หวาย กามิกาเซ่

หน้าแรก / Instagram @waiiwaii.p / รูปของ หวาย กามิกาเซ่

หวาย กามิกาเซ่

หวาย กามิกาเซ่

@waiiwaii.p

อินสตาแกรมของ หวาย กามิกาเซ่

704

Posts

910,979

Followers

412

Followings
| 𝒔𝒊𝒏𝒈𝒆𝒓, 𝒂𝒏𝒊𝒎𝒂𝒍 𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓, 𝒇𝒐𝒐𝒅𝒊𝒆 👼🏼 𝒐𝒘𝒏𝒔 𝒂 𝒓𝒂𝒄𝒄𝒐𝒐𝒏 𝒏𝒂𝒎𝒆 𝑻-𝑹𝑬𝑿, 𝒇𝒐𝒖𝒓 𝒅𝒐𝒈𝒔, 𝒂𝒏𝒅 𝒕𝒉𝒓𝒆𝒆 𝒄𝒂𝒕𝒔! 𝒘𝒂𝒊𝒊𝒘𝒂𝒊𝒊.𝒍𝒖𝒏𝒂63@𝒈𝒎𝒂𝒊𝒍.𝒄𝒐𝒎 ♥️𝓶 👇🏽👇🏽 𝒄𝒐𝒎𝒊𝒏𝒈 𝒔𝒐𝒐𝒏👇🏽👇🏽


@waiiwaii.p : our baby is a very smart boy💡he is capable of opening our drawers, closets, and doors. he knows how to turn door knobs and knows how to slide sliding doors as well 🥰 he can also drink water like we do from water bottles 👏🏽 t-rex loves to swim, but nothing beats his marshmallow treats! i mean, he does love the beach very much 🏖 he’s a lot to handle, but we love him to bits! our baby is turning four years old soon so i thought i should share some info. you’ll see him in my vlogs so don’t forget to subscribe (link in bio)💘 the reason we named him t-Rex was because of the noises he would make as a baby 🍼 also, my favorite dinosaur is the tyrannosaurus and the velociraptor, even though i’m pescatarian 😂 (his second name choice was raptor or rocket lol) my fam & bf knows this but rex has always been a favorite of mine from toy story 😍♥️ and yes, our baby is a #raccoon