ก้อง สหรัถ

หน้าแรก / Instagram @realsaharat / รูปของ ก้อง สหรัถ

ก้อง สหรัถ

ก้อง นูโว

@realsaharat

อินสตาแกรมของ ก้อง สหรัถ

58

Posts

107,522

Followers

0

Followings
Kong Saharat Sangkapricha |


@realsaharat : ในโครงการ "ก้อง สหรัถ Birthday Live Charity เพื่อช่วยเหลือสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19" ยอดเงินบริจาคทั้งหมด 1,663,464.80 บาท และพวกเราได้ทำการสบทบเพิ่มเป็น 1,700,000 บาท โดยจะบริจาคตามรายการดังต่อไปนี้ 1. Elephant Nature Park จ.เชียงใหม่ จำนวน 250,000 บาท 2. สมาคมสหพันธ์ช้างไทย จำนวน 220,000 บาท 3. ศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 170,000 บาท 4. กองทุนศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เพื่อสบทบทุนโครงการยาและเวชภัณฑ์ สำหรับช้างที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จำนวน 170,000 บาท 5. มูลนิธิรักษ์ไทยเพื่อช่วยช้างและชุมชนปกาเกอะญอ จ.เชียงราย จำนวน 130,000 บาท 6. ปางช้าง Elephant Jungle Sanctuary จ.ชลบุรี จำนวน 120,000 บาท 7. ปางช้างแม่สา จ.เชียงใหม่ จำนวน 120,000 บาท 8. ปางช้างแม่แตง จ.เชียงใหม่ จำนวน 120,000 บาท 9. ศูนย์อนุรักษ์ช้างกาญจนบุรี Elephant's World จำนวน 50,000 บาท 10. Thai Elephant Home จ.เชียงใหม่ จำนวน 50,000 บาท 11. Elephant Haven Thailand (ปางช้างไทรโยค) จ.กาญจนบุรี จำนวน 30,000 บาท 12. Samui Elephant Sanctuary จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 30,000 บาท 13. ChangChill (ช้างชิล) จ.เชียงใหม่ จำนวน 30,000 บาท 14. ปางช้างแม่สิน จ.สุโขทัย จำนวน 30,000 บาท 15. ศูนย์พักพิงสุนัขและแมวต่างๆทั่วประเทศ จำนวน 120,000 บาท 16. คุณหมอกัมปนาท รพ.สัตว์จุฬา (ยารักษาโรค) จำนวน 60,000 บาท ขอขอบคุณทุกๆคนที่บริจาคกันเข้ามา ขอให้ทุกคนมีความสุขและอย่าลืมทำบุญกันต่อไปนะครับ รักกัน รักโลก จงเจริญ ฉันเอง