ขวัญ เชตชวิน

หน้าแรก / Instagram @kwankpn23 / รูปของ ขวัญ เชตชวิน

ขวัญ เชตชวิน

เชตชวิน ชูประทุม

@kwankpn23

อินสตาแกรมของ ขวัญ เชตชวิน

2,080

Posts

38,204

Followers

601

Followings
| Kwan, channel 3, KPN Award 23rd


@kwankpn23 : เราอยู่ที่ไหน เราจะเป็นแบบนั้น สังคมจะหล่อหลอมให้เราเป็นเหมือนคนรอบๆเรา พี่ๆในภาพนี้ รวมvolume แล้ว เกิน1500ล้านแน่นอน ถ้ารวมธุรกิจส่วนตัวของแต่ละคนก็ไม่ต่ำกว่า 10000ล้าน 😱😱🤩🤩 #Lifestylesolution #CAD #Turnprotohawaii #SSScamp