ผู้พันเบิร์ด

หน้าแรก / Instagram @colonelbird / รูปของ ผู้พันเบิร์ด

ผู้พันเบิร์ด

ผู้พันเบิร์ด พันโทวันชนะ สวัสดี

@colonelbird

อินสตาแกรมของ ผู้พันเบิร์ด

1,708

Posts

200,586

Followers

133

Followings
|


@colonelbird : ภาษาไทยเป็นหนึ่งในจิตวิญญาณความเป็นไทย มีเสน่ห์ หลากหลาย บอกถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรม ครอบครัวเราภูมิใจที่สุดที่เป็นคนไทย วินได้ไปโรงเรียนได้เรียนรู้ สิ่งใหม่ รู้จักเพื่อนใหม่ รักวินนะครับ