ดี้ ปัทมา ปานทอง

หน้าแรก / Instagram @patama82 / รูปของ ดี้ ปัทมา ปานทอง

ดี้ ปัทมา ปานทอง

@patama82

อินสตาแกรมของ ดี้ ปัทมา ปานทอง

9,584

Posts

46,360

Followers

578

Followings
Patama828 | ทำ ไ ฉ น ก า ร ทำ ที่ สุ ด นี้... จ ะ พึ ง ป ร า ก ฎ ชั ด แ ก่ เ ร า ได้
Loading...
กำลัง Load รูปจาก Instagram ของ ดี้ ปัทมา ปานทอง กรุณารอสักครู่
@patama82 : ตอนนี้หน้ากากเรามี3-4ขนาดตามสั่งมีตั้งแต่ 2ขวบ , 9-12ขวบ ผู้ใหญ่และsizeพิเศษสำหรับคนที่มีแก้มใหญ่ๆ(หน้าใหญ่)ค่ะ