,600 | 850 days ago | 13954

1,166,946 | 852 days ago | 25660

PRINCE LEON ROUGH SKETCH

1,035,922 | 853 days ago | 9924

1,327,469 | 853 days ago | 17752

1,091,183 | 854 days ago | 15067

1,082,182 | 854 days ago | 13111

1,002,618 | 854 days ago | 13772

971,065 | 856 days ago | 10932

1,118,415 | 856 days ago | 10598

LET'S WORK IT

1,106,978 | 856 days ago | 8991

"너와 내가 만든 세상" 무료전시회 갔다왔는데요 오랜만에 전시회를 다녀와서 재밌더라고요 여기 추천추천 ! 12/16까지 #너와내가만든세상 #티앤씨재단 #APoV전시회 #anotherpointofview#empathyistheanswer#nomorehate

899,727 | 857 days ago | 10343

1,099,620 | 857 days ago | 16304

1,044,976 | 858 days ago | 16583

90sLove is OUT Dont forget to check out the MV & RESONANCES PT.2 PLEASE listen to all the tracks ♥️💋

1,360,833 | 858 days ago | 45070

90sLove taken by MarkLee What a great pictures you took

1,112,461 | 862 days ago | 17403

♥️

938,513 | 862 days ago | 10345

90sLOVE

922,138 | 862 days ago | 11833

940,880 | 868 days ago | 9069

1,527,833 | 869 days ago | 33785

WORK IT

1,123,253 | 875 days ago | 16241

958,021 | 875 days ago | 8299

1,047,921 | 876 days ago | 12824

1,116,098 | 876 days ago | 13204

1,394,908 | 877 days ago | 27953

817,252 | 882 days ago | 16150

훈련 @badalee__

1,184,894 | 884 days ago | 13416

1,539,089 | 885 days ago | 30207

HAPPY BIRTHDAY 🎂 TO MY NO.1 WINWIN DONG SICHENG IN THE WORLD FILL WITH HAPPINESS AND HAPPINESS 😊

1,295,463 | 886 days ago | 18703

1,308,211 | 887 days ago | 26504

1,000,905 | 901 days ago | 15426

1,185,199 | 909 days ago | 20426

1,073,269 | 909 days ago | 13773

💯🎉

994,698 | 915 days ago | 17472

1,019,375 | 915 days ago | 14028

948,421 | 917 days ago | 11355

937,791 | 917 days ago | 8460

SuperM Super One full length album is out i repeat IS OUT !!!!!!! CHECK IT OUT you wont regret You dont want to miss this !!! Spread the words spread the love *3*

1,159,717 | 919 days ago | 20687

1,016,756 | 924 days ago | 15787

1,301,984 | 924 days ago | 19292

1,192,547 | 926 days ago | 28887

669,756 | 928 days ago | 10588

799,944 | 930 days ago | 16021

더 망쳐줘 !!! 우리 태민형의 CRIMINAL 많이많이 응원하주시고 사랑해주세용ㅇㅇ SHOW ME YOUR VERSION OF CRIMINAL LETS #criminalchallenge #taemin#크리미널챌린지 #taemin_criminal

1,052,954 | 930 days ago | 17085

MA LITTLE 호랑

1,112,332 | 934 days ago | 21147

911,677 | 964 days ago | 15638

675,587 | 965 days ago | 5911

904,798 | 965 days ago | 10771

206,040 | 965 days ago | 4892

932,037 | 969 days ago | 13844

600,797 | 974 days ago | 11015

889,473 | 975 days ago | 12501

763,609 | 982 days ago | 15050

850,459 | 982 days ago | 16938

🖊 doodling

1,102,940 | 984 days ago | 32440

988,259 | 987 days ago | 16281

In the mood gagaga

883,214 | 987 days ago | 15883

932,277 | 993 days ago | 49859

Day 1 Rough draft version

924,184 | 997 days ago | 18587

551,279 | 997 days ago | 5850

946,763 | 998 days ago | 21206

553,290 | 1005 days ago | 25194

Bingo, thanks you for being my childhood friends and always be on my side to cheer me up when im down. You gave me so much love im sorry to keep you waiting for me to come home im sorry i couldn't see you in person in yours last minute i still couldn't believe youre not with us. Please dont worry about a thing you are not in pain anymore please take a rest see you at home Love you

319,769 | 1007 days ago | 8367

Lazy Sunday

597,338 | 1007 days ago | 9004

853,639 | 1009 days ago | 14077

ETC

654,471 | 1012 days ago | 19716

Good boys

848,337 | 1012 days ago | 17082

Chilling

759,140 | 1013 days ago | 13249

Leon modeling 😆

814,716 | 1014 days ago | 10638

Final round TBT

872,238 | 1016 days ago | 19345

Donedone

671,065 | 1017 days ago | 16569

JOIN ME MY FRIENDS !!!! HAHAHA #TBTchallenge#TEN#WAYV#TURNBACKTIME#AWAKENTHEWORLD

997,472 | 1018 days ago | 23875

Babies Im home ♡

665,822 | 1019 days ago | 10033

713,891 | 1020 days ago | 13542

821,134 | 1022 days ago | 15318

759,104 | 1023 days ago | 13613

715,075 | 1024 days ago | 10092

880,217 | 1025 days ago | 18507

Behind behind

641,285 | 1026 days ago | 8440

771,629 | 1026 days ago | 16382

AWAKEN THE WORLD IS OUT!!! DONT FORGET TO CHECK IT OUT !!! LOVE U

656,410 | 1027 days ago | 8585

861,705 | 1028 days ago | 17937

616,497 | 1032 days ago | 9311

705,877 | 1033 days ago | 44610

478,175 | 1035 days ago | 6327

676,911 | 1036 days ago | 7677

안녕하세요.WayV TEN입니다. 슈퍼주니어 @yesung1106 예성형의 지목을 받아 뜻깊은 캠페인에 함께 하게 되었습니다. ⠀ 코로나로 모두가 힘든 요즘, 밤낮으로 고생하고 계신 전 세계 의료진과 관계자분들께 깊은 감사의 마음 전합니다. 항상 감사하고, 존경하는 마음으로 응원하겠습니다. ⠀ 예은누나 @hatfelt 저를 이어 함께 동참해 주세요~🙂

506,325 | 1038 days ago | 10868

896,045 | 1039 days ago | 19637

BAEKHYUN 형 CANDY CHALLENGE #candychallenge Come on!!!!!! @baekhyunee_exo @lucas_xx444

659,981 | 1041 days ago | 9825

760,059 | 1041 days ago | 13525

👀my eyes lol

713,650 | 1043 days ago | 11623

898,355 | 1044 days ago | 20367

534,088 | 1052 days ago | 5626

824,531 | 1054 days ago | 14041

754,859 | 1054 days ago | 13852

953,388 | 1057 days ago | 23528

주말 피곤스스스

820,936 | 1058 days ago | 15812

999,763 | 1059 days ago | 28844

1,013,793 | 1060 days ago | 29247

LOUIS ♡♡♡♡♡♡♡♡♡

907,460 | 1062 days ago | 29743

ELLE KOREA

840,728 | 1063 days ago | 18065

834,119 | 1063 days ago | 19029

IM READY

835,838 | 1065 days ago | 18451

497,157 | 1065 days ago | 7684

512,950 | 1066 days ago | 6291

5/3 SUN 2PM (CST) 5/3 SUN 3PM (KST) 5/2 SAT 11PM (PDT) 5/3 SUN 2AM (EST) #Beyond_LIVE  #WayV  #WayV_BeyondLIVE  #Beyond_the_Vision #Beyond_LIVE_CHANNEL

487,379 | 1071 days ago | 7531

769,373 | 1076 days ago | 16815

CHEEZE

786,865 | 1082 days ago | 21771

1,005,714 | 1086 days ago | 31460

862,345 | 1088 days ago | 25056

701,119 | 1091 days ago | 15071

694,007 | 1094 days ago | 11750

724,273 | 1095 days ago | 14874

522,111 | 1096 days ago | 5084

579,569 | 1096 days ago | 6437

829,329 | 1097 days ago | 16158

challenge lol

652,417 | 1101 days ago | 14561

737,655 | 1104 days ago | 15441

694,097 | 1105 days ago | 13895

Time For NightTea Credit > Terny

860,360 | 1111 days ago | 23807

Wavy 🦰

703,677 | 1113 days ago | 13298

852,927 | 1116 days ago | 18908

473,267 | 1119 days ago | 6255

🌞day 🎶

705,675 | 1120 days ago | 12877

634,563 | 1120 days ago | 10985

774,962 | 1123 days ago | 17762

596,955 | 1124 days ago | 10337

533,542 | 1124 days ago | 7537

718,177 | 1128 days ago | 13028

681,512 | 1128 days ago | 17925

847,999 | 1130 days ago | 28065

666,653 | 1130 days ago | 11576