พลอยชมพู

หน้าแรก / Instagram @jannineweigel / รูปของ พลอยชมพู

พลอยชมพู

พลอยชมพู ญานนีน ภารวี ไวเกล

@jannineweigel

อินสตาแกรมของ พลอยชมพู

301

Posts

2,663,043

Followers

587

Followings
|


@jannineweigel : I’ve been living by myself for a little more than a month now and being in quarantine alone really made me consider whether I should adopt a pet or not since in the future I’ll probably be traveling a lot & I don’t have anybody to take care of them when I’m away...what do you guys think?🐱🐶💗