พลอยชมพู

หน้าแรก / Instagram @jannineweigel / รูปของ พลอยชมพู

พลอยชมพู

พลอยชมพู ญานนีน ภารวี ไวเกล

@jannineweigel

อินสตาแกรมของ พลอยชมพู

304

Posts

2,663,043

Followers

587

Followings
|


@jannineweigel : THANK YOU FOR ALL YOUR BIRTHDAY WISHES!! In a few minutes I’ll start celebrating my first day of being 19 with my friends & family haha😆💓Although I’m not able to reply all of your messages, I’ve read every single one of them and I’m so grateful for having you guys!! Hope every wish goes back to you too❤️🎂🎉✨