ผู้พันเบิร์ด

หน้าแรก / Instagram @colonelbird / รูปของ ผู้พันเบิร์ด

ผู้พันเบิร์ด

ผู้พันเบิร์ด พันโทวันชนะ สวัสดี

@colonelbird

อินสตาแกรมของ ผู้พันเบิร์ด

1,708

Posts

200,586

Followers

133

Followings
|


@colonelbird : ปฐมบรมราชโองการของในหลวงเป็นดั่งคำมั่นสัญญาที่พระองค์มีต่อพสกนิกรชาวไทย พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจตามคำมั่น นั้นสืบสาน รักษา ต่อยอด ชัดเจนปรากฏเป็นประจักษ์ ทรงรับโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ5จังหวัดในภาคตะวันออกไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ จากการที่ประชาชนถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ โดยพระองค์ ทรงเปิดการประชุม ทอดพระเนตรการดำเนินงาน และทรงรับเป็นประธานที่ปรึกษาโครงการด้วย เพื่อแก้ปัญหาและส่งเาริมการอยู่ร่วมกันของคนและช้าง อีกทั้งยังมุ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติด้วย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างแท้จริง #ปิดทองหลังพระ