ผู้พันเบิร์ด

หน้าแรก / Instagram @colonelbird / รูปของ ผู้พันเบิร์ด

ผู้พันเบิร์ด

ผู้พันเบิร์ด พันโทวันชนะ สวัสดี

@colonelbird

อินสตาแกรมของ ผู้พันเบิร์ด

1,708

Posts

200,586

Followers

133

Followings
|


@colonelbird : วินจบ อ.3 ที่โรงเรียน รับวุฒิบัตรแล้ว ที่บ้านเราเลยคิดว่าอยากทำการทดสอบวิน เพื่อให้วินภูมิใจ ที่วินทำกิจกรรมได้หลายอย่าง และโตขึ้น เริ่มต้นด้วย กิจกรรมทางสังคม ความมีน้ำใจ และ เรื่องของสิ่งแวดล้อม กิจกรรมซื้อกาแฟ ร้านใกล้บ้าน