ไดสุเกะ สุกี้คาวา

หน้าแรก / Instagram @d.tsukikawa / รูปของ ไดสุเกะ สุกี้คาวา

ไดสุเกะ สุกี้คาวา

@d.tsukikawa

อินสตาแกรมของ ไดสุเกะ สุกี้คาวา

521

Posts

68,988

Followers

364

Followings
| Actor of Bangkok Thailand Contact for work : 0924647446


@d.tsukikawa : ข้าแด่องค์สมเด็จพระบรมศาสดา องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระผู้มีพระภาคเจ้าอันประเสริฐ ผู้เป็นสัมมาสัมพุทธะ ผู้ห่างไกลแล้วด้วยราคะทุกประการ ข้าพระพุทธเจ้า ไดสุเกะ สุกี้คาวา เป็นผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนา อันมีพระพุทธองค์ทรงไว้บูชา เพื่อเป็นสิริมงคลยิ่งแล้ว หากข้าพระพุทธเจ้ายังประโยชน์อยู่แล้วไซร้ในโลกา ขอจงรอดพ้นจากโรคาพยาภัยทั้งปวง โรคร้าย อันตราย ทั้งหลายเหล่านี้ด้วยเถิด....