พลอยชมพู

หน้าแรก / Instagram @jannineweigel / รูปของ พลอยชมพู

พลอยชมพู

พลอยชมพู ญานนีน ภารวี ไวเกล

@jannineweigel

อินสตาแกรมของ พลอยชมพู

301

Posts

2,663,043

Followers

587

Followings
|


@jannineweigel : ”𝙼𝚎𝚗 𝚌𝚘𝚖𝚎 𝚝𝚘𝚐𝚎𝚝𝚑𝚎𝚛 𝚒𝚗 𝚌𝚒𝚝𝚒𝚎𝚜 𝚏𝚘𝚛 𝚜𝚎𝚌𝚞𝚛𝚒𝚝𝚢; 𝚝𝚑𝚎𝚢 𝚜𝚝𝚊𝚢 𝚝𝚘𝚐𝚎𝚝𝚑𝚎𝚛 𝚏𝚘𝚛 𝚝𝚑𝚎 𝚐𝚘𝚘𝚍 𝚕𝚒𝚏𝚎.” - 𝙰𝚛𝚒𝚜𝚝𝚘𝚝𝚕𝚎