แพร วรภร

หน้าแรก / Instagram @tinkyiiws / รูปของ แพร วรภร

แพร วรภร

แพร วรภร เลิศเกียรติไพบูลย์

@tinkyiiws

อินสตาแกรมของ แพร วรภร

1,943

Posts

43,664

Followers

723

Followings
|


@tinkyiiws : ในช่วงชีวิตหนึ่ง #เราจะเจอผู้คนมากมาย แต่มีคนอยู่ 3 คนที่เราต้องพาตัวเองไปอยู่ใกล้ๆ คนแรก คือ "#คนเก่ง" คนเก่งจะทำให้เรารู้สึก "ทึ่ง" ทำให้เราได้เรียนรู้วิธีคิด วิธีทำงานของเขา ซึ่งจะทำให้เรา "เก่ง" ตามไปด้วย คนที่สองคือ "#คนดี" คนดีจะทำให้เรารู้สึกถึงสัมผัส ของความ "สงบร่มเย็น" ความรู้สึกที่จะแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่น คนสุดท้าย คือ "#คนมีความสุข" คนมีความสุข จะทำให้เรา "สุขใจ" ไปด้วย เพราะเขาจะมองอะไรในมุมบวกเสมอ พลังแห่งความสุข จึงกระจายเข้าสู่ตัวเราด้วย ชีวิตเราจะ "เก่ง ดี และ สุขใจ" ได้ หากเรา "เลือก" อยู่ใกล้ "คนเก่ง คนดี คนมีความสุข" ยิ่งอยู่ใกล้ #เรายิ่งเก่ง ยิ่งคบหา #เรายิ่งดี ยิ่งพูดคุย #เรายิ่งสุขใจ ชีวิตเราจะเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่ที่ "คนที่เราเลือกคบ"... ...................................................................... ขอบคุณบทความ : PAG Design