หนึ่ง จักรวาล

หน้าแรก / Instagram @jakkawal_1 / รูปของ หนึ่ง จักรวาล

หนึ่ง จักรวาล

หนึ่ง จักรวาล เสาธงยุติธรรม

@jakkawal_1

อินสตาแกรมของ หนึ่ง จักรวาล

3,456

Posts

196,040

Followers

506

Followings
| Pianist/Composer/Producer/Music Director 🎹🎹🎹🎹 ติดต่องาน : แป๋ว 0843888516 & เบญ 0624744594 ID Line:minminshop #หนึ่งจักรวาล #1jakkawal
Loading...
กำลัง Load รูปจาก Instagram ของ หนึ่ง จักรวาล กรุณารอสักครู่
@jakkawal_1 : ขอบพระคุณรางวัลอันทรงเกียรตินี้ที่มอบให้ผมครับ🙏🏻 รางวัลนี้เป็นเหมือนแรงผลักดันให้ผม หนึ่ง จักรวาล ได้สร้างสรรค์ผลงานเพลงที่มีคุณค่าเพื่อคนรุ่นหลังได้สืบสานกันต่อไป ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช ๒๕๖๓ รางวัลราชมงคลสรรเสริญ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้พิจารณาตัดสินให้. นายจักรวาร เสาธงยุติธรรม เป็น “ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมกิตติมศักดิ์ ด้านศิลปะ สาขาดุริยางคศิลป์” ได้รับการคัดเลือกรางวัลราชมงคลสรรเสริญกิตติมศักดิ์ #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคธัญบุรี #สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล #นาฏศิลป วังหน้า สถาบันเรียนสมทบระดับชั้นสูงและระดับปริญญาตรี #วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา