ขวัญ เชตชวิน

หน้าแรก / Instagram @kwankpn23 / รูปของ ขวัญ เชตชวิน

ขวัญ เชตชวิน

เชตชวิน ชูประทุม

@kwankpn23

อินสตาแกรมของ ขวัญ เชตชวิน

2,080

Posts

38,204

Followers

601

Followings
| Kwan, channel 3, KPN Award 23rd


@kwankpn23 : “ทุกการเปลี่ยนแปลง เจ็บปวดเสมอ แต่ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลย อาจจะเจ็บปวดกว่าก็ได้ “