ฐปณีย์ เอียดศรีไชย

หน้าแรก / Instagram @thapanee3miti / รูปของ ฐปณีย์ เอียดศรีไชย

ฐปณีย์ เอียดศรีไชย

แยม ฐปณีย์ เอียดศรีไชย

@thapanee3miti

อินสตาแกรมของ ฐปณีย์ เอียดศรีไชย

3,739

Posts

59,356

Followers

625

Followings
|


@thapanee3miti : ตัวเราเมื่อ 3 ปีก่อน พิจารณาตัวตนในเส้นทางวิชาชีพสื่อ 19 ปีผ่านมา ยังคงมุ่งมั่น โดดเด่น อย่างท้าทาย แล้วพบกันเร็วนี้ #Spotlight #TheReporter