ผู้พันเบิร์ด

หน้าแรก / Instagram @colonelbird / รูปของ ผู้พันเบิร์ด

ผู้พันเบิร์ด

ผู้พันเบิร์ด พันโทวันชนะ สวัสดี

@colonelbird

อินสตาแกรมของ ผู้พันเบิร์ด

1,708

Posts

200,586

Followers

133

Followings
|


@colonelbird : ผมดูคลิปสั้นๆนี้แล้วมีความสุขมากจริงๆ ขอบคุณคนต้นเรื่องและผู้ที่ผลิตถ่ายทอด เปิดใจที่จะเรียนรู้ ยิ่งไขว่คว้าก็ยิ่งห่างแท้จริงความสุขอยู่ที่ใจเราเองมัชฌิมาปฏิปทาเดินทางสายกลาง เศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงรัชกาลที่9สอนไว้ใช้หลักของพระพุทธศาสนาที่เป็นความจริงทางวิทยาศาสตร์และพิสูจน์ได้นอกจากความพอเพียงแล้วพระองค์ยังทรงสอนหลักของศาสนาให้กับพวกเราด้วย ศาสนาพุทธอยู่มา กว่า 2500 ปีเมื่อเศรษฐกิจพอเพียงใช้หลักของพระพุทธศาสนาทางสายกลางดังนั้นเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็จะอยู่ตลอดไปไม่ใช่มายาเพ้อฝันมาๆไปๆ แต่เป็นของจริงให้เรายึดถือปฏิบัติ จากพระราโชบายสืบสานรักษาและต่อยอด ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อนำมาพิจารณาแล้วก็คือ พระราชประสงค์ที่ให้คนไทยมีความสุขอย่างยั่งยืนสืบไป