แพร วรภร

หน้าแรก / Instagram @tinkyiiws / รูปของ แพร วรภร

แพร วรภร

แพร วรภร เลิศเกียรติไพบูลย์

@tinkyiiws

อินสตาแกรมของ แพร วรภร

1,935

Posts

43,664

Followers

723

Followings
|


@tinkyiiws : พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัติย์ พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ พระเปรื่องปราญช์ ชัดเจน แถลงไข พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย พระมหากษัติย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ #รัชกาลที่๙ #ธสถิตย์ในดวงใจไทยนิรันดร์