แพร วรภร

หน้าแรก / Instagram @tinkyiiws / รูปของ แพร วรภร

แพร วรภร

แพร วรภร เลิศเกียรติไพบูลย์

@tinkyiiws

อินสตาแกรมของ แพร วรภร

1,890

Posts

43,664

Followers

723

Followings
|


@tinkyiiws : 🕉 วันวิชัยทัสมิ ประเพณีฉลองชัยชนะของ “องค์พระแม่มหาทุรคา” 🦁 ที่ปราบมหิงษาสูร 🔱 หลังต่อสู้กัน 9 วัน 9 คืน (นวราตรี) โอม ไจ มาตา ดี (สามจบ) โอม ชยะ ศรี ปารวตี มาตา (สามจบ) โอม ศรี มหา ทุรคาเทวะไย นะมะห์ (สามจบ) เทวาญาณมนต์ตรา-อาจารย์สายมู