ขวัญ เชตชวิน

หน้าแรก / Instagram @kwankpn23 / รูปของ ขวัญ เชตชวิน

ขวัญ เชตชวิน

เชตชวิน ชูประทุม

@kwankpn23

อินสตาแกรมของ ขวัญ เชตชวิน

2,080

Posts

38,204

Followers

601

Followings
| Kwan, channel 3, KPN Award 23rd


@kwankpn23 : ไข้หวัดเป็นโรคระบาด แต่ไข้เทอไม่ดาดนี่โรคอะไร? 🤣🤣🤣 อยู่บ้านวนปายยย 😍😍