ขวัญ เชตชวิน

หน้าแรก / Instagram @kwankpn23 / รูปของ ขวัญ เชตชวิน

ขวัญ เชตชวิน

เชตชวิน ชูประทุม

@kwankpn23

อินสตาแกรมของ ขวัญ เชตชวิน

2,080

Posts

38,204

Followers

601

Followings
| Kwan, channel 3, KPN Award 23rd


@kwankpn23 : ต้นทุนเดิมในอดีต ไม่ได้เป็นตัวบอกอนาคต ต้นทุนความคิด และจิตใจในปัจุบันต่างหาก ที่เป็นตัวกำหนดอนาคต #kpm