ผู้พันเบิร์ด

หน้าแรก / Instagram @colonelbird / รูปของ ผู้พันเบิร์ด

ผู้พันเบิร์ด

ผู้พันเบิร์ด พันโทวันชนะ สวัสดี

@colonelbird

อินสตาแกรมของ ผู้พันเบิร์ด

1,708

Posts

200,586

Followers

133

Followings
|


@colonelbird : เป็นทุกอย่างให้เธอ วันนี้พ่อเป็นเขื่อนกั้นน้ำให้วินนะครับ กิจกรรมประจำริมทะเลคือการสร้างปราสาททรายที่เราพ่อแม่ลูกต้องเลือกพื้นที่ไม่ใกล้และห่างจากน้ำเกินไป เอาที่พอคลื่นซัดถึงเพื่อท้าทายการก่อสร้างของเรา