ผู้พันเบิร์ด

หน้าแรก / Instagram @colonelbird / รูปของ ผู้พันเบิร์ด

ผู้พันเบิร์ด

ผู้พันเบิร์ด พันโทวันชนะ สวัสดี

@colonelbird

อินสตาแกรมของ ผู้พันเบิร์ด

1,708

Posts

200,586

Followers

133

Followings
|


@colonelbird : ทีมงานเล็กๆ แต่ทำด้วยความรักและสามัคคี ก็สามารถทำงานใหญ่ได้ บรรยายเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย #เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์