พลอยชมพู

หน้าแรก / Instagram @jannineweigel / รูปของ พลอยชมพู

พลอยชมพู

พลอยชมพู ญานนีน ภารวี ไวเกล

@jannineweigel

อินสตาแกรมของ พลอยชมพู

301

Posts

2,663,043

Followers

587

Followings
|


@jannineweigel : Was lucky to have these couple days off (with a cold + jet lag unfortunately😩) to do something I used to enjoy when I was a kid... I’ve been so wrapped up with work and singing lately that I totally forgot about other hobbies that made me happy...well. Here are random drawings I’ve done these past 2 days. It’s just for fun so please be kind with me hahaha😂💓