ดี้ ปัทมา ปานทอง

หน้าแรก / Instagram @patama82 / รูปของ ดี้ ปัทมา ปานทอง

ดี้ ปัทมา ปานทอง

@patama82

อินสตาแกรมของ ดี้ ปัทมา ปานทอง

9,565

Posts

46,235

Followers

578

Followings
Patama828 | ทำ ไ ฉ น ก า ร ทำ ที่ สุ ด นี้... จ ะ พึ ง ป ร า ก ฎ ชั ด แ ก่ เ ร า ได้
Loading...
กำลัง Load รูปจาก Instagram ของ ดี้ ปัทมา ปานทอง กรุณารอสักครู่
@patama82 : ที่หายไปทั้งวันเพื่อทำสิ่งนี้ค่ะ เตรียมถุงให้เสร็จเพื่อรอนำไปส่งถึงมือพี่น้องค่ะ เงินที่ได้จากการทำหน้ากากขายกับที่มีผู้ใหญ่ใจดีและพี่น้องชาว #รวมกันเราสวย ช่วยสมทบทุนมาดี้ได้นำเงินนี้ไปทำประโยชน์สูงสุดตามประสงค์ค่ะ #อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ