ผู้พันเบิร์ด

หน้าแรก / Instagram @colonelbird / รูปของ ผู้พันเบิร์ด

ผู้พันเบิร์ด

ผู้พันเบิร์ด พันโทวันชนะ สวัสดี

@colonelbird

อินสตาแกรมของ ผู้พันเบิร์ด

1,992

Posts

200,586

Followers

133

Followings
|


@colonelbird : กายปัญญา เป็นความฉลาดของคน ในการตัดสินใจเลือกใช้ร่างกายและอวัยวะเพื่อตอบสนองต่อสถาการณ์ที่เกิดขึ้น กระบวนการตัดสินใจก่อนที่จะแสดงออกทางร่างกายนั้นเกิดขึ้นจากการประมวลผลของสมอง ด้วยการส่งสัญญาณของเส้นประสาท ซึ่งถ้ายิ่งเร็ว เราก็จะเกิดปฏิกริยาตอบสนองทางร่างกายเร็ว การตอบสนองนี้จำเป็นสำหรับมนุษย์ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการเอาตัวรอดจากเหตุการณ์คับขัน หรือการฝึกเพื่อความเป็นเลิศในด้านต่างๆ เช่นการเรียน ศิลปะ ดนตรี กีฬาและอื่นๆ ความเร็วในการส่งสัญญาณของประสาท ความเร็วในการประมาลผลของสมองนี้เราสามารถฝึกได้ และสามารถใช้ได้ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปขนาดไหนก็ตามพ่อฝึกให้วินมีความพร้อมทุกทักษะ เพื่อวินจะได้เลือกใช้มันกับสิ่งที่วินชอบในอนาคต เพราะพ่อกับแม่ไม่ได้อยู่คอยสอนวินตลอดไปนะครับ