ขวัญ เชตชวิน

หน้าแรก / Instagram @kwankpn23 / รูปของ ขวัญ เชตชวิน

ขวัญ เชตชวิน

เชตชวิน ชูประทุม

@kwankpn23

อินสตาแกรมของ ขวัญ เชตชวิน

2,080

Posts

38,204

Followers

601

Followings
| Kwan, channel 3, KPN Award 23rd


@kwankpn23 : ตื่นมาออกกำลังกาย8:00น เสร็จแล้วก็กินมื้อเช้า แวะถ่ายรูปกับเป้าหมาย Alaska cruiseโหน่ยยย ลืมอะไรก็ได้ แต่อย่าลืมเป้าหมายตัวเอง🥰 #KPM #fatlosechallenge #weightmanagement #thebodynext