ผู้พันเบิร์ด

หน้าแรก / Instagram @colonelbird / รูปของ ผู้พันเบิร์ด

ผู้พันเบิร์ด

ผู้พันเบิร์ด พันโทวันชนะ สวัสดี

@colonelbird

อินสตาแกรมของ ผู้พันเบิร์ด

1,708

Posts

200,586

Followers

133

Followings
|


@colonelbird : ผมมาร่วมแสดงงานที่อยุธยา การแสดงสนุกมาก มีรอบละ1ชม. แสดงถึงวันที่20ธ.ค. บริเวณรอบงานมีการออกร้านมากมาย สนุกดีครับ ร่วมลำรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของบูรพมหากษัตริย์ไทย