ดี้ ปัทมา ปานทอง

หน้าแรก / Instagram @patama82 / รูปของ ดี้ ปัทมา ปานทอง

ดี้ ปัทมา ปานทอง

@patama82

อินสตาแกรมของ ดี้ ปัทมา ปานทอง

9,565

Posts

46,235

Followers

578

Followings
Patama828 | ทำ ไ ฉ น ก า ร ทำ ที่ สุ ด นี้... จ ะ พึ ง ป ร า ก ฎ ชั ด แ ก่ เ ร า ได้
Loading...
กำลัง Load รูปจาก Instagram ของ ดี้ ปัทมา ปานทอง กรุณารอสักครู่
@patama82 : วันนี้มาหาคุณหมอเพื่อรักษาอาการแพ้ แต่ได้ของดีกลับไปค่ะเป็นเจลแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อไวรัส โควิด_19 ได้ด้วยฉีดได้ทั้งที่มือและที่แมส กรี๊ดดีใจจัง #เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ